Mojim Lyrics

較大的 】 【 Lyrics 10 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 5.比較大的大提琴(&袁詠琳&邱凱偉&楊瑞代&宋健彰) 周杰倫魔天倫世界巡迴演唱會5.比較大的大提琴(&袁詠琳&邱凱偉&楊瑞代&宋健彰)小傻瓜這不是大提琴我撥弦你卻在吃點心我一人就足夠等我震驚你們的死表情小傻瓜這不是大提琴我撥弦你卻在吃點心我一人就足
2 6.比較大的大提琴(&梁心頤&楊瑞代) 周杰倫-十二新作6.比較大的大提琴(&梁心頤&楊瑞代) Lyricist 方文山 Composer 周杰倫 Arranger 黃雨勳 Producer 人周杰倫小傻瓜這不是大提琴我撥弦你卻在吃點心我一人就足夠等我震驚你們的死表情明明圍觀一堆人卻聽不
3 5.好啦好啦 tàu-tīn phah-piànn閣較大的風雨 koh-khah tuāê hong-hōo攏嘛無算啥 lóng-mā bô sǹg siánn有你有我ū líū guá一切咱攏毋免驚 it-tshè lá
4 8.我愛你(I Love You) 大聲嘩你的名我愛你擱較大的風雨擋不住阮愛你的堅持我愛你既然愛到你心肝捉躺橫陪你走天涯喔..坐在你身邊 ... 大聲嘩你的名我愛你擱較大的風雨擋不住阮愛你的堅持我愛你既然愛到你心肝捉躺橫陪你走天涯喔…坐在你身邊
5 14.寂寞的城 愛過的人一隻永不停止流浪的風箏只要吹起比較大的風一陣就能把他帶向新的旅程這樣的愛我怎能認真這樣的愛我怎能認真*醒在一個沒有沒有陽光的早晨他從回憶之中向我慢慢走來我想探索他那熟悉的眼神就是無法拒絕他的一片真這樣的

6 4.雨綿仔 tshiò你若欲 lí nā beh就落較大的好無 tiō lo̍h khah tuā-ê hó--bô甘願予你沃甲 kam-guān hōo lí ak kah澹糊糊 tâm-kôo-kô
7 13.雨綿仔(Vcd) tshiò你若欲 lí nā beh就落較大的好無 tiō lo̍h khah tuā-ê hó--bô甘願予你沃甲 kam-guān hōo lí ak kah澹糊糊 tâm-kôo-kô
8 3.寂寞的城 愛過的人一隻永不停止流浪的風箏只要吹起比較大的風一陣就能把他帶向新的旅程這樣的愛我怎能認真這樣的愛我怎能認真醒在一個沒有沒有陽光的早晨他從回憶之中向我慢慢走來我想探索他那熟悉的眼神就是無法拒絕他的一片真這樣的愛
9 1.心甘情願 向前行免睬別人有多敖較大的風颱嘛會出日頭知己免多只有用心來交陪站起社會你就要講話算話毋通失志袂使怨嘆 ... 向前行免睬別人有多敖較大的風颱嘛會出日頭知己免多只有用心來交陪站起社會你就要講話算話毋通失志袂使怨
10 3.我愛你(男女合唱版) 去兩千公尺高山大聲嘩你的名(男)我愛你擱較大的風雨擋不住阮愛你的堅持(女)我愛你既然愛到你心肝捉躺橫陪你走天涯△(男)喔坐在你身邊環遊世界(合)心肝溫暖有你的愛(男)濛濛的夜霧罩著霧夜的都市(合)今晚是最ㄅㄧㄤ