We Will Be Good 歌詞 KENJI ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網 > 男生歌手 > KENJI > We Will Be Good > We Will Be Good

KENJI歌詞
專輯列表
歌手介紹
相關影音

KENJI

We Will Be Good

作詞:KENJI趙健志
作曲:KENJI趙健志

Good Good Good Good Life
Good Good Good Good Food
Good Place Good Time
Good Friend Good Good Good Fun

Good Good Good Good Life
Good Good Good Good Food
Good Place Good Time
Good Friend Good Good Good Good Fun

太在乎別人怎麼看
從早忙到晚
孤獨奮戰
忙到累癱
忘了吃飯
OH OH

微風吹過草原
盛開的繡球花田
多久沒有看看
這片天有多藍

世界不停不停的轉
時間不停不停的趕
是該把腳步放慢
是該讓自己喘喘
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
OH
I know You know
你儂我儂
有你有我 衝出寒冬
OH Yeah

Good Good Good Good Life
Good Good Good Good Food
Good Place Good Time
Good Friend Good Good Good Fun

Good Good Good Good Life
Good Good Good Good Food
Good Place Good Time
Good Friend Good Good Good Good Fun


Good Good Good Good Life
Good Good Good Good Food
Good Place Good Time
Good Friend Good Good Good Fun

Good Good Good Good Life
Good Good Good Good Food
Good Place Good Time
Good Friend Good Good Good Good Fun
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網