Mojim Lyrics

鎖鏈 + 牽連 】 【 Lyrics 17 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 5.紅塵緣 (林)情緣(高)注定牽連(唐)過程袂凍改編(高)命中啊親像 ... 改編(高)命中啊親像鎖鏈(女合)相牽連(高)紅塵中珍惜這段緣(合)一生相 ... 惜這段緣(合)一生相牽連(林)你無意中出現(高)撥動我心旋(唐)是不是夢中見過面(高)熟識順其自然( ... (林)情緣(高)注定牽連(唐)過程袂凍改編(高)命中啊親像 ... 改編(高)命中啊親像鎖鏈(女合)相牽連(高)紅塵中珍惜這段
2 8.一生情緣 生的情緣一條的感情的鎖鏈一生在命中相牽連一生的一生的情緣牽連著你我的心弦永遠恩愛的一生情緣風雨也拆襪開的感情堅定的愛也親像雷公閃電月老成 ... 生的情緣一條的感情的鎖鏈一生在命中相牽連一生的一生的情緣牽連著你我的心弦永遠恩愛的一生情緣一生的一生的情緣一條的感情的 ... 生的情緣一條的感情的鎖鏈一生在命中相牽連
3 2.紙雲煙 憐#往事啊親像無情的鎖鏈牽連牽連無奈人生袸我孤單的表演目屎啊為著癡心送欺騙鼻頭酸心頭漣將愛犧牲我又偏偏做一
4 18.浪子的鎖鍊 一條鎖鍊不如意時常相牽連冷暖社會現實萬千給人啼笑上可憐這幾年為你打拼我無怨言我凝心接受你欺騙浪子為情 ... 一條鎖鍊不如意時常相牽連愛人僥心情斷意變三年相識變無緣這幾年你來騙我我無怨言我凝心接受你欺騙恨你罵你 ... ------《浪子的鎖鏈》Lōng-tsúê Só-liān羅時豐 Lô Sî-hong浪子的運命 ... ūn-miā親像一條鎖鏈 tshin-tshiūnn tsi̍t-tiâu só-liān不如意
5 12.命運的鎖鏈 12.命運的鎖鏈 Lyricist 張宗榮 Composer 郭金發明明明明有緣變無緣無緣奈何天奈何天意偏偏偏偏偏無 ... 可憐恨綿綿綿綿情仇相牽連牽來牽去一條鏈一條命運的鎖鏈鎖鏈鎖鏈(!

6 2.情的鎖鍊 過親像浮雲在眼前情的鎖鏈情的鎖鏈將你我的心綁作伙啊~心愛的用我的真心愛你永遠袜反悔用阮的情來乾杯摻著甜蜜的情 ... 陪一生只愛你一個情的鎖鏈情的鎖鏈將你我的愛相牽連(!
7 5.愛留乎明天 前(合)%你的情親像鎖鏈將咱的心相牽連(女)明知情路變化萬千(男)風風雨雨難免(合)一切隨風隨緣(合)你的愛親像閃 ... 前(合)%你的情親像鎖鏈將咱的心相牽連(女)明知情路變化萬千(男)風風雨雨難免(合)一切隨風隨緣(合)你的愛親像閃 ... 天(合)%你的情親像鎖鏈將咱的心相牽連(女)明知情路變化萬千(男)風風雨雨難免(合)一切隨風隨緣(合)你的愛親像
8 3.紅塵緣(&蔡小虎) 前世啊情緣(男)註定牽連(女)過程袂凍改編(男)命中啊親像 ... 改編(男)命中啊親像鎖鏈(女)相牽連(男)紅塵中珍惜這段緣(合)一生相 ... 惜這段緣(合)一生相牽連(!
9 6.紙雲煙 可憐往事啊親像無情的鎖鏈牽連牽連無奈人生袸我孤單的表演目屎啊為著癡心送欺騙鼻頭酸心頭連將愛犧牲我又偏偏做一
10 8.紙雲煙 憐#往事啊親像無情的鎖鏈牽連牽連無奈人生袸我孤單的表演目屎啊為著癡心送欺騙鼻頭酸心頭漣將愛犧牲我又偏偏做一
11 2.浪子的鎖鏈 72.浪子的鎖鏈演唱英倫浪子的運命親像一條鎖鍊不如意時常相 ... 一條鎖鍊不如意時常相牽連冷暖社會現實萬千給人啼笑上可憐這幾年為你打拼我無怨言我凝心接受你欺騙浪子為情 ... 一條鎖鍊不如意時常相牽連愛人僥心情斷意變三年相識變無緣這幾年你來騙我我無怨言我凝心接受你欺騙恨你罵你 ... ------《浪子的鎖鏈》Lōng-tsúê Só-liān陳小雲 Tân Sió-h
12 2.零的轉壹 利寶劍斷開魂結、斷開鎖鏈、斷他一切的牽連燒毀網羅、燒毀網羅、燒毀網羅燒...........阿們咦?委屈苦臘燒毀他要 ... 利寶劍斷開魂結、斷開鎖鏈、斷他一切的牽連燒毀網羅、沖洗潔淨、塗抹潔淨我好乾
13 3.穢靈退去 [副歌]斷開魂結斷開鎖鏈斷開牽連焚燒靈燒燬斷開魂結斷開鎖鏈斷他一切的牽連我們要脫離這麼多年來的苦楚以賽亞書第四章第四節燒燬你與他之間所有網羅我們很煩 ... [副歌]斷開魂結斷開鎖鏈斷開牽連欸有人被擋住燒燬斷開魂結斷開 ... 擋住燒燬斷開魂結斷開鎖鏈斷他一切的牽連汙穢的靈退去 WITCHCRAF
14 12.紙雲煙 OA袁小迪(男女對唱) 可憐往事啊親像無情的鎖鏈牽連牽連無奈人生袸我孤單的表演目屎啊為著癡心送欺騙鼻頭酸心頭漣將愛犧牲我又偏偏做一
15 31.浪子的鎖鏈 31.浪子的鎖鏈浪子的運命親像一條鎖鍊不如意時常相 ... 一條鎖鍊不如意時常相牽連冷暖社會現實萬千給人啼笑上可憐這幾年為你打拼我無怨言我凝心接受你欺騙浪子為情 ... 一條鎖鍊不如意時常相牽連愛人僥心情斷意變三年相識變無緣這幾年你來騙我我無怨言我凝心接受你欺騙恨你罵
16 9.命運的鎖鏈 19.命運的鎖鏈 Lyricist 張宗榮 Composer 郭金發演唱郭金發明明明明有緣變無緣無緣奈何天奈何天意偏 ... 可憐恨綿綿綿綿情仇相牽連牽來牽去一條鏈一條命運的鎖鏈鎖鏈鎖鏈(!
17 1.浪子的鎖鏈 51.浪子的鎖鏈 Lyricist 梅農 Composer 梅農演唱英倫浪子的運命親像一條鎖鍊不如意時常相 ... 一條鎖鍊不如意時常相牽連冷暖社會現實萬千給人啼笑上可憐這幾年為你打拼我無怨言我凝心接受你欺騙浪子為情 ... 一條鎖鍊不如意時常相牽連愛人僥心情斷意變三年相識變無緣這幾年你來騙我我無怨言我凝心接受你欺騙恨你罵