Mojim Lyrics

阮的心肝內 】 【 Lyrics 50 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 3.男人尚痛的所在 在晚風對前吹來刺痛著阮的心肝內男人尚痛的所在滿腹的痛苦有啥人會知是我對你心內底想什麼我無來注意著你是 ... 在晚風對前吹來刺痛著阮的心肝內男人尚痛的所在滿腹的痛苦有啥人會知是我對你心內底想什麼我無來注意著你
2 8.人生舞台 )這種溫暖(台)放置阮的心肝內置這個多變的時代(台)曲終人散光環不在(國)站在遠遠的所在(台)有掌聲 ... )這種溫暖(台)放置阮的心肝內原來你們一直都在(國)從來沒有離開不論過去現在未來(台)咱會用心對待原 ... )這種溫暖(台)放置阮的心肝內置這個多變的時代(台)曲終人散光環不在(國)站在遠遠的所在(台)有掌聲 ... )這種溫暖(台)放置阮的心肝內原來你們一直都
3 4.真心的交陪 會知ū siánn-lângē tsai阮的心肝內 gúnê sim-kuann-lāi女)有時陣ū-sî-tsūn男)心會酸 simē sng有時嘛會罩烏雲ū-sî māē tà oo-hûn女)佳哉有你的陪
4 8.今生最愛 的愛是我今生錯誤的愛風雨戀情點點滴滴滴在阮的心肝內看破愛情浮沉起起落落無邊的情海無情對阮傷害癡情的人感慨你是我今生最
5 9.妳愛的是別人 所以難免留落傷痕但是阮的心肝內妳是唯一的愛我的心愛的心愛的心愛的妳甘知一世人的等待無奈的一場夢醒一場 ... iong-hûn但是阮的心肝內 tān-sī gúnê sim-kuann-lāi你是唯一的愛 l

6 8.流浪的人 心情沒人會凍瞭解阮心內的悲哀愛你的心藏在阮的心肝內我不敢講出來希望你倘諒解*幸福對我來說是一個遙遠世界黑暗的江湖路上不應該對愛情有期待#不是無情也不是對你不愛是命運來安排是環境的無奈雖然無伴雖然註定是孤單寂寞就
7 10.傷心目屎 內甘櫳是多情害滿腹精彩真正怨嘆生錯這時代阮的心肝內只有你的愛一生為你等待甘講你不
8 9.誰人會瞭解 人的悲哀我有滿腹的目屎不敢為你哭出來啊…阮的心肝內啊…痛苦誰人知夜夜夢見故鄉草地古厝內我的阿母在叫阮叫阮早日返回
9 14.花蕊戀情 永遠永遠毋分離你甘知阮的心肝內只有你只有你只有你只有你今夜又是月光暝加添甜蜜的情意雙人行在公園邊歡喜 ... 永遠永遠毋分離你甘知阮的心肝內只想你只想你只想你只想你你親像月娘我親像天星永遠永遠毋分離你甘知 ... 永遠永遠毋分離你甘知阮的心肝內只有你只有你只有你只有
10 1.誰人會瞭解 人的悲哀我有滿腹的目屎不敢為你哭出來啊…阮的心肝內啊…痛苦誰人知夜夜夢見故鄉草地古厝內我的阿母在叫阮叫阮早日返回
11 1.原諒我愛你 怪當時無看出你心意留落來誰來安排誰來完成阮的心肝內對你付出的真愛誰人瞭解男性也會為著一生幸福痛苦流目屎原諒我回頭來愛你原諒我過去一再傷害你是我莽撞的愛全然看無你心內原諒我抹當抹當來抹記你乎我過去的情意心愛的心愛
12 8.心愛的你敢知 愛的你敢知.你敢知影阮的心肝內.幸福人生誰人不要誰人不要自由自在.望你真心稍對待無湯后溫各流目屎.為 ... 愛的你敢知.你敢知影阮的心肝內
13 5.落雨瞑 來做一堆啊…心愛的到底在那裡到底在那裡在阮的心肝內只有一個你這是永遠抹改變的代誌
14 4.誰人能了解 妳哭出來啊ˍ啊ˍ啊ˍ阮的心肝內啊ˍ啊ˍ痛苦誰人知夜夜夢起故鄉草地古厝內阮的阿母在叫阮叫阮早日倒返來誰 ... 妳哭出來啊ˍ啊ˍ啊ˍ阮的心肝內啊ˍ啊ˍ痛苦誰人知夜夜夢起故鄉草地古厝內阮的阿母在叫阮叫阮早日倒返
15 1.無關 lí iā bô siūnn-beh入來阮的心肝內 ji̍p-lâi gúnê sim-kuann-lāi感情欲怎樣 kám-tsîng beh tsuánn-iūnn揣著公平的對待 tshuē-tio̍h k
16 6.請你相信我(&李明洋) 信你今生只為你一人活阮的心肝內只有你的心聲(男)我將我無奈的心為妳變成漂撇男人(女)阮因為你的情深乎 ... -lâng ua̍h阮的心肝內 gúnê sim-kuann-lāi只有你的心聲 tsí-ū lí
17 4.破碎的心 作伙如今只剩後悔甲怨嗟啊酸冷風一陣陣吹乎阮的心肝內親像落雪愛你的誓言你當作笑虧將阮騙甲玲瓏轉啊傷心酒一杯一杯喝袂醉衝袂散恨你的罪只有將過去當作苦酒飲落隨風
18 26.唉唷唉唷 閃閃爍爍笑啊笑歸暝親像男男女女愛戀的滋味阮的心肝內咧等著你你甘知阮的心意#雨水滴滴搭搭落啊落袂離一聲一滴親像替阮塊哀悲只有過一暝假若幾十年阮相思過頭心綿綿△唉呦唉呦相思又過頭ㄚ唉呦唉呦思慕彼個人ㄚ唉呦唉呦相思又
19 4.唉呦唉呦 閃閃爍爍笑啊笑歸暝親像男男女女愛戀的滋味阮的心肝內咧等著你你甘知阮的心意#雨水滴滴搭搭落啊落袂離一聲一滴親像替阮塊哀悲只有過一暝假若幾十年阮相思過頭心綿綿△唉呦唉呦相思又過頭ㄚ唉呦唉呦思慕彼個人ㄚ唉呦唉呦相思又
20 2.白色的婚紗 紗一場熱鬧的婚禮為何阮的心肝內塊滴血為何阮的心肝內塊滴血甲子慧-白色的婚

21 6.望你保重(&傅振輝) br>男看你寂寞一個人惦月台千言萬語放塊阮的心肝內女心愛的阮會了解你心意暫時的分開要忍耐男看你溫柔的眼神藏悲哀可比千刀萬針刺戳阮心內女心愛的雖然唔甘你離開請你相信阮會為你等待合啊…喇叭聲乎人心頭亂女聲聲牽動咱兩
22 6.消息 你的身邊出現了一個她兩個人看起來甜甜蜜蜜阮的心肝內真正不是滋味甘講你已經將阮放忘記*雖然兩人分開已經這多年心內猶原袂凍放棄你盼望總有一日你會返來阮身邊如今一切攏是過去#為怎樣心肝攏袂清目屎流袂停明知影這段感情已
23 1.傷心的所在 曲黃仁清為何親像一場夢為何夢醒變成空為何阮的心肝內只有只有你一人無情風雨無情的夢無情的人彼粒月亮彼條小路引我傷悲啊~過去的一切啊~過去的戀情已經完全變無味孤孤單單一人惦在惦在路邊心情茫茫不知要對要對叨位去因為在
24 31.紅娘 不是為何一暝親像一年阮的心肝內只有你的愛一世人為你等待 ... 你的愛一世人為你等待阮的心肝內只有你的愛月娘伊敢會
25 7.傷心的所在 曲黃仁清為何親像一場夢為何夢醒變成空為何阮的心肝內只有只有你一人無情風雨無情的夢無情的人彼粒月亮彼條小路引我傷悲啊~過去的一切啊~過去的戀情已經完全變無味孤弧單單一人惦在惦在路邊心情茫茫不知要對要對叨位去因為在
26 9.傷心的所在 曲黃仁清為何親像一場夢為何夢醒變成空為何阮的心肝內只有只有你一人無情風雨無情的夢無情的人彼粒月亮彼條小路引我傷悲啊~過去的一切啊~過去的戀情已經完全變無味孤弧單單一人惦在惦在路邊心情茫茫不知要對要對叨位去因為在
27 4.鹹酸甜 耐 tsóng-sīài jím-nāi阮的心肝內 gúnê sim-kuann-lāi藏著你的愛 tshàng tio̍h líêài希望你真心對待 hi-bāng lí tsin-sim tuì-thā
28 2.相簿 踮 tsiong lí hip tiàm阮的心肝內底 gúnê sim-kuann lāi-tué真少翕相 tsin tsió hip-siòng但是你 tān-sī lí佇阮的記憶中 tī gúnê kì-i
29 10.紅娘 不是為何一暝親像一年阮的心肝內只有你的愛一世人為你等待 ... 你的愛一世人為你等待阮的心肝內只有你的愛月娘伊敢會知------------------------ ... n tsi̍t-nî阮的心肝內 gúnê sim-kuann-lāi只有你的愛 tsí-ū líêà ... í tán-thāi阮的心肝內 gúnê sim-kuann-lāi只有你的愛 tsí-ū líê
30 1.傷心的所在 曲黃仁清為何親像一場夢為何夢醒變成空為何阮的心肝內只有只有你一人無情風雨無情的夢無情的人彼粒月亮彼條小路引我傷悲啊~過去的一切啊~過去的戀情已經完全變無味孤弧單單一人惦在惦在路邊心情茫茫不知要對要對叨位去因為在
31 2.傷心的所在 曲黃仁清為何親像一場夢為何夢醒變成空為何阮的心肝內只有只有你一人無情風雨無情的夢無情的人彼粒月亮彼條小路引我傷悲啊~過去的一切啊~過去的戀情已經完全變無味孤孤單單一人惦在惦在路邊心情茫茫不知要對要對叨位去因為在
32 9.傷心的所在 曲黃仁清為何親像一場夢為何夢醒變成空為何阮的心肝內只有只有你一人無情風雨無情的夢無情的人彼粒月亮彼條小路引我傷悲啊~過去的一切啊~過去的戀情已經完全變無味孤弧單單一人惦在惦在路邊心情茫茫不知要對要對叨位去因為在
33 8.傷心的所在 曲黃仁清為何親像一場夢為何夢醒變成空為何阮的心肝內只有只有你一人無情風雨無情的夢無情的人彼粒月亮彼條小路引我傷悲啊~過去的一切啊~過去的戀情已經完全變無味孤弧單單一人惦在惦在路邊心情茫茫不知要對要對叨位去因為在
34 3.傷心的所在 曲黃仁清為何親像一場夢為何夢醒變成空為何阮的心肝內只有只有你一人無情風雨無情的夢無情的人彼粒月亮彼條小路引我傷悲啊過去的一切啊過去的戀情已經完全變無味孤弧單單一人惦在惦在路邊心情茫茫不知要對要對叨位去因為在這個
35 1.哎喲哎喲 像男男女女愛戀的滋味阮的心肝內咧等著你你甘知阮的心意雨水滴滴搭搭落啊落袂離一聲一滴親像替阮塊哀悲只有 ... 像男男女女愛戀的滋味阮的心肝內咧等著你你甘知阮的心意雨水滴滴搭搭落啊落袂離一聲一滴親像替阮塊哀悲只有 ... 像男男女女愛戀的滋味阮的心肝內咧等著你你甘知阮的心意雨水滴滴搭搭落啊落袂離一聲一滴親像替阮塊哀悲只
36 8.歌手 服騎站在舞台唱出著迷人的歌聲表情笑咳咳啊阮的心肝內滿腹的悲哀委屈無人知暗暗來流著傷心的目屎啊親像阮的這款生活誰人會凍了解只有人客給阮的鼓勵關懷給阮有一個期待希望成功早日
37 12.為愛來離開 不管父母的反對阮心內阮的心肝內怎樣甘苦你敢知為著你我為著你為著你無顧自己自從咱做陣離開了鄉里來到生疏 ... 不管父母的反對阮心內阮的心肝內怎樣甘苦你敢
38 2.心愛你敢知 心愛的你敢知你敢知影阮的心肝內幸福人生誰人不愛誰人不愛自由自在望你真心相對待不倘乎阮擱流目屎---- ... tsai-iánn阮的心肝內 gúnê sim-kuann-lāi幸福人生 hīng-hok j
39 8.你不知阮心內 Ing-bí你毋知阮的心肝內 lí m̄-tsai gúnê sim-kuann-lāi放予阮對你 ... sim gáu你毋知阮的心肝內 lí m̄-tsai gúnê sim-kuann-lāi你真是不應 ... an-bîn你毋知阮的心肝內 lí m̄-tsai gúnê sim-kuann-lāi你真是不
40 1.誰人會瞭解 人的悲哀我有滿腹的目屎不敢為你哭出來啊…阮的心肝內啊…痛苦誰人知夜夜夢見故鄉草地古厝內我的阿母在叫阮叫阮早日返回
41 12.花蕊戀情 永遠永遠毋分離你甘知阮的心肝內只有你只有你只有你只有你今夜又是月光暝加添甜蜜的情意雙人行在公園邊歡喜 ... 永遠永遠毋分離你甘知阮的心肝內只想你只想你只想你只想你你親像月娘我親像天星永遠永遠毋分離你甘知 ... 永遠永遠毋分離你甘知阮的心肝內只有你只有你只有你只有
42 84.誰人會了解 妳哭出來啊ˍ啊ˍ啊ˍ阮的心肝內啊ˍ啊ˍ痛苦誰人知夜夜夢起故鄉草地古厝內阮的阿母在叫阮叫阮早日倒返來誰 ... 妳哭出來啊ˍ啊ˍ啊ˍ阮的心肝內啊ˍ啊ˍ痛苦誰人知夜夜夢起故鄉草地古厝內阮的阿母在叫阮叫阮早日倒返
43 41.傷心的所在 演唱江蕙為何親像一場夢為何夢醒變成空為何阮的心肝內只有只有你一人無情風雨無情的夢無情的人彼粒月亮彼條小路引我傷悲啊~過去的一切啊~過去的戀情已經完全變無味孤弧單單一人惦在惦在路邊心情茫茫不知要對要對叨位去因為在
44 27.風流阿狗兄 咱兩人實在有意愛不通笑阮憨大呆請你著理解阮的心肝內小姨啊請妳著忍
45 12.傷心的所在 演唱江蕙為何親像一場夢為何夢醒變成空為何阮的心肝內只有只有你一人無情風雨無情的夢無情的人彼粒月亮彼條小路引我傷悲啊~過去的一切啊~過去的戀情已經完全變無味孤弧單單一人惦在惦在路邊心情茫茫不知要對要對叨位去因為在

46 14.風流阿狗兄 笑阮憨大呆請你著理解阮的心肝內小姨啊請妳著忍耐--------------------------- ... o̍h lí-kái阮的心肝內 gúnê sim-kuann-lāi細姨仔請你著忍耐 suè-î-
47 11.傷心的所在 演唱江蕙為何親像一場夢為何夢醒變成空為何阮的心肝內只有只有你一人無情風雨無情的夢無情的人彼粒月亮彼條小路引我傷悲啊~過去的一切啊~過去的戀情已經完全變無味孤弧單單一人惦在惦在路邊心情茫茫不知要對要對叨位去因為在
48 13.誰人會瞭解 人的悲哀我有滿腹的目屎不敢為你哭出來啊…阮的心肝內啊…痛苦誰人知夜夜夢見故鄉草地古厝內我的阿母在叫阮叫阮早日返回
49 1.傷心的所在 英倫江蕙為何親像一場夢為何夢醒變成空為何阮的心肝內只有只有你一人無情風雨無情的夢無情的人彼粒月亮彼條小路引我傷悲啊~過去的一切啊~過去的戀情已經完全變無味孤弧單單一人惦在惦在路邊心情茫茫不知要對要對叨位去因為在
50 14.誰人會瞭解 人的悲哀我有滿腹的目屎不敢為你哭出來啊…阮的心肝內啊…痛苦誰人知夜夜夢見故鄉草地古厝內我的阿母在叫阮叫阮早日返回