Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 大阪小雨 > 幸福相送

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

幸福相送

Lyricist:石國人
Composer:石國人

過去的情 寄乎思念
愛我的心 已經遙遠
淚苦澀 攏是為著你一人
由在風 吹散阮的長頭鬃

愛情的路 幸福相送 你我相對望
刻著一場 無緣的夢 寫置過路站
心愛的再會 我抹擱為你等
祝福著你 找到一個 像你愛我 的彼個人
你才知我心有外重------------------------------------------
9595/《幸福相送》Hīng-hok Sio-sàng
談詩玲Tâm Si-lîng

過去的情
kuè-khì ê tsîng
寄予思念
kià hōo su-liām
愛我的心
ài guá ê sim
已經遙遠
í-king iâu-uán
淚苦澀
luī khóo-siap
攏是為著你一人
Find more lyrics at ※ Mojim.com
lóng-sī uī-tio̍h lí tsi̍t-lâng
由在風
iû-tsāi hong
吹散阮的長頭鬃
tshue-suànn gún ê tn̂g thâu-tsang

愛情的路
ài-tsîng ê lōo
幸福相送
hīng-hok sio-sàng
你我相對望
lí guá sio-tuì bāng
刻著一場
khik tio̍h tsi̍t-tiûnn
無緣的夢
bô-iân ê bāng
寫佇過路站
siá tī kuè- lōo tsām

心愛的
sim-ài--ê
再會
tsài-huē
我袂閣為你等
guá buē koh uī lí tán
祝福著你
tsiok-hok tio̍h lí
揣著一个
tshuē-tio̍h tsi̍t-ê
像你愛我的彼个人
tshiūnn lí ài guá ê hit ê lâng
你才知我心有偌重
lí tsiah tsai guá sim ū guā tāng

  1. Special thanks to Hsiung for sharing the lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen