Let Me Fly 歌词 李爱绮 ※ Mojim.com
魔镜歌词网
魔镜歌词网 > 女生歌手 > 李爱绮 > 微风‧城市 > Let Me Fly

李爱绮专辑介绍
歌词
专辑列表
歌手介绍
相关视频

李爱绮

Let Me Fly

作词:陈建宁
作曲:郭伟聪

爱情亲像放风吹
花香 拢放在心肝底

闪烁的流星玲珑迺
最后一个人卡好过

阮不是你的小宝贝
总有一天会自由飞
飞到天边无需要别人做伙

Let me fly 我的期待 谁人了解
Let me fly 若是恋爱 一生一摆
Let me fly 飞去叨位 看天安排

春天的风会搁来 有情人在等待
甜蜜双双对对做伙行
So let me fly------------------------------------------
9289/《Let Me Fly》
李爱绮Lí Ài-khí(李嘉Lí Ka)

爱情亲像放风吹
ài-tsîng tshin-tshiūnn pàng hong tshue
花芳拢囥伫心肝底
hue-phang lóng khǹg tī sim-kuann-té
闪烁的流星玲瑯踅
siám-sih ê liû-tshinn lin-long-se̍h
更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
最后一个人较好过
tsuè-āu tsi̍t-ê-lâng khah hó kuè

阮毋是你的小宝贝
gún m̄-sī lí ê sió-pó-puè
总有一工会自由飞
tsóng ū tsi̍t-kang-huē tsū-iû pue
飞到天边
pue kàu thinn-pinn
无需要别人做伙
bô su-iàu pa̍t-lâng tsò-hué

Oh~ Let Me Fly
我的期待
guá ê kî-thāi
啥人了解
siánn-lâng liáu-kái
Let Me Fly
若是恋爱一生一摆
nā-sī luân-ài tsi̍t-sing tsi̍t-pái
Let Me Fly
飞去佗位
pue khì tó-uī
看天安排
khuànn thinn an-pâi

春天的风会阁来
tshun-thinn ê hong ē koh lâi
有情人咧等待
ū-tsîng-lâng teh tán-thāi
甜蜜双双对对
tinn-bi̍t siang-siang tuì-tuì
做伙行
tsò-hué kiânn
So Let Me Fly

  1. 感谢 Gh 提供歌词
  2. 感谢 W.B. Chen 修正歌词
  3. 友站连结: W.B. Chen 


回上一页
Mojim.com
魔镜歌词网