Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > DJ Khaled( Khaled Mohamed Khaled ) > KHALED KHALED > EVERY CHANCE I GET

DJ Khaled( Khaled Mohamed Khaled )Lyrics
Album list
Singer Intro

DJ Khaled( Khaled Mohamed Khaled )

EVERY CHANCE I GET

Lyricist:Khaled Khaled
Composer:Khaled Khaled