Mojim Lyrics

落著毛毛小雨的 】 【 Lyrics 13 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 1.卡想也是你 豐 Arranger 張振杰猶原擱是落著毛毛小雨的暗暝車窗外看見熟識的伊陪伴人身邊一直有一句話我嘸嘛講出嘴只是一句簡 ... 你攬著伊離開猶原擱是落著毛毛小雨的暗暝車窗外看見熟識的伊陪伴人身邊一直有一句話我嘸嘛講出嘴只是一句
2 7.毛毛雨 陳百潭 Composer 陳百潭猶原落著毛毛小雨的暗瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧敢講愛情的 ... 但願心愛你會知情猶原落著毛毛小雨的暗瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧敢講愛情的 ... --------猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情的 ... 但願心愛你會知情猶原(|
3 19.毛毛雨 陳百潭 Composer 陳百潭猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情的 ... 但願心愛你會知情猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情
4 29.毛毛雨 陳百潭 Composer 陳百潭猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情的 ... 但願心愛你會知情猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情
5 6.毛毛雨 r> Lyricist 陳百潭 Composer 陳百潭 Arranger 黃文虎*猶原落著毛毛小雨的晚暝又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧#甘講愛情的過程即無閒也是對阮的命運卡薄倖雖然傷情自己安慰心靈但願心愛你會知情 Repeat*#

6 4.綿綿細雨的夜晚 -----毛毛雨 Lyricist 陳百潭 Composer 陳百潭猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦歎幸福變成水湧甘講愛情的過程即無閑也是對阮的命運卡薄倖雖然傷情自己安慰心靈但願心愛你會知情
7 9.毛毛雨 陳百潭 Composer 陳百潭猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情的 ... 但願心愛你會知情猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情
8 8.毛毛雨 陳百潭 Composer 陳百潭猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情的 ... 但願心愛你會知情猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情
9 24.毛毛雨 陳百潭 Composer 陳百潭猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情的 ... 但願心愛你會知情猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情
10 4.毛毛雨 .毛毛雨 Lyricist 陳百潭 Composer 陳百潭猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦歎幸福變成水湧甘講愛情的過程即無閑也是對阮的命運卡薄倖雖然傷情自己安慰心靈但願心愛你會知
11 11.毛毛雨 陳百潭演唱陳盈潔猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情的 ... 但願心愛你會知情猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情
12 9.毛毛雨 陳百潭演唱陳盈潔猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情的 ... 但願心愛你會知情猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情
13 6.毛毛雨 潭演唱英倫陳盈潔猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情的 ... 但願心愛你會知情猶原落著毛毛小雨的晚瞑又來到初戀的港邊見景傷情目屎滴落胸前苦嘆幸福變成水湧甘講愛情