DO RE MI Lyrics 董育君 ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 董育君 > 寄袂出去的批 > DO RE MI

董育君Lyrics
Album list
Singer Intro
Related Video

董育君

DO RE MI

Lyricist:蕭進惠
Composer:小葉
Arranger:小葉

DO RE MI
思念無藥醫
阮愛情走無去
望春天
春天淹大水
伊欲走無相辭

你甘不知我這愛你
怎忍心放我作你去
留我惦治寂寞的城市
你甘不知我這想你
提著咱過去的相片
思思唸唸站治大路邊
你甘無看我這傷悲
像遇到這變心的天氣
落著整螟的雨水


DO RE MI
思念無藥醫
阮愛情走無去
望春天
春天淹大水
Find more lyrics at ※ Mojim.com
伊欲走無相辭

你甘不知我這愛你
怎忍心放我作你去
留我惦治寂寞的城市
你甘不知我這想你
提著咱過去的相片
思思唸唸站治大路邊
你甘無看我這傷悲
像遇到這變心的天氣
落著整螟的雨水

你甘不知我這愛你
怎忍心放我作你去
留我惦治寂寞的城市
你甘不知我這想你
提著咱過去的相片
思思唸唸站治大路邊
你甘無看我這傷悲
像遇到這變心的天氣
落著整螟的雨水
[ti:DO RE MI]
[ar:董育君]
[al:寄袂出去的批]
[by:原創基地 白開水]
[t_time:(04:18)]

[00:01.13]DO RE MI
[00:02.80]
[00:04.57]Lyricist:蕭進惠
[00:06.35]Composer:小葉
[00:08.49]Arranger:尤景仰
[00:10.60]演唱:董育君
[00:12.89]
[00:15.32]歌詞同步:白開水.QQ:707064848
[00:18.04]
[00:32.81]DO RE MI
[00:35.56]思念無藥醫
[00:38.64]阮愛情走無去
[00:45.59]望春天
[00:48.70]春天淹大水
[00:51.74]伊欲走無相辭
[00:58.69]
[01:00.71]你甘不知我這愛你
[01:04.23]怎忍心放我作你去
[01:08.26]留我惦治寂寞的城市
[01:13.73]你甘不知我這想你
[01:17.17]提著咱過去的相片
[01:21.22]思思唸唸站治大路邊
[01:26.55]你甘無看我這傷悲
[01:30.20]像遇到這變心的天氣
[01:33.94]落著整螟的雨水
[01:42.70]
[01:45.78]歌詞同步:白開水.QQ:707064848
[02:03.45]
[02:06.80]DO RE MI
[02:09.62]思念無藥醫
[02:12.78]阮愛情走無去
[02:19.71]望春天
[02:22.93]春天淹大水
[02:25.77]伊欲走無相辭
[02:32.35]
[02:34.88]你甘不知我這愛你
[02:38.53]怎忍心放我作你去
[02:41.93]留我惦治寂寞的城市
[02:47.83]你甘不知我這想你
[02:51.33]提著咱過去的相片
[02:55.34]思思唸唸站治大路邊
[03:00.88]你甘無看我這傷悲
[03:04.31]像遇到這變心的天氣
[03:07.57]落著整螟的雨水
[03:14.86]
[03:17.11]你甘不知我這愛你
[03:20.59]怎忍心放我作你去
[03:23.88]留我惦治寂寞的城市
[03:29.92]你甘不知我這想你
[03:33.41]提著咱過去的相片
[03:37.61]思思唸唸站治大路邊
[03:42.98]你甘無看我這傷悲
[03:46.45]像遇到這變心的天氣
[03:50.49]落著整螟的雨水
[03:58.62]
[04:01.35]------------------------------------------
10080/《Do Re Mi》
董育君Táng Io̍k-kun

Do Re Mi
思念無藥醫
su-liām bô-io̍h-i
阮愛情走無去
gún ài-tsîng tsáu bô--khì
望春天
bāng tshun-thinn
春天淹大水
tshun-thinn im-tuā-tsuí
伊欲走
i beh tsáu
無相辭
bô sio-sî

你敢毋知
lí kám m̄-tsai
我遮愛你
guá tsiah ài lí
怎忍心放我做你去
tsuánn jím-sim pàng guá tsuè lí khì
留我踮佇寂寞的城市
lâu guá tiàm tī tsi̍k-bo̍k ê siânn-tshī
你敢毋知
lí kám m̄-tsai
我遮想你
guá tsiah siūnn lí
提著咱過去的相片
the̍h-tio̍h lán kuè-khì ê siòng-phìnn
思思念念
su-su-liām-liām
徛佇大路邊
khiā tī tuā-lōo pinn

你敢無看我遮傷悲
lí kám bô khuànn guá tsiah siong-pi
像拄著這變心的天氣
tshiūnn tú-tio̍h tse piàn-sim ê thinn-khì
落著規暝的雨水
lo̍h tio̍h kui-mî ê hōo-tsuí

  1. Special thanks to 白開水 for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 白開水 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen 


Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics