Baby我愛你 歌詞 張秀卿 ※ Mojim.com
Mojim 歌詞
Mojim 歌詞 > アジアの女性歌手 > 張秀卿 > 好女兒[新選] > Baby我愛你

張秀卿アルバムの紹介
歌詞
アルバムリスト
歌手の紹介
関連ビデオ

張秀卿

Baby我愛你

作詞:林垂立
作曲:林垂立
演唱:張秀卿/林垂立

*(女)寒冷的冬天已經過去 燕子飛來春天
    多情的世界少年彼時 不知緣份是什麼
    想你 想你想你 分開後才知滋味 輕輕叫一聲Baby我想你

#(男)窗外的雨水點點滴滴 擾亂我心頭稀微
    放蕩的少年不是故意 當初來離開妳
    愛妳 愛妳 燕子傳乎妳消息 輕輕叫一聲Baby我愛妳

△(女)春夏秋冬 歲月不願留人
 (男)如今妳的生活 不知是幸福還是孤單
 (女)春夏秋冬 美滿 美滿的夢
 (合)為著你我猶原孤單 孤單一人
もっと沢山の歌詞は ※ Mojim.com

Repeat *,#,△

(女)春夏秋冬 歲月不願留人
(男)如今妳的生活 不知是幸福還是孤單
(女)春夏秋冬 美滿 美滿的夢
(合)為著你
(女)我猶原孤單
(男)我猶原孤單
(合)孤單一人
[00:00.50].張秀卿Baby我愛你
[00:02.55]作詞林垂立 作曲林垂立
[00:08.51]演唱:張秀卿/林垂立
[00:09.43][01:40.70]女)寒冷的冬天已經過去
[00:19.33][02:03.22]燕子飛來春天
[00:22.51][02:06.40]多情的世界少年彼時
[00:26.70][02:10.45]不知緣份是什麼
[00:30.03][02:14.11]想你 想你想你
[00:33.81][02:17.50]分開後才知滋味
[00:37.03][02:20.58]輕輕叫一聲Baby我想你
[00:43.22][02:26.97]男)窗外的雨水點點滴滴
[00:48.54][02:32.22]擾亂我心頭稀微
[00:51.66][02:35.32]放蕩的少年不是故意
[00:55.78][02:39.54]當初來離開妳
[00:59.06][02:42.73]愛妳 愛妳 燕子傳乎妳消息
[01:06.25][02:49.94]輕輕叫一聲Baby我愛妳
[01:12.02](女)春夏秋冬
[01:17.59][03:01.45][03:30.40]歲月不願留人
[01:20.80][03:04.74][03:33.69](男)如今妳的生活
[01:23.95][03:08.08][03:37.20]不知是幸福還是孤單
[01:28.06][03:11.56][03:41.25](女)春夏秋冬 美滿
[01:33.45][03:17.21][03:46.12]美滿的夢
[01:35.28](合)為著你我猶原孤單
[01:38.79] 孤單一人
[02:55.88][03:24.82]女)春夏秋冬
[03:18.95][03:47.99](合)為著你
[03:20.66][03:49.67](女)我猶原孤單
[03:22.45][03:50.75](男)我猶原孤單
[03:23.78][03:54.15](合)孤單一人------------------------------------------
11470/《Baby我愛你》Baby Guá Ài Lí
張秀卿Tiunn Siù-khing
林垂立Lîm Suî-li̍p

女)
寒冷的冬天
hân-líng ê tang-thinn
已經過去
í-king kuè--khì
燕仔飛來春天
ìnn-á pue lâi tshun-thinn
多情的世界
to-tsîng ê sè-kài
少年彼時
siàu-liân hit-sî
毋知緣份是啥物
m̄-tsai iân-hūn sī siánn-mih
想你
siūnn lí
想你想你
siūnn lí siūnn lí
分開後才知滋味
hun-khui āu tsiah tsai tsu-bī
輕輕叫一聲Baby
khin-khin kiò tsi̍t-siann Baby
我想你
guá siūnn lí

男)
窗外的雨水
thang-guā ê hōo-tsuí
點點滴滴
tiám-tiám-tih-tih
擾亂我心頭稀微
jiáu-luān guá sim-thâu hi-bî
放蕩的少年
hòng-tōng ê siàu-liân
毋是故意
m̄-sī kòo-ì
當初來離開你
tong-tshoo lâi lī-khui lí
愛你愛你
ài lí ài lí
燕仔傳予你消息
ìnn-á thuân hōo lí siau-sit
輕輕叫一聲Baby
khin-khin kiò tsi̍t-siann Baby
我愛你
guá ài lí

女)
春夏秋冬
tshun-hā tshiu-tang
歲月毋願留人
suè-gua̍t m̄-guān lâu lâng
男)
如今你的生活
jû-kim lí ê sing-ua̍h
毋知是幸福
m̄-tsai sī hīng-hok
抑是孤單
ia̍h-sī koo-tuann

女)
春夏秋冬
tshun-hā tshiu-tang
美滿
bí-buán
美滿的夢
bí-buán ê bāng
合)
為著你
uī-tio̍h lí
我猶原孤單
guá iu-guân koo-tuann
孤單一人
koo-tuann tsi̍t-lâng
---

女)
春夏秋冬
tshun-hā tshiu-tang
歲月毋願留人
suè-gua̍t m̄-guān lâu lâng
男)
如今你的生活
jû-kim lí ê sing-ua̍h
毋知是幸福
m̄-tsai sī hīng-hok
抑是孤單
ia̍h-sī koo-tuann
女)
春夏秋冬
tshun-hā tshiu-tang
美滿美滿的夢
bí-buán bí-buán ê bāng
合)
為著你
uī-tio̍h lí
女)
我猶原孤單
guá iu-guân koo-tuann
男)
我猶原孤單
guá iu-guân koo-tuann
合)
孤單一人
koo-tuann tsi̍t-lâng

  1. W.B. Chen の歌詞訂正に感謝
  2. ウェブリンク: W.B. Chen 


前のページ
Mojim.com
Mojim 歌詞