Jump, Work It!!(remix) 歌詞 麻吉 ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網 > 團體歌手 > 麻吉 > 黃立成-麻吉 > Jump, Work It!!(remix)

麻吉專輯介紹
歌詞
專輯列表
歌手介紹
相關影音

麻吉

Jump, Work It!!(remix)

現在是 蜜西艾莉特 甲麻吉的混音首播 值得嗎
乎我來橋一下 放上我的唱片 翻一個面擱爬輪斗
斗輪爬擱面一個翻 片唱的我上放 斗輪爬擱面一個翻
片唱的我上放 假使麻吉若真正有才調 卡緊乎恁姊仔瞧一瞧
我才知影甘欲甲恁做陣起瘠 斗輪爬擱面一個翻
片唱的我上放 斗輪爬擱面一個翻 片唱的我上放
你功夫外好我若知 步數我才會展出來
乎你知影我有外厲害 將你的號碼乎我
我才會當call你z 恁七仔若給你盧
你就call我出去 咱不免睏只要倒列鼓椅
欲來進前愛先敲電話來 因為我腳毛愛先剃一下
欲亦不 會下袂 照過來咱來趣味一下
看我的馬達甲車頭燈 你甘無看到我的馬達甲嘴唇
因為我哈你支擱瘦幾落斤 這款節奏是
ㄨㄚ ㄊㄚ ㄊㄚ ㄨㄚ ㄊㄚ ㄊㄚ ㄊㄚ
ㄊㄚ ㄊㄚ ㄊㄚ ㄊㄚ ㄊㄚ 我high甲不知欲講啥
搞定 捧一杯水來飲 麻吉 哦 麻吉你真正好鬥陣
值得嗎 乎我來橋一下 放上我的唱片 翻一個面擱爬輪斗
斗輪爬擱面一個翻 片唱的我上放 斗輪爬擱面一個翻
片唱的我上放 假使麻吉若真正有才調 卡緊乎恁姊仔瞧一瞧
我才知影甘欲甲恁做陣起瘠 斗輪爬擱面一個翻
片唱的我上放 斗輪爬擱面一個翻 片唱的我上放oh Andrew
來啊 麥克置我的手 沒人會當甲你救 我是麻吉弟弟
不是一個baby 我唸了上水 這嘛開始 跳這 跳那
我按怎跳嘛袂討厭 跳乎伊勇 跳乎伊爽 跳甲欲起痟
跳甲凍袂條 已經過十年 台灣的hip hop永遠袂死逐年愈來愈磚
逐年來愈硬 做卡大聲 做卡大聲hip hop就是應該按呢聽
我的你的爸爸媽媽直直喊 奈彼呢吵 奈彼呢吵
喇叭直欲破 歸身軀攏流汗 火大 火大 這是麻吉做的歌
啊 值得嗎 乎我來橋一下 放上我的唱片
翻一個面擱爬輪斗 斗輪爬擱面一個翻
片唱的我上放 斗輪爬擱面一個翻 片唱的我上放
假使麻吉若真正有才調 卡緊乎恁姊仔瞧一瞧
我才知影甘欲甲恁做陣起瘠 斗輪爬擱面一個翻
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
片唱的我上放 斗輪爬擱面一個翻 片唱的我上放
你講你還擱無夠 還擱需要 擱一擺 每一改 我一擺
你就愛 企起來 給手舉起來 緊跳起來 恁請我來
因為我上厲害 我來就是欲殺 一定愛改 別個攏袂使
甲因丟落去海 YO YO 我咧做一定上好 用上的鼓
鼓大箍 是豬八戒的腹肚 會害你的身軀搖
聽到你會直直討 哥哥拜託拜託 今仔日麻吉做的歌會乎你滿足
今仔日麻吉做的歌會使你快樂 免驚我會直直做
因為hip hop是我上惜 鼓直直摃哈 鼓直直撞哈
大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈 好膽麥走 皮繃卡著
給衫脫掉 黑白跳 黑白跳 鼓直直摃哈 鼓直直撞哈
大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈好膽麥走 皮繃卡著
給衫脫掉 黑白跳 黑白跳 少年家 少年家 各種少年家
黑人白人 波多黎各甲中國少年家 中國少年家 黑人
白人 波多黎各和中國少年家 黑人白人
波多黎各和中國少年家 中國少年家 中國少年家
中國少年家 查某囝仔 查某囝仔 就是按呢賺錢
你會當去上班或是搖落搖落搖落去 不免歹勢
代誌本來就是按呢 不通袂記 世界攏是你哩控制
我的名聲太嗆 Prince嘛袂當改我的名
像Kunta Kinte乎人賣去 我才袂 叫我講
喔是我的主人麥憨啊 因為有一台藍寶基尼我才會當軋車
乎對我袂爽的人來愈抓狂 按怎 我就是這呢赤焰
老娘把吸滴扔了 你甘會心痛 為什麼你會像丫達彼呢白目
像丫達彼呢白目 打鼓的少年家 大力摃 用包夾著乎你聞香
值得嗎 乎我來橋一下 放上我的唱片 翻一個面擱爬輪斗
斗輪爬擱面一個翻 片唱的我上放 斗輪爬擱面一個翻
片唱的我上放 假使麻吉若真正有才調 卡緊乎恁姊
仔瞧一瞧 我才知影甘欲甲恁做陣起瘠
斗輪爬擱面一個翻 片唱的我上放 斗輪爬擱面一個翻
片唱的我上放 這是麻吉做的歌 這條做乎恁跳舞
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網