Mojim 歌詞
Mojim 歌詞 > アジアの女性歌手 > 談詩玲 > 陪伴阮身邊 > 虎頭埤之戀

談詩玲歌詞
アルバムリスト

談詩玲

虎頭埤之戀

作詞:蔡湘宜
作曲:文傑、城城

南風吹送戀愛詩,牽手散步虎頭埤
彩霞瓊橋落水池,美麗如詩水連天

相思林前訴相思,夫妻樹啊連理枝
你講雙人親像夫妻樹,永結同心不分離
南都戀夢好情意,好頭好尾雙頭甜
嘴胚兩蕊紅紅的雙喜,希望花開早結子

南風吹送戀愛詩,牽手散步虎頭埤
彩霞瓊橋落水池,美麗如詩水連天

相思林前訴相思,夫妻樹啊連理枝
你講雙人親像夫妻樹,永結同心不分離
南都戀夢好情意,好頭好尾雙頭甜
嘴胚兩蕊紅紅的雙喜,希望花開早結子

相思林前訴相思,夫妻樹啊連理枝
你講雙人親像夫妻樹,永結同心不分離
南都戀夢好情意,好頭好尾雙頭甜
嘴胚兩蕊紅紅的雙喜,希望花開早結子--------------------------------------------作詞:蔡湘宜
作曲:文傑、城城

《虎頭埤之戀》Hóo-thâu-pi tsi Luân
もっと沢山の歌詞は ※ Mojim.com
談詩鈴 Tâm Si-lîng

南風吹送戀愛詩
lâm-hong tshue-sàng luân-ài si
牽手散步虎頭埤
khan-tshiú sàn-pōo Hóo-thâu-pi
彩霞瓊橋落水池
tshái-hâ khîng-kiô lo̍h tsuí-tî
美麗如詩水連天
bí-lē jû si tsuí liân thinn

相思林前訴相思
siunn-si-nâ tsîng sòo siunn-si
夫妻樹啊連理枝
hu-tshe-tshiū--ah liân-lí-ki
你講雙人親像夫妻樹
lí kóng siang-lâng tshin-tshiūnn hu-tshe-tshiū
永結同心不分離
íng-kiat tông-sim put hun-lī

南都戀夢好情意
lâm-too luân-bāng hó tsîng-ì
好頭好尾雙頭甜
hó-thâu hó-bué siang-thâu tinn
喙䫌兩蕊紅紅的雙喜
tshuì-phué nn̄g-luí âng-âng ê siang-hí
希望花開早結子
hi-bāng hue khui tsá kiat-tsí

[ti:虎頭埤之戀]
[ar:談詩玲]
[al:]
[by:CM-FANG]

[00:02.29]《虎頭埤之戀》
[00:05.29]《歌手:談詩玲》
[00:08.29]《作詞:蔡湘宜》
[00:11.29]《作曲:文傑、城城》
[00:14.29]《LRC:CM-FANG》
[00:17.29]★☆★☆
[00:19.79]~南~風吹送戀愛詩~
[00:25.22]牽~手散步虎頭埤~~
[00:29.56]~彩~霞瓊橋落水池~
[00:35.07]美麗如詩水連天~~~
[00:39.65]~相~思林前訴相思~
[00:44.92]夫妻樹啊連理枝~~~
[00:49.96]你~講雙人親像夫妻樹
[00:55.10]永~結同心不分離~~
[00:59.64]~南~都戀夢好情意~
[01:04.98]好頭好尾雙頭甜~~~
[01:10.08]嘴~胚兩蕊紅紅的雙喜
[01:14.94]希望花開早結子~~~
[01:19.97]《虎頭埤之戀》
[01:23.17]《歌手:談詩玲》
[01:26.60]《作詞:蔡湘宜》
[01:30.17]《作曲:文傑、城城》
[01:33.67]《LRC:CM-FANG》
[01:37.15]★☆★☆
[01:39.65]~南~風吹送戀愛詩~
[01:45.04]牽~手散步虎頭埤~~
[01:49.62]~彩~霞瓊橋落水池~
[01:55.16]美麗如詩水連天~~~
[01:59.59]~相~思林前訴相思~
[02:05.06]夫妻樹啊連理枝~~~
[02:09.94]你~講雙人親像夫妻樹
[02:15.11]永~結同心不分離~~
[02:19.60]~南~都戀夢好情意~
[02:25.04]好頭好尾雙頭甜~~~
[02:30.07]嘴~胚兩蕊紅紅的雙喜
[02:34.98]希望花開早結子~~~
[02:39.97]《虎頭埤之戀》
[02:45.37]《歌手:談詩玲》
[02:50.37]《LRC:CM-FANG》
[02:55.37]★☆★☆
[02:59.72]~相~思林前訴相思~
[03:05.01]夫妻樹啊連理枝~~~
[03:09.99]你~講雙人親像夫妻樹
[03:14.96]永~結同心不分離~~
[03:19.54]~南~都戀夢好情意~
[03:24.97]好頭好尾雙頭甜~~~
[03:30.01]嘴~胚兩蕊紅紅的雙喜
[03:35.04]希望花開早結子~~~
[03:40.04]《虎頭埤之戀》
[03:45.38]《2018.09.20》

  1. Kris の歌詞提供に感謝
  2. 老方 の歌詞に感謝
  3. W.B. Chen の歌詞訂正に感謝
  4. ウェブリンク: W.B. Chen