Mojim Lyrics

身騎白馬走 】 【 Lyrics 12 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 2.王寶釧苦守寒窯十八年 多風雨我存在記憶體戲還沒演完你就要離去我身騎白馬走三關改換素衣回中原我在夢中找無你我的心已經跟你去不知影何時返來我身邊已經不在還有沒有時間能繼續下去 yeah不要到最後我還在這裡還在相信 yeah這是我們的戲而
2 7.我身騎白馬 際遇即刻打馬走三關只為趕回中原見寶釧。我身騎白馬走三關改換素衣回中原放下西涼無人管一心只想王寶釧想阮三姊王寶
3 6.寄相思 Lyricist 澎恰恰 Composer 澎恰恰身騎白馬走三關改換素衣回中原放下西涼沒人管思思念念王寶釧有人在思念王寶釧孤影伴阮 ... ̂g Su-tîng身騎白馬走三關 sin khiâ pe̍h-bé tsáu sam-kuan改
4 25.身騎白馬 追趕要我愛得不保留我身騎白馬走三關我改換素衣回中原放下西涼沒人管我一心只想王寶釧而你卻靠近了逼我們視 ... 追趕要我愛得不保留我身騎白馬走三關我改換素衣回中原放下西涼沒人管我一心只想王寶釧滿身傷痕纍纍也來不及 ... 起承擔只要你不放手我身騎白馬走三關我改換素衣回中原放下西涼沒人管我一心只想王寶釧我改換素衣回中原放
5 27.身騎白馬 追趕要我愛得不保留我身騎白馬走三關我改換素衣回中原放下西涼沒人管我一心只想王寶釧而你卻靠近了逼我們視 ... 追趕要我愛得不保留我身騎白馬走三關我改換素衣回中原放下西涼沒人管我一心只想王寶釧滿身傷痕纍纍也來不及 ... 起承擔只要你不放手我身騎白馬走三關我改換素衣回中原放下西涼沒人管我一心只想王寶釧我改換素衣回中原放

6 6.身騎白馬抒情版 追趕要我愛的不保留我身騎白馬走三關我改換素衣回中原放下西涼沒人管我一心只想王寶釧而你卻靠近了逼我們視 ... 我愛的不保留嗚哦~我身騎白馬走三關我改換素衣回中原放下西涼沒人管我一心只想王寶釧滿身傷痕累累也來不及 ... 起承擔只要你不放手我身騎白馬走三關我改換素衣回中原放下西涼沒人管我一心只想王寶釧嘿~~~嘿唉唉~我
7 11.當慶 哪)~唱山歌當樂線阿妹(喲)~笑面喔~我身騎白馬走三關我改換素衣回中
8 2.歌仔戲 翻跟斗十八武藝攏會曉身騎白馬走三關改換素衣回中原陳三五娘結親緣山伯英台真苦憐都馬調七字仔南管北管攏愛 ... lóngē-hiáu身騎白馬走三關 sin khiâ pe̍h-bé tsáu sam-kuan改換 ... tiō tio̍h身騎白馬走三關 sin khiâ pe̍h-bé tsáu sam-kuan改換 ... iong-guân-身騎白馬走三關 sin khiâ pe̍h-bé tsáu sam-kuan改換 ... khóo-liân身騎白馬走三關 sin khiâ pe̍h-bé tsáu sam-kuan改
9 4.身騎白馬 離開這回來你的身邊我身騎白馬走三關改換素衣啊回中原花花世界啊雖精彩充滿太多無情的悲哀 ... 彩充滿太多無情的悲哀身騎白馬走三關改換素衣啊回中原放下一切覓返來返來故鄉看溫ㄟ心
10 8.白馬王子 醒不見你敢攏抉像阮的心想欲見你的面你就是身騎白馬走找阮的王子阮是故事裡面祈禱的水公主你心若嘸甘緊將阮來解救跟著音樂跳舞阮輕輕偎惦你的身軀聲聲句句你講阮是你的小寶貝會永永遠遠將阮疼在你的心肝底像月亮天星攏袂分開希
11 8.身騎白馬 離開這回來你的身邊我身騎白馬走三關改換素衣啊回中原花花世界啊雖精彩充滿太多無情的悲哀 ... 彩充滿太多無情的悲哀身騎白馬走三關改換素衣啊回中原放下一切啊要回來回來故鄉看我的心
12 9.遜腳仔 離開這回來你的身邊我身騎白馬走三關改換素衣啊回中原花花世界啊雖精彩充滿太多無情的悲哀 ... 彩充滿太多無情的悲哀身騎白馬走三關改換素衣啊回中原放下一切啊要回來回來故鄉看我的心