Mojim Lyrics

無恨天 】 【 Lyrics 13 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 8.好歹攏過去 )自出世歹八字無恨地無恨天冷暖我無失志好歹嘿攏過去做一個漂泊的男兒今後我全心全意決心重新開始勇敢爭取 ... 錢自出世歹八字無恨地無恨天冷暖我無失志好歹嘿攏過去做一個漂泊的男兒今後我全心全意決心重新開始勇敢爭
2 6.天大地大 路途一切攏是命不分開愛拆散一人寂寞一人擔無恨天麥怨地免驚惶*嘆一聲笑一聲好漢一條夢一攤茫茫乾坤攏是我的歌有情人無情伴一刀相思斬兩段漂泊的人上快活#啊~不管我滿腹志氣情愛袂曉寫抬頭天大地亦大雖然孤單照常行△啊~不
3 4.歸宿 Lyricist 朱真賢 Composer 張燕清光陰似箭怨命無恨天一首漂浪的情歌伴阮的虛微夜夢酸悲夜色醉意一路多情夢問起我苦為什麼傷心無人會凍知影我的心痛偏偏只有看著掩蓋悲傷的我一生追求的名聲乎我無限的重擔一生希望的生活乎我用盡著
4 1.原諒我愛你 的愛惦這茫茫的天涯 I LOVE YOU無恨天無恨你無講一句來離開無情無義流浪海角流浪天邊向我的個性只有你知只怪當時無看出你心意留落來誰來安排誰來完成阮的心肝內對你付出的真愛誰人瞭解男性也會為著一生幸福痛苦流目
5 4.情人淚(男聲羅時豐) 女一粒心為你青春褪盡無恨天我的命為你人生行盡無怨痴男:看身邊什人伴阮孤單時問名姓乎人一生是什麼女:枯 ... :一粒心為你青春褪盡無恨天我的命為你人生行盡無怨痴男:看身邊什人伴阮孤單時問名姓乎人一生是什麼女:

6 2.為你癡情為你迷(又名負心郎) 名負心郎) Lyricist 陳國德 Composer 吳晉懷我無恨天也無怨地只恨對你了解無徹底將著真情甲一切全部獻乎你一個為你癡情為你迷誰知你的真情櫳是假反面無情就來嗟全無代念過去的關係啊~負心郎叫我怎樣未怨嗟一生一生一生怨嘆你一
7 9.為你癡情為你迷 癡情為你迷 Lyricist 陳國德 Composer 吳晉懷我無恨天也無怨地只恨對你瞭解無徹底將著真情甲一切全部獻給你一個為你癡情為你迷誰知你的真情攏是假反面無情就來切全無代念過去的關係啊負心郎叫我怎麼袂怨嘆一生一生一生怨嘆你一
8 10.負心郎 盈潔-暫存10.負心郎我無恨天也無怨地只恨對你了解無徹底將著真情甲一切全部獻乎你一個為你癡情為你迷誰知你的真情櫳是假反面無情就來嗟全無代念過去的關係啊負心郎叫我怎樣未怨嗟一生一生一生怨嘆你一
9 4.負心郎 4.負心郎 Lyricist 陳國德 Composer 吳晉淮我無恨天也無怨地只恨對你瞭解無徹底將著真情甲一切全部獻乎你一個為你癡情為你迷誰知你的真情攏是假反面無情就來切全無代念過去的關係啊~負心郎叫我怎樣未怨嗟一生一生一生怨歎你一
10 4.黃土 上天蒼蒼地茫茫黃土上隔著圍牆無情無義無仇無恨天意弄人弄人輪為下等無法無天莫問蒼生塵世無需黑白之分視人下等帶罪入土業隨身曰缺陰夜缺陽人心相隔一面牆強權內強權外同樣腳踏黃土上是是非非對對錯錯衝破這圍牆圍城內圍城外腳
11 26.為你癡情為你迷 Lyricist 陳國德 Composer 吳晉懷演唱陳盈潔我無恨天也無怨地只恨對你瞭解無徹底將著真情甲一切全部獻給你一個為你癡情為你迷誰知你的真情攏是假反面無情就來切全無代念過去的關係啊負心郎叫我怎麼袂怨嘆一生一生一生怨嘆你一
12 15.為你癡情為你迷 Lyricist 陳國德 Composer 吳晉懷演唱陳盈潔我無恨天也無怨地只恨對你瞭解無徹底將著真情甲一切全部獻給你一個為你癡情為你迷誰知你的真情攏是假反面無情就來切全無代念過去的關係啊負心郎叫我怎麼袂怨嘆一生一生一生怨嘆你一
13 9.為你癡情為你迷 Lyricist 陳國德 Composer 吳晉懷演唱陳盈潔我無恨天也無怨地只恨對你瞭解無徹底將著真情甲一切全部獻給你一個為你癡情為你迷誰知你的真情攏是假反面無情就來切全無代念過去的關係啊負心郎叫我怎麼袂怨嘆一生一生一生怨嘆你一