Mojim 歌詞

百百款 】 【 歌詞 】 合計25件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 4.愛你管 是我好運的開端愛人有百百款你是我頭一個人選幸福雖然遙遠你是我啟程的車班感情有 ... 是我啟程的車班感情有百百款你是我最後的溫暖我就是愛你管愛你管愛你管腳步才袂錯亂我就是愛你管愛你管愛你 ... ai-tuan愛人有百百款ài-jînū pah-pah-khuán你是我頭一个人選 lí sī g ... hia-pan感情有百百款 kám-tsîngū pah-pah-khuán你是我最後的溫暖 lí
2 6.兩亂 位可愛的形影煞來心起茫伊假仙的功夫算來嘛百百款結局才變卦雄雄來將阮放當初伊專心甲我戲弄害我憨憨真情乎伊幾落冬雖然我立誓淚不輕彈但是我失戀傷心傷抹完飲酒解愁啊愁啊更重何必只愛這蕊花叢如今的現在我心態來變兩亂為伊傷
3 21.可恨你一人 i↓↓---(口白)---↓↓天下的女性百百款 thian-hāê lú-sìng pah-pah-khuán純情純義頭一層 sûn-tsîng sûn-gī thâu-tsi̍t-tsân無奈伊是這款楊花水性
4 15.勸世歌 外港包恁順風啊一片帆兮。世間事業囉(有)百百款哩良心做事啊咱丟免操煩啊兮擱事事尬人擱會完滿囝孫仔代代出狀元咿
5 1.夜市 去看來看去啊啊啊啊有百百款的人生攏佇遐佇遐佇遐佇遐佇遐佇遐佇遐佇遐佇遐手牽手的甜蜜攏寫佇彼本故事內底 ... ah ah ah有百百款的人生ū pah-pah-khuánê jîn-sing攏佇遐 lóng

6 3.勸世歌 恁做人著志氣小小生理啊會賺錢唉講甲事業囉百百款哩恁那勿嫌啊怎艱難唉我勸世人做好代打拼的人會發財咿------------------------------------------《勸世歌》Khuàn-sè-k
7 2.天生勸世 勸勸有誰比我還擱勸世有誰比你還擱流連勸世百百款但是拎祖馬金價舞告勸給你準備好相招來勸
8 7.燒酒滲咖啡 和聲燒酒滲~咖啡~~百百款的滋味~~【間奏】先飲完才咖啡~~燒酒咖啡燒~酒咖啡★燒酒~滲~咖~啡~~ ... 酒~滲~咖~啡~~那百百款的滋~~味~~咖啡~有~迷~人的~香~味燒酒~乎~人~會迷~醉~聽到~音~ ... ham ka-pi彼百百款的滋味 hit pah-pah-khuánê tsu-bī咖啡有迷人的芳
9 7.愛甲輕鬆 阮愛甲輕鬆世間的愛有百百款情深迷戀聽來可能會卡迷人長長久久才是我心內的願望我不免好野穿甲水噹噹世間的 ... 穿甲水噹噹世間的人有百百款你是惦惦打拼的一個好人一生只愛一個是阮的願望平凡的你是尚水的美
10 8.瞭解 8.瞭解*世間的人的愛情故事真正百百款戀愛的結局使人心茫茫想要逃避嘛是無采工鹹酸苦澀好歹一世人#兩人交陪愛真真正正風吹無虛假有時袸恁要詳細為你自己瞭解愛徹底花花緣份才袂來後悔你的癡心阮瞭解阮的心情你甘知
11 10.舞池 伴著音樂聲叮叮噹噹一對向西一對向東姿勢是百百款探戈恰恰要活動布魯斯要慢慢啊轉 Repeat*#
12 4.時機造英雄 看天不稀罕人生的悲傷百百款何必計較冷暖拼~~出一條成~~功的路時機創造英雄不通太軟者要堅強看重自己的 ... i-hán人生的悲傷百百款 jîn-singê pi-siong pah-pah-khuán何必計
13 12.時機造英雄(薩克斯風演變版) thinn bô hi-hán人生的悲傷百百款 jîn-singê pi-siong pah-pah-khuán何必計較冷暖 hô-pit kè-kàu líng-luán拚出一條成功的路 piànn-tshu
14 4.世間愛情百百款 方婉真-願望4.世間愛情百百款 作詞 張秀 作曲 張秀 編曲 尤景仰世間的人有彼呢啊多為何有人偏偏要甲人相爭我問阿公那會按呢阿公罵阮囡仔人啊不免問彼多嘛有聽人講愛情用買賣什麼塊賣啊什麼人塊買我問阿媽
15 8.舞池 對向西一對向東姿勢是百百款探戈恰恰要活動布魯斯要慢慢啊轉五彩的光線迷人的音樂給我心情真輕鬆甜蜜的笑容 ... 對向西一對向東姿勢是百百款探戈恰恰要活動布魯斯要慢慢啊轉五彩的光線迷人的音樂給我心情真輕鬆甜蜜的笑容 ... 對向西一對向東姿勢是百百款探戈恰恰要活動布魯斯要慢慢啊
16 2.勸世歌 人著志氣小小生理啊、會賺錢唉講甲事業囉、百百款哩恁若袂嫌啊、怎艱難唉我勸世人做好代打拚的人、會發財
17 6.勸世歌(又名:合要好合要爽) 恁做人著志氣小小生理啊會賺錢唉講甲事業囉百百款哩恁那勿嫌啊怎艱難唉我勸世人做好代打拚的人會發財
18 4.勸世歌 恁做人著志氣小小生理啊會賺錢唉講甲事業囉百百款哩恁那勿嫌啊怎艱難唉我勸世人做好代打拼的人會發財
19 20.勸世歌 恁做人著志氣小小生理啊會賺錢唉講甲事業囉百百款哩恁那勿嫌啊怎艱難唉我勸世人做好代打拼的人會發財
20 42.勸世歌 恁做人著志氣小小生理啊會賺錢唉講甲事業囉百百款哩恁那勿嫌啊怎艱難唉我勸世人做好代打拼的人會發財

21 5.雞排珍奶 吃一定係奶雞包套欲辣欲切欲重口味就摻蒜頭百百款的變化擱有芝麻碳烤吃粗飽止嘴乾一杯珍奶來逗欲多冰欲多甜珍珠欲大小粒攏會凍幫汝特調一百塊嘸免找若要甲人打賭想到的嘛係雞排珍奶全套什麼款的代誌攏袂凍將汝我分離兩人逗陣呷
22 10.雞排珍奶艋舺版 吃一定係奶雞包套欲辣欲切欲重口味就摻蒜頭百百款的變化擱有芝麻碳烤吃粗飽止嘴乾一杯珍奶來逗欲多冰欲多甜珍珠欲大小粒攏會凍幫汝特調一百塊嘸免找若要甲人打賭想到的嘛係雞排珍奶全套什麼款的代誌攏袂凍將汝我分離兩人逗陣呷
23 5.愛你嘸甘放 暝日地思戀合:啊~搥心肝這~呢慘女:世情百百款男:情路條條難合:偏偏愛你嘸甘放[01:55.39
24 8.可恨你一人 i↓↓---(口白)---↓↓天下的女性百百款 thian-hāê lú-sìng pah-pah-khuán純情純義頭一層 sûn-tsîng sûn-gī thâu-tsi̍t-tsân無奈伊是這款楊花水性
25 11.勸世歌 恁做人著志氣小小生理啊會賺錢唉講甲事業囉百百款哩恁那勿嫌啊怎艱難唉我勸世人做好代打拼的人會發財