Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > DJ Khaled( Khaled Mohamed Khaled ) > KHALED KHALED > SORRY NOT SORRY(Harmonies By The Hive)

DJ Khaled( Khaled Mohamed Khaled )Lyrics
Album list
Singer Intro

DJ Khaled( Khaled Mohamed Khaled )

SORRY NOT SORRY(Harmonies By The Hive)

Lyricist:Khaled Khaled
Composer:Khaled Khaled