Mojim 歌詞

看海面 】 【 歌詞 】 合計21件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 9.單車之戀 的快樂我們踩著單車去看海面對大海許一個未來沒有錢的愛情不算太壞也許這樣的愛才精彩我們踩著單車去看海就 ... 的快樂我們踩著單車去看海面對大海許一個未來沒有錢的愛情不算太壞也許這樣的愛才精彩我們踩著單車去看海
2 5.手心的太陽 彭康甡愛總忽然退潮心慌亂觸礁沉沒在深海裏看海面閃耀但回憶像水草緊緊的纏繞夢才溫熱眼角就冰冷掉努力越過風暴向著未來飄我們才會遇到感動的擁抱你總是能知道我的堅強剩多少給我最剛好的依靠你手心的太陽只輕放在我背上委屈就
3 9.手心的太陽 彭康生愛總忽然退潮心慌亂觸礁沉沒在深海裡看海面閃耀但回憶像水草緊緊的纏繞夢才溫熱眼角就冰冷掉努力越過風暴向著未來飄我們才會遇到感動的擁抱你總是能知道我的堅強剩多少給我最剛好的依靠你手心的太陽只輕放在我背上委屈就
4 3.手心的太陽 馬毓芬愛總忽然退潮心慌亂觸礁沉沒在深海裏看海面閃耀但回憶像水草緊緊的纏繞夢才溫熱眼角就冰冷掉努力越過風暴向著未來飄我們才會遇到感動的擁抱你總是能知道我的堅強剩多少給我最剛好的依靠你手心的太陽只輕放在我背上委屈就
5 11.夏的季節.涼呀涼 能拒絕幸福幸福幸福看看海面上瀟灑的海風把你的熱情散佈在天空忘記一切煩憂跟著我來忘掉寂寞孤獨寂寞孤獨* ... 能拒絕幸福幸福幸福看看海面上瀟灑的海風把你的憂鬱全部拋空忘記一切煩憂選擇一個屬於自己的路自己的路

6 16.夏的季節 爾想起痛苦但是千萬不能拒絕幸福幸福幸福看看海面上瀟灑的海風快把憂鬱全部拋空快把憂鬱拋空跟著我來忘掉寂寞孤獨寂寞孤獨不要不要停留你的腳步把那夏日季節緊緊留住雖然你我偶爾想起痛苦但是千萬不能拒絕幸福不要不要停留你的
7 13.爸爸是行船人 港邊黃昏時偎在著慈愛的爸爸身軀邊無言無語看海面想著要分離等著鑼聲若響時船就要開;爸爸是行船的人今夜出航期這款的離別是常常的代誌為這樣到這時猶原心空虛目睭看見黑暗的海洋幾千里無情鑼聲透阮耳船要離開爸爸的暗淡笑容乎
8 11.夏的季節 爾想起痛苦但是千萬不能拒絕幸福幸福幸福看看海面上瀟灑的海風快把憂鬱全部拋空快把憂鬱拋空跟著我來忘掉寂寞孤獨寂寞孤獨不要不要停留你的腳步把那夏日季節緊緊留住雖然你我偶爾想起痛苦但是千萬不能拒絕幸福幸福幸福趁著夏天
9 12.爸爸是行船人 的爸爸身軀邊無言無語看海面想著要分離等著鑼聲若響時船就要開;爸爸是行船的人今夜出航期這款的離別是常常 ... pinn.無言無語看海面想著欲分離。 Bô-giân bô-gú khuànn hái-bīn
10 5.夏的季節 爾想起痛苦但是千萬不能拒絕幸福幸福幸福看看海面上瀟灑的海風快把憂鬱全部拋空快把憂鬱拋空跟著我來忘掉寂寞孤獨寂寞孤獨不要不要停留你的腳步把那夏日季節緊緊留住雖然你我偶爾想起痛苦但是千萬不能拒絕幸福不要不要停留你的
11 5.夏的季節 而想起痛苦但是千萬不能拒絕幸福幸福幸福看看海面上瀟灑的海風快把憂鬱全部拋空快把憂鬱拋空跟著我來忘掉寂寞孤獨寂寞孤獨不要不要停留著你的腳步把那夏日季節緊緊留住雖然你我偶而想起痛苦但是千萬不能拒絕幸福不要不要停留著
12 11.爸爸是行船人 的爸爸身軀邊無言無語看海面想著要分離等著鑼聲若響時船就要開;爸爸是行船的人今夜出航期這款的離別是常常 ... 00.39]無言無語看海面[00.45]想著欲分離[00.50]等著鑼聲若響時[00.54]船就欲
13 6.爸爸是行船人 的爸爸身軀邊無言無語看海面想著要分離等著鑼聲若響時船就要開爸爸是行船的人今夜出航期這款的離別是常常的 ... 00.39]無言無語看海面[00.45]想著欲分離[00.50]等著鑼聲若響時[00.54]船就欲
14 6.爸爸是行船人 港邊黃昏時偎在著慈愛的爸爸身軀邊無言無語看海面想著要分離等著鑼聲若響時船就要開爸爸是行船的人今夜出航期這款的離別是常常的代誌為這樣到這時猶原心空虛目睭看見黑暗的海洋幾千里無情鑼聲透阮耳船要離開爸爸的暗淡笑容乎阮
15 1.夏的季節 爾想起痛苦但是千萬不要拒絕幸福幸福幸福看看海面上瀟灑的海風快把憂鬱全部拋空快把憂鬱拋空跟著我來忘掉寂寞孤獨寂寞孤獨不要不要停留你的腳步把那夏日季節緊緊留住雖然你我偶爾想起痛苦但是千萬不要拒絕幸福不要不要停留你的
16 1.夏的季節 爾想起痛苦但是千萬不要拒絕幸福幸福幸福看看海面上瀟灑的海風快把憂鬱全部拋空快把憂鬱拋空跟著我來忘掉寂寞孤獨寂寞孤獨不要不要停留你的腳步把那夏日季節緊緊留住雖然你我偶爾想起痛苦但是千萬不要拒絕幸福不要不要停留你的
17 2.漁村女兒 作詞 葉俊麟 作曲 吉田正看海面漁船到返來心頭就輕鬆一家全是討海人討海抓魚以外無別項所以生活真困難雖然阮人 ... ân Hun-lân看海面漁船倒轉來 khuànn hái-bīn hî-tsûn tò-tńg-
18 3.爸爸是行船人 港邊黃昏時偎在著慈愛的爸爸身軀邊無言無語看海面想著要分離等著鑼聲若響時船就要開;爸爸是行船的人今夜出航期這款的離別是常常的代誌為這樣到這時猶原心空虛目睭看見黑暗的海洋幾千里無情鑼聲透阮耳船要離開爸爸的暗淡笑容乎
19 1.漁村的女兒 美紅-暫存1.漁村的女兒看海面漁船倒返來心頭就輕鬆一家全是討海人討海捉魚以外無別項所以生活真困難雖然阮人還細漢事事知頭重總是不敢期待著繁華的希望每日忍耐受苦痛炎烈烈日頭來曬著寂寞的海邊大家出門去
20 1.爸爸是行船人 的爸爸身軀邊無言無語看海面想著要分離等著鑼聲若響時船就要開;爸爸是行船的人今夜出航期這款的離別是常常 ... 00.39]無言無語看海面[00.45]想著欲分離[00.50]等著鑼聲若響時[00.54]船就欲開 ... u-pinn無言無語看海面 bô-giân bô-gú khuànn hái-bīn想著欲分離 s

21 19.爸爸是行船人 港邊黃昏時偎在著慈愛的爸爸身軀邊無言無語看海面想著要分離等著鑼聲若響時船就要開;爸爸是行船的人今夜出航期這款的離別是常常的代誌為這樣到這時猶原心空虛目睭看見黑暗的海洋幾千里無情鑼聲透阮耳船要離開爸爸的暗淡笑容乎