Karolinens Bon Lyrics Sabaton( Sabaton band ) ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
> > > >

Sabaton( Sabaton band )Lyrics
Album list
Singer Intro
Related Video

Sabaton( Sabaton band )

Karolinens Bon

Bortom Svea rikes gränser
Hörs ett kall från ovan jord
Följer kristendomens regler
Offensivens man soldat i Jesu namn

För fränder fosterland och konung
Genom elden skall han gå
Opåverkad inför ödet
Möter döden för sin religiösa tro

In i striden genom ett kulregn Herrens vilja ske
In i striden går han på led

Tills han vitögat ser karolinen marscherar fram
Lade sitt liv i Guds hand för sin konung och fosterland
Tills han vitögat ser karolinen marscherar fram

Moral och religion förenar
Mod och brödrarskap består
Att smäda Guds namn möta döden
Offensivens man soldat i Jesu namn

In i striden genom ett kulregn Herrens vilja ske
In i striden går han på led

Tills han vitögat ser karolinen marscherar fram
Lade sitt liv i Guds hand för sin konung och fosterland
Tills han vitögat ser karolinen marscherar fram
Find more lyrics at ※ Mojim.com

Fader vår som som är i himmelen helgat varde ditt namn
Tillkomme ditt rike ske din vilja
Såsom i himmelen så ock uppå jorden ge oss bröd ock idag
Och förlåt oss våran skuld

Fram går som en man
En hel armé marscherar på led
Rädslan de glömt Herren har dömt
Redo att livet ge
När konungens här
Fienden ser med hissat baner
Rädslan de glömt Herren har dömt
Hör hur de ber sin bön

In i striden genom ett kulregn Herrens vilja sker
In i striden går han på led

Tills han vitögat ser karolinen marscherar fram
Lade sitt liv i Guds hand för sin konung och fosterland
Tills han vitögat ser karolinen marscherar fram

Fader vår som är i himmelen helgat varde ditt namn
Tillkomme ditt rike ske din vilja
Såsom i himmelen så ock uppå jorden ge oss bröd ock idag
Och förlåt oss våran skuld [X4]
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics