Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Japanese & Korean singers > Do As Infinity( 大無限樂團 ) > 真實詩篇

Do As Infinity


Album songs
Album list
Singer Intro

 
 
 
 

【 真實詩篇 】【 2002-10-30 】

Album songs:
1.真實詩篇