Mojim Lyrics

清風對面 】 【 Lyrics 14 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 4.不忘春風 樣唱的獨夜無伴守燈下清風對面吹十七八歲未出嫁想著少年家獨夜無伴守燈下 ... 少年家獨夜無伴守燈下清風對面吹十七八歲未出嫁想著少年家獨夜無伴守燈下 ... 少年家獨夜無伴守燈下清風對面吹十七八歲未出嫁想著少年家想要問他驚歹勢心內彈琵
2 6.望春風 雨賢 Composer 李臨秋改編吳彤李勳獨夜無伴守燈下清風對面吹十七八歲未出嫁當著少年家果然標緻面肉白誰家人子弟想要問伊嘛驚歹勢心內彈琵琶想要郎君做尪婿意愛在心內等待何時君來采青春花當開聽見外面有人來開門甲看覓月娘笑阮是憨大
3 9.望春風+夜來香 > Lyricist 李臨秋娃娃 Composer 鄧雨賢獨夜無伴守燈下清風對面吹十七八歲未出嫁想著少年家果然標緻面肉白誰家人子弟想未問伊驚壞勢心內彈琵琶誰說女人心難猜欠個人來愛花開當折直需摘青春最可愛自己買花自己戴愛恨多自在只為人生不重來何
4 5.望春風 臨秋陶喆 Composer 鄧雨賢 Arranger 陶喆獨夜無伴守燈下清風對面吹十七八歲未出嫁想到少年家果然標緻面肉白誰家人子弟想要問伊驚歹勢心內彈琵琶誰說女人心難猜欠個人來愛花開當折直須摘青春最可愛自己買花自己帶愛恨多自在只為人生不重來何
5 5.望春風 > Lyricist 李臨秋陶喆 Composer 鄧雨賢獨夜無伴守燈下清風對面吹十七八歲未出嫁遇到少年家果然標緻面肉白誰家人子弟想要問伊驚歹勢心內彈琵琶誰說女人心難猜欠個人來愛花開當折直須摘青春最可愛自己買花自己戴愛恨多自在只為人生不重來何

6 8.少女的心聲 野英治東平日頭浮出來清風對面吹過來初出社會的少女什麼都不知惦厝內父母也時常交代出外來交朋友互相瞭解事 ... 來變歹東平日頭浮出來清風對面吹過來初出社會的少女什麼都不知惦厝內父母也時常交代出外來交朋友互相瞭解事 ... -tshut-lâi清風對面吹來 tshing-hong tuì bīn tshue--lâi初出
7 1.少女的心聲 野英治東平日頭浮出來清風對面吹過來初出社會的少女什麼都不知惦厝內父母也時常交代出外來交朋友互相瞭解事 ... 來變歹東平日頭浮出來清風對面吹過來初出社會的少女什麼都不知惦厝內父母也時常交代出外來交朋友互相瞭解
8 7.望春風 李臨秋 Composer 鄧雨賢 Arranger 鄭貴昶獨夜無伴守燈下清風對面吹十七八歲未出嫁看著少年家果然標緻面肉白誰家人子弟想要問伊驚歹勢心內彈琵琶想要郎君做尪婿意愛在心內等待何時君來採青春花當開聽見外面有人來開門該看覓月娘笑阮憨大獃乎
9 5.望春風 br> Lyricist 李臨秋 Composer 鄧雨賢獨夜無伴守燈下清風對面吹十七八歲未出嫁見着少年家。果然漂緻面肉白誰家人子弟想要問伊驚呆勢心內彈琵琶。想要郎君做尪婿意愛在心內等待何時君來採青春花當開。聽着外面有人來開門階看覓月娘笑阮惷
10 3.啊故鄉愛人 到返來不願再離開溫柔清風對面吹送來花香味看見遠遠對阮搖手初戀彼個人啊...美麗的姑娘叫著阮的名安心等 ... lī-khui溫柔清風對面吹 un-jiû tshing-hong tuì-bīn tshue送
11 7.少女的心聲 日本曲東平日頭浮出來清風對面吹過來初出社會的少女什麼都不知惦厝內父母也時常交代出外來交朋友互相瞭解事 ... 來變歹東平日頭浮出來清風對面吹過來初出社會的少女什麼都不知惦厝內父母也時常交代出外來交朋友互相瞭解
12 10.唱我們的歌 nni a mapulja孤夜無伴佇燈下清風對面吹十七八歲未出嫁想著少年家果然漂緻面肉白誰家人子弟想要問伊驚歹勢心內彈琵琶那魯灣喔伊央Formosa是我的家所有珍貴的記憶恆久的文化我們要好好收藏作夥來唱歌歌聲會
13 4.愛情卡債(舒米恩‧魯碧&米菲) 期付款去換你他媽的理所當然孤夜無伴守燈下清風對面吹…果然天真又可愛誰家笨女孩春風笑妳係憨大呆呼伊騙不知我是那個要叫愛情醒來的人嗎?一個夢一個美夢終究是夢我竟然期待過你的歌還勇敢借了高利貸是的愛情是高利貸有借就得
14 18.阿扁ㄝ故事(七字仔唸歌) 對雙人鴛鴦結連理(望春風)獨夜無伴守燈下清風對面吹十七八歲未出嫁想著少年家果然標緻面肉白誰家人子弟想要問伊擱驚歹勢心內談琵琶美麗寶島黑陰天少年律師打官司無奈黑暗ㄝ政治愛妻煞來做輪椅(黃昏ㄝ故鄉)叫著我叫著我黃昏