Mojim Lyrics

青春失去 】 【 Lyrics 16 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 16.為愛偷生 你的責任這人世太多可惜這愛情太多的淚滴這青春失去容易這幻起幻滅已逃避不
2 16.為愛偷生 你的責任這人世太多可惜這愛情太多的淚滴這青春失去容易這幻起幻滅已逃避不
3 10.失眠陣線聯盟 裡一個人扯分賠了多少青春失去了幾個魂人生也許註定該犯幾次蠢又是在這個時間我想起了你又是在這個時間我擁 ... 到對誰多誠懇賠了多少青春失去了幾個魂人生也許註定該犯幾次蠢一個人去學著面對悔
4 7.一芯三葉 奈何情深緣份薄卡輸無青春失去無底借心酸誰人惜一句愛人無人叫---路燈看作團圓月世間最憨癡情花空虛心內 ... 奈何情深緣份薄卡輸無青春失去無底借心酸誰人惜一句愛人無人叫重複**清醒才知一芯三
5 34.故鄉的歌 光照著阮的白頭鬃只驚青春失去等無心愛的人今夜海湧這呢大想起著故鄉的歌思念隨我飛過了山嶺啊~無情的風雨 ... 光照著阮的白頭鬃只驚青春失去等無心愛的人今夜海湧這呢大想起著故鄉的歌一句一句思念的心晟心愛的緊返來

6 12.故鄉的歌 光照著阮的白頭鬃只驚青春失去等無心愛的人今夜海涌這呢大想起著故鄉的歌思念隨我飛過了山嶺啊~無情的風雨 ... 光照著阮的白頭鬃只驚青春失去等無心愛的人今夜海涌這呢大想起著故鄉的歌一句一句思念的心晟心愛的緊返來
7 8.故鄉的歌 返去無望啊~無情的月光照著阮的白頭鬃只驚青春失去等無心愛的人今夜海涌這呢大想起著故鄉的歌思念隨我飛過了山嶺 Repaet#今夜海涌這呢大想起著故鄉的歌一句一句思念的心晟心愛的緊返來緊返來阮身
8 3.找無人同腳步 切不是阮願意為你失去青春失去了春天這段感情算我欠你那來想著心傷悲過去這多年要講等何時生活變無味一切不 ... 切不是阮願意為你失去青春失去了春天希望放袂記你的人美夢變成空無奈為愛心茫茫同款孤單的路途偏偏找無人
9 7.青春舞曲 朝依舊爬上來花兒謝了明年還是一樣的開啊…青春失去我們要去找回來花兒謝了我們要把它重培栽啊…可愛的人兒不要失望可愛的人兒不要悲哀。青春在人間永遠存在任何的力量不能毀壞啊…太陽下去明朝依舊爬上來花兒謝了明年還是一樣
10 9.青春舞曲 舊爬上來花兒謝了明年還是一樣的開啊...青春失去我們要去找回來花兒謝了我們要把它重培栽啊...可愛的人兒不要失望可愛的人兒不要悲哀。青春在人間永遠存在任何的力量不能毀壞啊...太陽下去明朝依舊爬上來花兒謝了明年
11 2.11點11分 方式阮拼命在試來阻止青春失去到最後才知影上痛的是過程想空想縫哀哀齪齪已經無力閣去追敢講是阮的夢傷過無 ... 方式阮拼命在試來阻止青春失去到最後才知影上痛的是過程想空想縫哀哀齪齪已經無力閣去追敢講是阮的夢傷過
12 1.天亮之前 a.k.a Nu世界逐漸在改變時間眨了眼青春失去了知覺而你變成了誰逃不過分離的那天喚醒我這一夜天亮之前在城市的角落這條路的盡頭我們曾經用力牽著手現實扼殺了夢嘴角抹去笑容冷默的說著今天之後淚水裝滿了湖泊彩虹掛上了
13 14.天亮之前 a.k.a Nu世界逐漸在改變時間眨了眼青春失去了知覺而你變成了誰逃不過分離的那天喚醒我這一夜天亮之前在城市的角落這條路的盡頭我們曾經用力牽著手現實扼殺了夢嘴角抹去笑容冷默的說著今天之後淚水裝滿了湖泊彩虹掛上了
14 1.天亮之前 a.k.a Nu世界逐漸在改變時間眨了眼青春失去了知覺而你變成了誰逃不過分離的那天喚醒我這一夜天亮之前在城市的角落這條路的盡頭我們曾經用力牽著手現實扼殺了夢嘴角抹去笑容冷默的說著今天之後淚水裝滿了湖泊彩虹掛上了
15 6.太陽的心跳 來愈高就像我的愛不能再等待一分一秒熱情的青春失去再難找表現要大膽別怕太新
16 6.青春舞曲 明朝依舊爬上來花兒謝了明年還是一樣的開啊青春失去了我們要去找回來花兒謝了我們要把它重培栽啊*可愛的人兒不要失望可愛的人兒不要悲哀青春在人間永遠存在任何的力量不能毀壞#啊太陽下去明朝依舊爬上來花兒謝了明年還是一樣