Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 返來啦咱的愛 > 女人青春

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

女人青春

Lyricist:志峰
Composer:志峰

國:白牡丹高貴大方 紅牡丹嬌豔芬芳
問牡丹伊人在何方 可知道我心徬徨

台:春夏秋冬塊輪替 惜花的人叨位找
女人哪 親像牡丹花 花蕊當開真美麗
Find more lyrics at ※ Mojim.com
望君疼惜攬入心底 哪通情路空徘徊
女人青春短短 不免轟轟烈烈
希望伊只愛阮一個[ti:女人青春]
[ar:談詩玲]
[al:返來啦咱的愛]
[by:CM-FANG]

[00:01.50]《歌名:女人青春》
[00:05.00]《原唱:談詩玲》
[00:08.50]《專輯:返來啦咱的愛》
[00:12.50]《發行:2023-03》
[00:15.75]《詞曲:志峰》
[00:18.86]◆☆☆(國)
[00:22.46]白~牡丹~~高貴大方~☆
[00:26.90]紅~牡丹~~嬌豔芬芳~☆
[00:31.24]問~牡丹~伊人在~何方~
[00:35.15]☆可知道~~我心徬徨~~
[00:39.99]台)春~夏秋~冬~
[00:42.95]塊~輪~替~
[00:45.13]惜花的人~叨~位~找~~
[00:48.86]☆女~人~哪~
[00:51.80]親像牡丹花~
[00:53.90]花蕊~當開真美~~麗~~
[00:57.82]☆望君疼~惜~
[01:00.47]攬入~心~底~
[01:02.87]哪通情路~空~徘徊~~
[01:06.36]女人青春短~短~
[01:09.27]不~免~ 轟轟烈~烈~
[01:12.96]~希望伊~只愛
[01:15.10]阮~一個~~~~
[01:19.47]《歌名:女人青春》
[01:23.19]《原唱:談詩玲》
[01:26.87]《專輯:返來啦咱的愛》
[01:31.22]《發行:2023-03》
[01:34.26]《Lyricist:志峰》
[01:37.14]《Composer:志峰》
[01:40.03]《LRC:CM-FANG》
[01:37.86]◆☆☆(國)
[01:41.47]白~牡丹~~高貴大方~☆
[01:45.86]紅~牡丹~~嬌豔芬芳~☆
[01:50.24]問~牡丹~伊人在~何方~
[01:54.03]☆可知道~~我心徬徨~~
[01:58.99]台)春~夏秋~冬~
[02:01.95]塊~輪~替~
[02:04.17]惜花的人~叨~位~找~~
[02:07.84]☆女~人~哪~
[02:10.77]親像牡丹花~
[02:12.91]花蕊~當開真美~~麗~~
[02:16.62]☆望君疼~惜~
[02:19.48]攬入~心~底~
[02:21.71]哪通情路~空~徘徊~~
[02:25.41]女人青春短~短~
[02:28.33]不~免~ 轟轟烈~烈~
[02:31.96]~希望伊~只愛
[02:34.14]阮~一個~~~~
[02:38.63]《歌名:女人青春》
[02:41.63]《原唱:談詩玲》
[02:44.00]《專輯:返來啦咱的愛》
[02:47.50]《發行:2023-03》
[02:50.00]《詞曲:志峰》
[02:52.50]《LRC:CM-FANG》
[02:54.79](台)☆春~夏秋~冬~
[02:59.09]塊~輪~替~
[03:01.23]惜花的人~叨~位~找~~
[03:05.18]☆女~人~哪~
[03:07.83]親像牡丹花~
[03:10.03]花蕊~當開真美~~麗~~
[03:13.65]☆望君疼~惜~
[03:16.57]攬入~心~底~
[03:18.74]哪通情路~空~徘徊~~
[03:22.48]女人青春短~短~
[03:25.36]不~免~ 轟轟烈~烈~
[03:29.00]~希望伊~只愛
[03:31.28]阮~一個~~~~
[03:35.64]《歌名:女人青春》
[03:38.82]《原唱:談詩玲》
[03:41.50]《LRC:CM-FANG》
[03:44.00]《2023/08/07》
[03:46.29]


------------------------------------------
21064/《女人青春》Lú-jîn Tshing-tshun
談詩玲Tâm Si-lîng

白牡丹高貴大方
bái mǔdān gāoguì dàfāng
紅牡丹嬌豔芬芳
hóng mǔdān jiāoyàn fēnfāng
問牡丹伊人在何方
wèn mǔdān yīrén zài héfāng
可知道我心徬徨
kě zhīdào wǒ xīn pánghuáng

春夏秋冬咧輪替
tshun-hā tshiu-tang teh lûn-thè
惜花的人佗位揣
sioh hue ê lâng tó-uī tshuē
女人啊
lú-jîn--ah
親像牡丹花
tshin-tshiūnn bóo-tan hue
花蕊當開真美麗
hue-luí tng khui tsin bí-lē

望君疼惜攬入心底
bāng kun thiànn-sioh lám ji̍p sim-té
哪通情路空徘徊
ná thang tsîng-lōo khang pâi-huê
女人青春短短
lú-jîn tshing-tshun té-té
毋免轟轟烈烈
m̄-bián hong-hong-lia̍t-lia̍t
希望伊只愛阮一个
hi-bāng i tsí ài gún tsi̍t-ê

  1. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen KT for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen