I just wanna fXXk around with You 專輯介紹 ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網 > 女生歌手 > 盧栗莉 > I just wanna fXXk around with You > 專輯介紹

盧栗莉專輯介紹
專輯列表


專輯名稱:I just wanna fXXk around with You

我想與你黏膩在一起,就算只是待在同一個空間浪費時間,抑或彼此忙著各自的事情,別人不懂的甜蜜也沒關係,就是不想與你分開。Cause I just wanna fXXk around with you。


回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網