YMCA好知己 歌词 林子祥 ※ Mojim.com
魔镜歌词网
魔镜歌词网 > 男生歌手 > 林子祥 > Denon MasterSonic 林子祥 > YMCA好知己

林子祥歌词
专辑列表
歌手介绍
相关视频

林子祥

YMCA好知己

作词:黄沾
作曲:J.Morali/H.Belolo/V.Willis

我地世上同行万里 就似兄弟 快乐同游共戏
又似好友 冇话成日去分你我他 不分那彼此
我地好似同船共济 做个兄弟 冇问题涯义气
做个好友 确系无谓去分你我他 交个好知己

就当系进入了YMCA 就当系我地嚟YMCA YEH
说话冇乜忌 笑就笑到碌地 畅聚快乐好欢喜
要当系进入了YMCA 要当系个个到达YMCA YEH
有事冇话退避 有难我地担起 拍硬档前去一声一气

我地世上相依相知 变了老友 应份不分彼此
天天就记住 我地有爱有义 你我他真正好知己
人地食完野反碗底 咁点算死党 点算好知己
未似我地 情同手足兄弟 够义气真正好知己

就似系进入了YMCA 就似系我地嚟YMCA YEH
更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
说话冇乜忌 笑就笑到碌地 畅聚快乐好欢喜
就当系进入了YMCA 要当系进入了YMCA YEH
有事冇话退避 有难我地担起 拍硬档绝冇多声多气

我地世上同行万里 就似兄弟 快乐同游共戏
绝对好友 冇话成日去分你我他 不分那彼此
我地一于同船共济 做个兄弟 冇问题涯义气
绝对好友 确系无谓去分你我他 真正好知己

就当系进入了YMCA 就当系我地嚟YMCA YEH
说话冇乜忌 笑就笑到碌地 畅聚快乐好欢喜
要当系进入了YMCA 要当系个个到达YMCA YEH
有事冇话退避 有难我地担起 拍硬档前去一声一气
YMCA 就当系我地嚟YMCA YEH
[ve:46ca818]
[ar:林子祥]
[ti:YMCA (好知己)]
[length: 3:40]
[au:黄沾]
[by:lkho]
[00:13.06][02:16.98]我地 世上同行万里
[00:16.25][02:19.93]就似兄弟 快乐同游共戏
[00:19.91]又似好友 冇话成日去分
[00:23.41][02:27.08]你我他 不分那彼此
[00:27.73]我地 好似同船共济
[00:30.96][02:34.66]做个兄弟 冇问题涯义气
[00:34.38]做个好友 确系无谓去分
[00:38.15]你我他 交个好知己
[00:42.38][01:13.75][01:44.17][02:15.64][02:45.95][03:28.82]
[00:44.51][02:00.77][02:48.12]就当系进入了YMCA
[00:48.03][02:51.62]就当系我地嚟YMCA YEH
[00:52.81][01:54.49][02:56.49][03:25.54]说话冇乜忌 笑就笑到碌地
[00:56.43][01:58.13][03:00.03]畅聚快乐好欢喜
[00:58.99][03:02.63]要当系进入了YMCA
[01:02.63][03:06.23]要当系个个到达YMCA YEH
[01:07.39][02:09.09][03:11.09]有事冇话退避 有难我地担起
[01:11.01][03:14.71]拍硬档前去一声一气
[01:15.21]我地 世上相依相知
[01:18.12]变了老友 应份不分彼此
[01:21.90]天天就记住 我地有爱有义
[01:25.39][02:41.74]你我他 真正好知己
[01:29.67]人地 食完野反碗底
[01:32.69]咁点算死党 点算好知己
[01:36.56]未似我地 情同手足兄弟
[01:39.96]够义气 真正好知己
[01:46.28]就似系进入了YMCA
[01:49.83]就似系我地嚟YMCA YEH
[02:04.37]要当系进入了YMCA YEH
[02:12.61]拍硬档绝冇多声多气
[02:23.61]绝对好友 冇话成日去分
[02:31.55]我地 一于同船共济
[02:38.08]绝对好友 确系无谓去分

  1. 感谢 lkho 提供动态歌词


回上一页
Mojim.com
魔镜歌词网