Bred Dina Vida Vingar 歌詞 Forte Di Quattro ※ Mojim.com
Mojim 歌詞
> > > >

Forte Di Quattro歌詞
アルバムリスト
関連ビデオ

Forte Di Quattro

Bred Dina Vida Vingar

Bred dina vida vingar
o Jesus over mig
och lat mig stilla vila
i ve och val hos dig
Bliv du mitt alt i alla
min visdom och mitt rad
och lat mig alla dagar
fa leva blott av nad
Forlat mig alla synder
och tva mig i ditt blod
Giv mig ett heligt sinne
en vilja ny och god
Tag i din vard och hagnad
oss alla stora sma
もっと沢山の歌詞は ※ Mojim.com
och lat i frid oss ater
till nattens vila ga
Bred dina vida vingar
o Jesus over mig
och lat mig stilla vila
i ve och val hos dig
Bliv du mitt alt i alla
min visdom och mitt rad
Bred dina vida vingar
o Jesus over mig
o Jesus over mig
前のページ
Mojim.com
Mojim 歌詞