LAST BOYFRIEND 歌词 张涵雅 ※ Mojim.com
魔镜歌词网
魔镜歌词网 > 女生歌手 > 张涵雅 > 就是你 > LAST BOYFRIEND

张涵雅专辑介绍
歌词
专辑列表
歌手介绍
相关视频

张涵雅

LAST BOYFRIEND

作词:柳永Uncle Willow、 郭翔Ricky Guo
作曲:郭翔Ricky Guo
编曲:苏通达 Gideon Su

过去的 爱拢漏气
苦恋的 早早分开
莫阁想 彼个人 多情无用心
我爱的 是覕伫佗位

熟似你 甘愿坚持
定定会 陪阮身边
你无像 彼个人 变卦来离开
心内艰苦嘛甘甜~

Oh ~ 爱着你
Oh ~来斗阵
做 伙 鼻芳春天
你亲像愈泡愈少年的茶米
Oh ~我问天
Oh ~莫创治
就算我像寒天花蕊
仝 款 痴 情 Yeah

Wanna be your last girlfriend
黏牢牢 嘛袂
Yes I do. You are my山盟海誓
You are my last boyfriend------------------------------------------
9300/《Last Boyfriend》
张涵雅Tiunn Hâm-ngá

过去的爱拢落气
kuè-khì ê ài lóng làu-khuì
苦恋的早早分开
khóo-luân--ê tsá-tsá hun-khui
莫阁想彼个人
mài koh siūnn hit ê lâng
多情无用心
to-tsîng bô iōng-sim
更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
我爱的
guá ài--ê
是覕伫佗位
sī bih tī tó-uī

熟似你
si̍k-sāi lí
甘愿坚持
kam-guān kian-tshî
定定会陪阮身边
tiānn-tiānn ē puê gún sin-pinn
你无像彼个人
lí bô tshiūnn hit ê lâng
变卦来离开
piàn-kuà lâi lī-khui
心内艰苦嘛甘甜
sim-lāi kan-khóo mā kam-tinn

喔~爱着你
ooh~ ài-tio̍h lí
喔~来斗阵
ooh~ lâi tàu-tīn
做伙鼻芳春天
tsò-hué phīnn-phang tshun-thinn
你亲像
lí tshin-tshiūnn
愈泡愈少年的茶米
jú phàu jú siàu-liân ê tê-bí
喔~我问天
ooh~ guá mn̄g thinn
喔~莫创治
ooh~ mài tshòng-tī
就算我像寒天花蕊
tiō-sǹg guá tshiūnn kuânn-thinn hue-luí
仝款痴情
kāng-khuán tshi-tsîng

Wanna Be Your Last Girlfriend
黏牢牢嘛袂𤺪
liâm tiâu-tiâu mā buē siān

Yes I Do, You Are My 山盟海誓
Yes I Do, You Are My san-bîng-hái-sè
You Are My Last Boyfriend

  1. 感谢 W.B. Chen 修正歌词
  2. 友站连结: W.B. Chen 

所有评论 ( 1 )
白白
很特別的台語歌!回上一页
Mojim.com
魔镜歌词网