Mojim 歌詞
Mojim 歌詞 > アジアの女性歌手 > 談詩玲 > 贏過人生 > 留戀將軍港

談詩玲歌詞
アルバムリスト

談詩玲

留戀將軍港

作詞:健遙
作曲:江雯、健遙

不甘來將雙手放 阮的目眶已經澹
留阮在這為你空等 無論經過幾落冬
用心等待緊回航 想欲身邊有你來攬
為怎樣 空空等 來忍受 風雨淋
留戀彼一年的將軍港 擱再想已經遠
若憂愁情愈煩 啊~啊 最後的無緣夢

看著相片心疼痛 望著希望的樓窗
思念變成一場惡夢 哪知時間這短暫
腳步若像石頭重 如今阮孤單一個人
もっと沢山の歌詞は ※ Mojim.com
為怎樣 空空等 來忍受 風雨淋
留戀彼一年的將軍港 擱再想已經遠
若憂愁情愈煩 啊~啊 最後的無緣夢

為怎樣 空空等 來忍受 風雨淋
留戀彼一年的將軍港 擱再想已經遠
若憂愁情愈煩 哈~啊 最後的無緣夢
哈~啊 最後的無緣夢
[ti:留戀將軍港]
[ar:談詩玲]
[al:贏過人生]
[by:CM-FANG]

[00:01.50]《歌名:留戀將軍港》
[00:04.50]《原唱:談詩玲》
[00:06.50]《專輯:贏過人生》
[00:09.50]《發行:2022-06》
[00:12.00]《作詞:健遙》
[00:14.00]《作曲:江雯、健遙》
[00:17.00]《LRC:CM-FANG》
[00:20.00]◆☆☆
[00:22.44]不甘~來將雙手~~放~~
[00:26.78]阮的~目眶已~經~澹~~
[00:31.15]留~~阮在這為~~你
[00:34.84]空~~等~~~~☆☆
[00:39.95]無~論經過~幾落冬~~☆
[00:44.31]用~心等待緊~回航~~☆
[00:48.67]想~~欲身~~邊~
[00:51.74]~有你來~~攬~~~☆
[00:56.76]為怎樣~~空空等~~
[01:01.12]來忍受~~~風雨淋~~
[01:05.77]☆留~~戀彼一年~~的
[01:09.90]將~軍港~~~☆
[01:14.31]擱再想~~已經遠~~
[01:18.72]若憂愁~~情愈煩~~
[01:23.09]啊~啊~~最~後~
[01:26.88]~的無緣~~夢~~~☆
[01:31.28]《歌名:留戀將軍港》
[01:34.28]《原唱:談詩玲》
[01:36.78]《專輯:贏過人生》
[01:39.78]《發行:2022-06》
[01:42.50]《作詞:健遙》
[01:44.50]《作曲:江雯、健遙》
[01:47.50]《LRC:CM-FANG》
[01:50.13]◆☆☆
[01:52.29]看著~相片心疼~~痛~~
[01:56.75]望著~希望的~樓~窗~~
[02:01.17]思~~念變成一~~場
[02:04.87]惡~~夢~~~~☆☆
[02:09.97]哪~知時間這短~~暫~~
[02:14.33]腳~步若像石頭~~重~~
[02:18.72]如~~今阮孤單~~~
[02:22.38]一個~~人~~~☆
[02:26.76]為怎樣~~空空等~~
[02:31.14]來忍受~~~風雨淋~~
[02:35.59]☆留~~戀彼一年~~的
[02:39.90]將~軍港~~~☆
[02:44.34]擱再想~~已經遠~~
[02:48.74]若憂愁~~情愈煩~~
[02:53.16]啊~啊~~最~後~
[02:56.89]~的無緣~~夢~~~☆
[03:01.84]為怎樣~~空空等~~
[03:06.30]來忍受~~~風雨淋~~
[03:10.65]☆留~~戀彼一年~~的
[03:15.00]將~軍港~~~☆
[03:19.44]擱再想~~已經遠~~
[03:23.82]若憂愁~~情愈煩~~
[03:28.32]啊~啊~~最~後~
[03:31.97]~的無緣~~夢~~~☆
[03:37.06]啊~啊~~最~後~
[03:40.73]~的無緣~~夢~~~☆
[03:46.59]《歌名:留戀將軍港》
[03:50.10]《原唱:談詩玲》
[03:53.07]《LRC:CM-FANG》
[03:55.85]《2022/06/29》


------------------------------------------


18449/《留戀將軍港》Liû-luân Tsiong-kun-káng
談詩玲Tâm Si-lîng

毋甘來將雙手放
m̄-kam lâi tsiong siang-tshiú pàng
阮的目箍已經澹
gún ê ba̍k-khoo í-king tâm
人佇遮為你空等
lâng tī tsia uī lí khang tán
無論經過幾若冬
bô-lūn king-kuè kuí-lō tang
用心等待緊回航
iōng-sim tán-thāi kín huê-hâng
想欲身邊有你來攬
siūnn-beh sin-pinn ū lí lâi lám

為怎樣空空等
uī-tsuánn-iūnn khang-khang tán
來忍受風雨淋
lâi jím-siū hong-ú lâm
留戀彼一年的將軍港
liû-luân hit tsi̍t-nî ê Tsiong-kun-káng
閣再想
koh-tsài siūnn
已經遠
í-king uán
若憂愁
nā iu-tshiû
情愈煩
tsîng jú huân
啊~最後的無緣夢
ah~ tsuè-āu ê bô-iân bāng

  1. 老方 の歌詞に感謝
  2. W.B. Chen Hsiung 張先生 の歌詞訂正に感謝
  3. ウェブリンク: W.B. Chen