Mojim Lyrics

+ + 飲燒酒 】 【 Lyrics 58 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 10.期待有緣再相逢 歹勢麥計較身份的高低燒酒無分大甲小過去恩怨放伊飛麥擱想傷心的一切天下哪有不散的宴會咱的友誼
2 25.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
3 11.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
4 4.哈酒 大哥大甲你咻請你來去燒酒心頭鬱卒無塊溜招三五個好朋友那卡西來伴唱粉味的綿擱幼一個一個QQQ
5 1.今夜又擱為你醉 鬧熱熱酒吧內別人歡喜燒酒阮是解憂愁男男女女是嘴笑目笑只有阮寂寞捧著酒一杯一杯擱一杯不知道好停 ... 也無所謂三杯往腹煞愈愈清醒才知是自己騙自己啊!心愛的心愛的今夜又擱為你醉------------

6 12.面子問題 車著駛甲這大台為什麼燒酒著愛坐檯為什麼現金若愈多著愈僥擺為什麼臺灣人的歌曲攏塊唱悲哀我我我
7 3.吹雞歸的行船人(吹牛的船員) 死順續來叫去他厝請我燒酒我講我不會酒無法渡伊講無問題呢伊和我啤酒啤酒袂醉唷兩三罐仔啤酒著馬西馬西頭戇戇續來撞著一尾海尪無張無池續給伊吞落
8 1.醉彌勒 咱若是心情塊憂愁著來乎伊嗎西嗎西不通黑白想嘿若是為著愛情失敗欣欣悲哀燒酒著是咱的最好的藥材請大家緊 ... 藥材請大家緊來試看覓乎伊爽爽快快不知東也西嘿來來失戀的朋友好兄弟請你緊來濕一個濕一個外好你敢知咱若 ... 實在真悲哀嘿看著別人燒酒甲醉茫茫阮若這呢歹命通袂照心願請太太你著想看覓 ... 心願請太太你著想看覓
9 11.酒!不可飲尚多 br>11.酒!不可尚多 Lyricist 黃敏 Composer 黃敏朋友啊燒酒不可 ... 曲黃敏朋友啊燒酒不可尚多不可見面就要乾杯應該著愛保重你自己寶貴的身體即久無見面啊好朋友近來生活是怎 ... 想起好朋友我請你來去燒酒今夜絕對無放你干休口白來來來乾一杯.噢酒量不只仔未歹有什麼代誌不免擔 ... 靠朋友三不五時做陣來燒酒有什麼通煩惱啊無什麼可憂愁他
10 5.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
11 14.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是苦酒啦啊將咱當做五四三無情
12 12.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
13 11.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
14 27.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
15 12.天天醉 的人生觀搭項無取一步燒酒一日若無酒就三日會憂愁嘿嘿嘿朋友啊來喔酒是咱的好朋友我手捧酒一杯你也 ... 家來乾杯(喲喲)爽快一杯啊乎醉茫茫人生成功失敗免怨歎(免怨歎)世間人親像一場的眠夢鹹酸苦味才欲 ... 場的眠夢鹹酸苦味才欲(喲喲)有幾位好景緻咱攏是好兄弟杯底不通飼金魚大家乾杯 ... 底不通飼金魚大家乾杯落去。我來敬你一
16 12.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
17 14.天天醉 的人生觀搭項無取一步燒酒一日若無酒就三日會憂愁嘿嘿嘿朋友啊來喔酒是咱的好朋友我手捧酒一杯你也 ... 家來乾杯(喲喲)爽快一杯啊乎醉茫茫人生成功失敗免怨歎(免怨歎)世間人親像一場的眠夢鹹酸苦味才欲 ... 場的眠夢鹹酸苦味才欲(喲喲)有幾位好景緻咱攏是好兄弟杯底不通飼金魚大家乾杯 ... 底不通飼金魚大家乾杯落去。我來敬你一
18 7.青春的男兒 .青春的男兒燒酒合趣味社會交陪重仁義最討厭假情假義對阮膏膏纏朋友啊來乾杯憂愁顛倒違
19 15.苦戀的男兒 妳每日稀微一切無趣味燒酒解阮悲意目屎猶原點點滴忍耐著心情空虛苦戀的男兒伊去的所在是無論幾千
20 5.拼宵夜 肚餓走到對面小店頭要燒酒你就免走一盤炒螺仔肉兩三罐搖頭大家來拼酒醉的是見頭六股輪八仙總出翹

21 6.來去飲燒酒 -命6.來去燒酒 Lyricist 俞智凱 Composer 俞智凱合唱袁小迪‧林俊彥朋友兄弟做陣來啊做陣來 ... 兄弟做陣來啊做陣來去燒酒無論你心內有啥代落一杯講出來每日打拼為將來心內鬱卒無人知燒酒一杯來吞落腹內朋友兄弟來排解雖然
22 5.飲酒的藉口 愛的表白5.酒的藉口 Lyricist 呂秋霓 Composer 葉大輝昨暝阮尪去 ... Composer 葉大輝昨暝阮尪去燒酒(這是為怎樣?)因為我無甲伊手牽手(手牽手)今仔日阮尪擱去 ... 牽手)今仔日阮尪擱去燒酒(這又擱是按怎樣?)因為我無甲伊鬥陣去遊賞 ... 為我無甲伊鬥陣去遊賞酒藉口講擱這滑溜就是找嘸「甭 ... 擱這滑溜就是找嘸「甭」的理由一直糟踏阮的溫柔
23 5.阿公公 公公鬚扒扒扒扒你呀你酒呀我呀我茶你呀你酒呀你呀愛講話阿呀阿公公公公鬚扒扒扒扒阿呀阿公公公公鬚扒扒扒扒你呀吃燒餅呀我呀 ... 扒你呀吃燒餅呀我呀我茶你呀吃燒餅呀你呀愛講話阿公鍾意煮幾味阿公討厭 ... 公鍾意煮幾味阿公討厭苦茶阿公喜愛燒酒一醉亂說話阿公早晚耍功夫阿公不會玩泥沙阿公喜愛 ... 公不會玩泥沙阿公喜
24 22.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
25 10.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
26 13.煙花女 阮來坐檯阮嘛笑笑陪伊燒酒兼西乃嘛有的人客對阮嘛不錯聲聲句句講要照顧阮的愛可憐的煙花女的遭遇
27 6.煙花女 阮來坐檯阮嘛笑笑陪伊燒酒兼西乃嘛有的人客對阮嘛不錯聲聲句句講要照顧阮的愛可憐的煙花女的遭遇
28 15.空空小和尚 續凝心走入內面關起來燒酒---------------------------------
29 5.惜別的心 頭冷無雨哪會濕胸前無燒酒‧茫茫醉醉抹鎮靜愛人啊愛人‧你聽分明心肝啊心肝內‧你放乎清你擔心‧我 ... 頭冷無雨哪會濕胸前無燒酒‧茫茫醉醉抹鎮靜愛人啊愛人‧你聽分明心肝啊心肝內‧你放乎清你擔心‧
30 2.絕望的愛 我一時的癡情啊~乎我‧乎我燒酒落心頭才會清什麼貨‧什麼代誌希望你不通擱在來笑我;孤單一個已經真看破不管是為按 ... ~親像我‧親像我燒酒落心情會快活什麼貨‧什麼代誌怎樣來苦勸也是無路用;伊是一個虛花的女性我已經真分 ... 我一時的癡情啊~乎我‧乎我燒酒落心頭才會
31 6.蘋果思情(江蕾) 的人但是爸爸伊是每日燒酒一切代志放外外我那有心放著弟弟妹妹做我去嫁伊呢?媽媽妳雖然怨恨爸爸
32 7.蘋果思情(江蕾) 的人但是爸爸伊是每日燒酒一切代志放外外我那有心放著弟弟妹妹做我去嫁伊呢?媽媽妳雖然怨恨爸爸
33 1.蘋果思情 的人但是爸爸伊是每日燒酒一切代志放外外我那有心放著弟弟妹妹做我去嫁伊呢?媽媽妳雖然怨恨爸爸
34 1.燒酒TEMPO 夜做陣趣味心情放歡喜啦維士其豆豆仔啜落去四海之內皆兄弟這是咱的福氣 ... 內皆兄弟這是咱的福氣燒酒唸歌詩奏著那卡西 TEMPO聲~勝過粉味你我重情意五彩燈光閃閃熾熾大 ... O落去頭暈暈斟乎滿擱落去多言多語無代誌喔~一杯KO落去頭暈暈一杯KO落去頭暈暈斟乎滿擱再 ... 落去頭暈暈斟乎滿擱再落去你我快樂在今暝一杯KO落去頭暈暈一杯K
35 9.杯中影 沒茫(茫茫茫)歡喜來燒酒面帶紅阮是酒心沉重杯中浮出你一人甘是酒醉心沉重 ... 你一人甘是酒醉心沉重一杯一杯我無茫一杯一杯我無茫明知一切無希望憨憨為你塊留戀燒酒愈 ... 憨憨為你塊留戀燒酒愈心愈煩甘講你愛是別人(燒酒愈心愈煩)歡喜來燒酒面帶紅阮是酒心沉重杯中浮出你一人甘是酒醉心沉
36 19.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
37 6.杯中影 沒茫(茫茫茫)歡喜來燒酒面帶紅阮是酒心沉重杯中浮出你一人甘是酒醉心沉重 ... 你一人甘是酒醉心沉重一杯一杯我無茫一杯一杯我無茫明知一切無希望憨憨為你塊留戀燒酒愈 ... 憨憨為你塊留戀燒酒愈心愈煩甘講你愛是別人(燒酒愈心愈煩)歡喜來燒酒面帶紅阮是酒心沉重杯中浮出你一人甘是酒醉心沉
38 11.今夜又擱為你醉 鬧熱熱酒吧內別人歡喜燒酒阮是解憂愁男男女女是嘴笑目笑只有阮寂寞捧著酒一杯一杯擱一杯不知道好停 ... 也無所謂三杯往腹煞愈愈清醒才知是自己騙自己啊!心愛的心愛的今夜又擱為你來酒醉鬧鬧熱熱酒吧內別人歡喜 ... 鬧熱熱酒吧內別人歡喜燒酒阮是解憂愁男男女女是嘴笑目笑只有阮寂寞捧著酒一杯一杯擱一杯不知道好停 ... 也無所謂三杯往
39 9.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
40 16.飲淡薄 藏集316.淡薄淡薄兄弟相招做陣淡薄不管有賺無賺淡薄相招酒化拳單操一枝二個相好杉仔三枝誰人化輸 ... 相好杉仔三枝誰人化輸淡薄兄弟感情要好淡薄不管有賺無賺淡薄相招酒化拳八來八仙九來九怪六連一個樓仔厝攏總無 ... 六連一個樓仔厝攏總無燒酒解消心內糟燒酒爽快有人失戀頭路未
41 11.再會 咱手牽手心頭別結歸球燒酒解憂愁唱一首離別的歌該來總會來命運若有時就有振作精神對過去別再留戀
42 6.拼宵夜(董事長樂團&王夢麟) 肚餓走到對面小店頭要燒酒你就免走一盤炒螺仔肉兩三罐搖頭大家來拼酒醉的是見頭六股輪八仙總出翹
43 4.永遠的朋友 想起咱做朋友豪情四海燒酒(傑)不愛想未來以後是怎樣(龍)不知咱到底為怎樣(龍)你我無聯絡的緣 ... 想起咱做朋友豪情四海燒酒不愛想未來以後是怎樣不知咱到底為怎樣你我無聯絡的緣由擱見面的時陣你
44 8.老兄行酒樓 !)(請你去看燒酒、姑娘啊!)(嘿嘿嘿!按呢有影輕鬆就對!)(某唉!財阿舍來囉!)( ... 唉!財阿舍來囉!)(燒酒燒酒)(三仙四紅大家聽我講!阮是六月花的一點紅專門按捺潘阿舍甲酒空!一般 ... ?)(啊!那哦!)(燒酒燒酒)(害啊啦!阿財阿舍恁某來啊啦!)(啊啊!某伊!
45 4.唱歌吔飲酒 人4.唱歌吔酒合唱方瑞娥高向鵬 Lyricist 黃新雄 Composer 黃新雄 Arranger 尤景仰*(女)佇在舞台唱一首 ... 佇在舞台唱一首歌朋友酒甭拖沙燒酒甕仔無崁蓋自我了斷卡快活(男)麥克風TEST即嗎交乎我一條一條接袂 ... 唱袂煞#(男)唱歌也燒酒甘通賭這大落去變八卦打拍仔也三杯(女)打拍仔三杯(合)不通相見外 Repeat*#

46 2.酒後駕車 冤枉啊我實在嘛不是愛燒酒攏是阮頭家講我不去明啊早就要走路我甲你跪下千萬不通吊銷我的執照我開
47 11.東京音頭 Composer 中山晋平合哈哈男燒酒麻西真爽快燒酒擱再捍來開落去合來來小姑娘坐偎來阮身邊小姑娘坐偎來來喊拳女六輪啦 ... 一杯男八仙啦九怪你輸這杯合哈啊男燒酒伴小姐真普通世間不是只有你一個合來來小姑娘若甲意著趕緊來小姑娘若有甲 ... 一杯男拍都啦去得你輸這杯合哈哈男燒酒麻西真爽快兄驚雞仔無夠袂醉倒合
48 3.一樣傻 一權傻輸了回家找媽媽落!落!落!咱們別燒酒 cola酸酸甜甜涼涼呼乾落!落!落!咱的燒酒是 cola其實我們一樣
49 11.東京音頭 Composer 中山晋平合哈哈男燒酒麻西真爽快燒酒擱再捍來開落去合來來小姑娘坐偎來阮身邊小姑娘坐偎來來喊拳女六輪啦 ... 一杯男八仙啦九怪你輸這杯合哈啊男燒酒伴小姐真普通世間不是只有你一個合來來小姑娘若甲意著趕緊來小姑娘若有甲 ... 一杯男拍都啦去得你輸這杯合哈哈男燒酒麻西真爽快兄驚雞仔無夠袂醉倒合
50 59.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
51 4.一樣傻 一權傻輸了回家找媽媽落!落!落!咱們別燒酒 cola酸酸甜甜涼涼呼乾落!落!落!咱的燒酒是 cola其實我們一樣
52 23.杯中影 沒茫(茫茫茫)歡喜來燒酒面帶紅阮是酒心沉重杯中浮出你一人甘是酒醉心沉重 ... 你一人甘是酒醉心沉重一杯一杯我無茫一杯一杯我無茫明知一切無希望憨憨為你塊留戀燒酒愈 ... 憨憨為你塊留戀燒酒愈心愈煩甘講你愛是別人(燒酒愈心愈煩)歡喜來燒酒面帶紅阮是酒心沉重杯中浮出你一人甘是酒醉心沉
53 16.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
54 4.老長壽 球球理髮剃嘴鬚行酒家燒酒六輪一個樓仔厝總倒解著人生的憂愁口白有人叫我老妖壽有人叫我老不修我不 ... 究緊來甲我學風流化拳燒酒娶查某四界遊七顛八倒倒落著好倒羅擱再爬起來老長壽老長壽笑容面無憂行
55 11.老長壽 球球理髮剃嘴鬚行酒家燒酒六輪一個樓仔厝總倒解著人生的憂愁口白有人叫我老妖壽有人叫我老不修我不 ... 究緊來甲我學風流化拳燒酒娶查某四界遊七顛八倒倒落著好倒羅擱再爬起來老長壽老長壽笑容面無憂行
56 10.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
57 5.離別之夜 行的路啦你若是遐呢愛隨若你盡情燒酒若痛苦無定也會清也會清你甲我雙人從此要離別啦這杯是若酒啦啊將咱當做五四三無情
58 3.蘋果思情 的人但是爸爸伊是每日燒酒一切代志放外外我那有心放著弟弟妹妹做我去嫁伊呢?媽媽妳雖然怨恨爸爸