Mojim 歌詞

雄才 】 【 歌詞 】 合計22件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 5.このピアノでお前を8759632145回ぶん殴る 合天行き言う「低級間合い」庭訓 Take雄才帝規定急「邪意」帝来て急「荒い」帝来て急「Wild」帝来て急「Alive」帝来て急「Vice」波氏易き慰安ない罰 You all attack絶った亡う血得る身打!羅
2 2.掙扎中的超級英雄 我說就這一次人生就這一次成為自己的超級英雄才能改變明日 It's not over We'll be better It's not over We'll be bette
3 1.最冷的一天 真相如何發現前塵若煙韶華像箭全是各種修煉雄才或是瘋癲在遠觀浮華星閃誰人日子金堆蜜餞圍著熱鬧盛宴在世間最冷一天我細數匆匆的每天不知不覺又剩下事過境遷人在處紛爭怎可避免變改一生始於一念又記起相識的那天一分一秒你送我
4 7.無根的日頭花 我伊的故鄉佇佗位我雄雄才覺悟已經佇遮落地生根---------------------------- ... tī tó-uī我雄雄才覺悟 guá hiông-hiông tsiah kak-ngōo已經佇遮
5 1.人中之龍 在莫傷悲享受失敗不世雄才千秋萬載看吾豪情快哉放眼滄海氣淩天豪情常在瀟灑姿態忘傷悲江湖生涯無懼阻礙壯誌 ... 在莫傷悲享受失敗不世雄才千秋萬載看吾豪情快哉放眼滄海氣淩天豪情常在瀟灑姿態忘傷悲江湖生涯無懼阻礙壯

6 9.天意 犁原來感情已經出問題只有怪我當初愛你這呢雄才會乎妳愛甲這勉強甘講今世愛著妳是我的糊塗為何愛妳變作是錯誤問天問地問自己為何這呢憨才會選擇無緣的結局若是天意注定已經沒機會我嘛猶原愛妳袂後
7 2.天意 犁原來感情已經出問題只有怪我當初愛你這呢雄才會乎妳愛甲這勉強甘講今世愛著妳是我的糊塗為何愛妳變作是錯誤問天問地問自己為何這呢憨才會選擇無緣的結局若是天意注定已經沒機會我嘛猶原愛妳袂後
8 6.有了草原 弦才會悠揚有了草原星光才會燦爛有了草原英雄才會馳騁永遠草原是蒼天的恩賜草原是大地的盛裝草原是牧人的命根草原是生命的源泉草原是蒼天的恩賜草原是大地的盛裝草原是牧人的命根草原是生命的源泉草原是生命的源
9 1.誰是大英雄 勇止干戈永不居功義氣沖霄漢立地頂天是大英雄才是大英
10 6.前方有霧 間。燕雀安知鴻鵠之志我問你是否明確?寡人雄才偉略豈是爾等可逾越? I rap you listen but it's not a necessary mission! You know how hard I'v
11 1.絕世雄才 曲集1.絕世雄才'楚漢驕雄'主題曲 作詞 鄭國江 作曲 無量光 編曲 無量光 ... 作曲 無量光 編曲 無量光雄才絕世天生有幾狂情傲態萬年稀力拔山獨有吞山川豪氣天亦疑忌凌雲大志衝天飛良才善製 ... 用鬥心一生霸業沒法比雄才能絕世功高可霸天天命難欺無言獨對烏江水成王敗寇悟前非未問人與天因我只問責高
12 10.想你一萬分鐘 種都怪我對愛情不懂裝懂想要做鋼鐵煉成的英雄才發現心如此弱不禁風輕輕一碰都覺得痛回想你的溫柔笑容我無法自控熱血往上湧心撲通撲通你曾經是我的彩虹高掛的天空可忽然間無影無蹤都怪我輕信的海誓山盟把自己帶入一條死胡同面對
13 14.這一拜 安邦志慷慨建國立業展雄才雄才這一拜忠肝義膽患難相隨誓不分開這一拜生死不改天地日月壯我情懷長矛在手刀劍生
14 1.商聖范蠡 護國門後發制人弱勝強雄才大略誰與爭商聖範蠡好似神急流勇退棄官門一身布衣白手起千萬黃金於一身他三遷國都 ... 護國門後發制人弱勝強雄才大略誰與爭商聖范蠡好似神急流勇退棄官門一身布衣白手起千萬黃金於一身 REP
15 1.我有我美麗 成名某女星青春美麗無雄才玄妙獻計無承傳榮耀家世然而憑我信心總有一番作為隨潮流來換季網誌每秒製造話題狂 ... 成名某女星青春美麗無雄才玄妙獻計無承傳榮耀家世然而憑我信心總有一番作為無情人來熱吻我對世界惻隱悲憫無 ... 成名某女星青春美麗無雄才玄妙獻計無承傳榮耀家世然而憑我信心總有一番作為和情人同渡四季悠悠長晴或雨季仍 ... 成名某女星
16 2.你是阮一生的安慰 iā-puànn tshim-kinn雄雄才來驚醒 hiông-hiông tsiah lâi kiann-tshínn阮的一生有啥意義 gúnê it-singū siánnì-gī又閣是無聊的暝 iū-ko
17 12.少壯應努力 端鵬程萬里成就到目前雄才大志一天已實現扶搖直上豐功偉業建少壯奮鬥珍惜今天縱有挫折步驟未亂成功要不斷經 ... 端鵬程萬里成就到目前雄才大志一天已實現扶搖直上豐功偉業建少壯奮鬥珍惜今天縱有挫折步驟未亂成功要不斷
18 20.賣菜義仔 ̍t-sî sim-hue khui啊雄雄才開喙 ah hiông-hiông tsiah khui-tshuì問我蔥頭一斤偌濟錢 mn̄g guá tshang-thâu tsi̍t-kin guā-tsē
19 1.人中之龍 在莫傷悲享受失敗不世雄才千秋萬載看吾豪情快哉放眼滄海氣凌天豪情常在瀟灑姿態忘傷悲江湖生涯無懼阻礙壯志 ... 在莫傷悲享受失敗不世雄才千秋萬載看吾豪情快哉放眼滄海氣凌天豪情常在瀟灑姿態忘傷悲江湖生涯無懼阻礙壯志 ... 在莫傷悲享受失敗不世雄才千秋萬載看吾豪情快哉放眼滄海氣凌天豪情常在瀟灑姿態忘傷悲江湖生涯無懼阻礙壯
20 1.人中之龍(仙魔鏖鋒第一片頭曲)(劉昱賢) 問蒼天正義何來英雄何在莫傷悲享受失敗不世雄才千秋萬載看吾豪情快哉放眼滄海氣凌天豪情常在瀟灑姿態忘傷悲江湖生涯無懼阻礙壯志澎湃睥睨風雲一笑天下

21 2.人中之龍 在莫傷悲享受失敗不世雄才千秋萬載看吾豪情快哉放眼滄海氣凌天豪情常在瀟灑姿態忘傷悲江湖生涯無懼阻礙壯志 ... 在莫傷悲享受失敗不世雄才千秋萬載看吾豪情快哉放眼滄海氣凌天豪情常在瀟灑姿態忘傷悲江湖生涯無懼阻礙壯志 ... 在莫傷悲享受失敗不世雄才千秋萬載看吾豪情快哉放眼滄海氣凌天豪情常在瀟灑姿態忘傷悲江湖生涯無懼阻礙壯
22 2.這一拜 安邦志慷慨建功立業展雄才雄才這一拜忠肝義膽患難相隨誓不分開這一拜生死不改天地日月壯我情懷長矛在手噢呵刀