Alalay Lang Lyrics Florante ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Florante > Miscellaneous > Alalay Lang

FloranteLyrics
Album list
Related Video

Florante

Alalay Lang

Pagpalain ka harinawa ng Diyos na maykapal
sa iyong paglalakbay ikaw ay patnubayan.
Ikaw sanay maging maingat sa daan,
huwag kang magmadali sa iyong patutunguhan.
Isa-isip mong palagi na hindi lamang ikaw
ang may karapatang gumamit ng lansangan.
Iwasan mong maging sanhi ng sakuna,
sa kapwa tulad mo ay huwag makapinsala.
Alalay ka lang sa iyong manibela,
agapan lang ang prenot alisto ka lagi sa kalsada.
Alalay lang kaibigan, alalay lang kaibigan.
Konting alalay lang sa kalsada
Alalay lang kaibigan, alalay lang kaibigan.
Mag-ingat ng hindi madisgrasya.
Magpasensiya ka at huwag maging abala sa daan,
tama lang na ikaw ay makipagbigayan.
Panatilihin ang pagpapakumbaba, palaging ngumiti
at huwag susubo sa away.
Sa iyo nakasalalay ang buhay na iyong sakay,
Find more lyrics at ※ Mojim.com
bigyan ng halaga dapat paka-ingatan.
Walang kasing sarap mabuhay sa mundo
kaya magpatakbo ng lubos ang kaligtasan.
Alalay ka lang sa iyong manibela,
agapan lang ang prenot alisto ka lagi sa kalsada.
Alalay lang kaibigan, alalay lang kaibigan.
Konting alalay lang sa kalsada.
Alalay lang kaibigan, alalay lang kaibigan.
Mag-ingat ng hindi madisgrasya.
Alalay ka lang sa iyong manibela,
agapan lang ang prenot alisto ka lagi sa kalsada.
Alalay lang kaibigan, alalay lang kaibigan.
Konting alalay lang sa kalsada
Alalay lang kaibigan, alalay lang kaibigan.
Mag-ingat ng hindi madisgrasya.
Alalay ka lang sa prenot manibela,
Alalay lang kaibigan, mag-ingat ng hindi madisgrasya.
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics