Mojim Lyrics

歹命人 】 【 Lyrics 62 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 1.序曲 袂開心內門窗自悲自嘆歹命人春花望露望春風望來冬啊~------------------------- ... -thang自悲自嘆歹命人 tsū pi tsū thàn pháinn-miā lâng春花望露
2 6.望夫樓 盡蠟炬成灰淚始乾出身歹命人才著來做工有你相疼痛幸福有希望親手種樹欉見樹如見人出外幾落冬楊桃花再紅甘是 ... 口白)---↑↑出身歹命人 tshut-sin pháinn-miā-lâng才著來做工 tsia
3 2.我甲天借膽 欺負我毋管阮怎認真毋管阮怎樣拼猶原是一個歹命人為什麼咱著認命為什麼咱著看破人生行到這我已經凍袂著我甲天借膽我甲天借膽想欲來改變阮的運命什摩困難我毋驚什麼委屈毋算啥我用我的生命甲伊拼啊~~啊~~我的認真我的打拼天
4 8.腳踏實地 炎世事啊冷擱涼怨嘆啊歹命人黑雲罩霧啊心淒涼人生路上步步險艱苦打拼風雨淋為著滿腹理想甲希望想起故鄉目眶 ... h liâng怨嘆啊歹命人 uàn-thàn--ah pháinn-miā-lâng烏雲罩霧啊心淒
5 4.夜市的人生 的賺吃人夜市的人生卡苦嘛是要來拼為生活的歹命人夜市的人生奮鬥打拼的艱苦人有誰人會凍知影阮心

6 4.白目情人夢 一個﹙秀逗﹚的小弟妳勸我不通不通愛妳妳是歹命人煙花女兒只要我有閒三不五時來陪你隨在我按怎免收錢白目的﹙哈妮﹚我真正生氣無睬妳是彼呢有情有義現實的人生一切嘛得錢無拿錢妳怎樣過日子妳將妳的人交代乎我﹙嗷~﹚我將我的
7 5.路口的轉彎 頭一層無疑怎會分西東#彼時我真散是勞碌的歹命人你識講過對我無棄嫌那知有一天你交著好額人你就來反面放我無人管路口的轉彎有你刻字的樹叢落葉代表你的誓
8 11.犧牲換來覺醒(1991原音版) 像無靈魂社會已無公理歹命人歹命人愛覺醒撲拼有勇氣榮華富貴伊無啥意義社會追求公理台灣人台灣人愛覺醒撲拼為自
9 8.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
10 1.十二蓮花 君啊!實在可憐代)第七可憐浪子紅妳是可憐歹命人嫁乎我這款唔成人害妳痛苦一世人第八可憐浪子頭流落江湖昧出頭舊早顧前無顧後當今才來目屎流(可憐啊!我君啊!實在可憐代)第九可憐流浪時坐枷已經嗎幾年可憐尪某未相見雙人心
11 10.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
12 7.為錢賭生命 惦在世間說話無人聽#歹命人就要打拼不通給人驚啊~啊~世間的世間的 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命千金女姚嬌浪漫人說真好命風塵女招夫嫁尪人說討客兄歹命女 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命 Repeat*
13 19.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項環境逼我賣肉粽燒肉粽燒肉粽
14 4.賣肉粽 張邱東松 Composer 張邱東松口白燒肉粽…自悲自嘆歹命人父母本來真痛疼乎我讀書幾落冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽欲做生理真困難若無本錢做袜動不正行為是嘸通所以暫時做這項踏著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉
15 29.愛人這薄倖 目屎做藥來塗對伊一點真不幸對不幸啊世間的歹命人攏因為是多情看末清是人的心愛人這薄倖前後話攏講甲顛倒反看乎清你猶原也是真聰明的女性嘸免為愛誤自己的一
16 8.賣肉粽 張邱東松 Composer 張邱東松口白燒肉粽…自悲自嘆歹命人父母本來真痛疼乎我讀書幾落冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽欲做生理真困難若無本錢做袜動不正行為是嘸通所以暫時做這項踏著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉
17 2.總會出頭天 人過慣好日子不知體會窮赤人的悲哀阮是一個歹命人這餐吃了後一餐不知置叼位有人講人生海海嘸免計較彼多艱苦人總是愛比別人多用一點嘛心我相信只要肯打拼總有一天會出頭
18 4.衝衝衝 來來來來為生活來流浪歹命人免悲傷怨嘆嘛無路用天公啊疼阮憨保庇著有太陽有酒矸倘賣無儉啊儉啊賺一塊有酒矸 ... 來來來來為生活來流浪歹命人免悲傷怨嘆嘛無路用天公啊疼阮憨保庇著有太陽有酒矸倘賣無儉啊儉啊賺一塊有酒
19 35.賣肉粽(台) 張邱東松 Composer 張邱東松口白燒肉粽…自悲自嘆歹命人父母本來真痛疼乎我讀書幾落冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽欲做生理真困難若無本錢做袜動不正行為是嘸通所以暫時做這項踏著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉
20 2.姨仔 子大漢祙棄嫌姨仔可憐歹命人2.紅塵夢醒一場空美麗青春親像昨歲月皺痕白頭鬃染色花蕊祙擱香想著子卡苦也無 ... 子大漢無所望姨仔可憐歹命人(二段歌詞)☆(複唱3.ㄧ次

21 1.衝衝衝 來來來來為生活來流浪歹命人免悲傷怨嘆嘛無路用天公阿痛阮憨保庇著有太陽有酒矸倘賣無儉啊儉啊賺一塊有酒矸 ... 來來來來為生活來流浪歹命人免悲傷怨嘆嘛無路用天公阿痛阮憨保庇著有太陽有酒矸倘賣無儉啊儉啊賺一塊有酒矸 ... i liû-lōng歹命人免悲傷 pháinn-miā-lâng bián pi-siong怨嘆嘛
22 8.賣肉粽 張邱東松 Composer 張邱東松口白燒肉粽…自悲自嘆歹命人父母本來真痛疼乎我讀書幾落冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽欲做生理真困難若無本錢做襪動不正行為是嘸通所以暫時做這項踏著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉
23 13.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
24 6.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
25 9.煙花 聲的心痛你甘知影隨在風塊吹隨在頭毛來變白歹命人的青春藏治咧煙花街隨在風塊吹隨在頭毛來變白誰叫阮只是一個出賣感情的煙
26 8.燒肉粽 詞張邱東松 Composer 張邱東松 Arranger 王豫民自悲自嘆歹命人父母本來真痛疼乎阮讀書幾落冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽要做生意真困難那無本錢做未動不正行為是嘸通所以暫時做這項踏著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉
27 9.愛人這薄倖 真不幸對不幸啊世間的歹命人攏因為是多情看末清是人的心愛人這薄倖前後話攏講甲顛倒反看乎清你猶原也是真聰 ... -hīng啊~世間的歹命人 ah~ sè-kanê pháinn-miā-lâng攏因為是多情 l
28 10.春夢無痕 美麗的生命拆散作倆個歹命人冷淡的世間叨位才有阮的愛------------------------- ... n-miā拆散著兩个歹命人 thiah-suànn tio̍h nn̄g-ê pháinn-miā
29 6.為錢賭生命 人惦在世間說話無人聽歹命人就要打拼不通給人驚啊~啊~世間的世間的 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命千金女妖嬌浪漫人說真好命風塵女招夫嫁尪人說討客兄歹命女 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生
30 7.為錢賭性命 人站在世間講話無人聽歹命人就要打拼不通乎人驚啊~世間的世間的 ... 人驚啊~世間的世間的歹命人為錢賭性命為錢賭性命千金女妖嬌浪漫人講真好命紅塵女招夫嫁婿人講討客兄苦命女 ... 探聽啊~世間的世間的歹命人為錢賭性命為錢賭性
31 1.賣肉粽 張邱東松 Composer 張邱東松口白燒肉粽…自悲自嘆歹命人父母本來真痛疼乎我讀書幾落冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽欲做生理真困難若無本錢做袜動不正行為是嘸通所以暫時做這項踏著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉
32 10.賣肉粽(燒肉粽) 燒肉粽) Lyricist 張邱 Composer 東松自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽要做生意真困難若無本錢做袂動不正行為是不通所以暫時做一項若著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉
33 2.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
34 18.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
35 39.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
36 13.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
37 6.賣肉粽 張邱東松 Composer 張邱東松口白燒肉粽…自悲自嘆歹命人父母本來真痛疼乎我讀書幾落冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽欲做生理真困難若無本錢做袜動不正行為是嘸通所以暫時做這項踏著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉
38 32.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
39 4.愛著你攏是我無對 若無望認了悲傷心茫茫情若冷夢若空多情攏是歹命人對你的痴情是我府上的靈魂愛一分傷一分這款的愛怎樣生存愛著你攏是我無對不見的心攏看不清愛著你攏是我無對望你來惜望個青春隨風
40 1.路口的轉彎 的頭一層無疑怎會分西東彼時阮真散是勞碌的歹命人你曾講過對阮無棄嫌那知有一天你交著好額人你就來反面放阮無人管路口的轉彎有你刻字的樹叢落葉代表你的誓
41 7.為錢賭生命 惦在世間說話無人聽#歹命人就要打拼不通給人驚啊~啊~世間的世間的 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命千金女姚嬌浪漫人說真好命風塵女招夫嫁尪人說討客兄歹命女 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命 Repeat*
42 15.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
43 6.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
44 10.為錢賭生命 惦在世間說話無人聽#歹命人就要打拼不通給人驚啊~啊~世間的世間的 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命千金女姚嬌浪漫人說真好命風塵女招夫嫁尪人說討客兄歹命女 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命 Repeat*
45 2.為錢賭生命 惦在世間說話無人聽#歹命人就要打拼不通給人驚啊~啊~世間的世間的 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命千金女姚嬌浪漫人說真好命風塵女招夫嫁尪人說討客兄歹命女 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命 Repeat*

46 15.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
47 3.為錢賭生命 惦在世間說話無人聽#歹命人就要打拼不通給人驚啊~啊~世間的世間的 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命千金女姚嬌浪漫人說真好命風塵女招夫嫁尪人說討客兄歹命女 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命 Repeat*
48 9.為錢賭生命 惦在世間說話無人聽#歹命人就要打拼不通給人驚啊~啊~世間的世間的 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命千金女姚嬌浪漫人說真好命風塵女招夫嫁尪人說討客兄歹命女 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命 Repeat*
49 1.一人一半 命沒人相同有好命人有歹命人你若問我我是啥人我是孤單的人成功的人有夠迷人他的一天好過我一年風中的沙隨風 ... -miā-lâng有歹命人ū pháinn-miā-lâng你若問我 lí nā mn̄g guá
50 13.南國哀歌(鬥熱鬧) 信這來來去去就找袂出別款的原因?「咱攏是歹命人!較緊走落山去!」這是啥物語言?這是如何的決意!是怨是讎?雖然不知是妄是愚?哪著議論!鬥陣戰到最後敢是野蠻的血塊流?是按怎的生不如死?突然間有這呼聲!兄弟啊!來!來
51 1.皇天不負苦心人 br>雖然輸到脫褲嘛是愛拼怨天怨地甘願這歹命人講一支草就有一點露擱卡衰小的人嘛有一點露拿出你的武器裡面還擱有槍子拚嘎流鼻洞血總有成功那一日常常聽人說皇天不負苦心人目屎吞落去殘殘吐一大氣落魄的男兒嘛是蓋堅持意志輸
52 61.為錢賭性命 人踮在世間講話無人聽歹命人就要打拚不通乎人驚啊~啊~世間的世間的 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭性命為錢賭性命千金女妖嬌浪漫人講真好命紅塵女招夫嫁婿人講討客兄苦命女 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭性命為錢賭性命歹命人就要打拚不通乎人驚啊~啊~世間的世間的 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭性命為錢賭性
53 5.燒肉粽 a淡水5.燒肉粽自悲自嘆歹命人爸母本來真疼痛給我讀書幾多冬畢業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽要做生意真困難若無本錢做不動不正行為千不通所以暫時做這行今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉
54 80.為錢賭生命 惦在世間說話無人聽#歹命人就要打拼不通給人驚啊~啊~世間的世間的 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命千金女姚嬌浪漫人說真好命風塵女招夫嫁尪人說討客兄歹命女 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命 Repeat*
55 12.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
56 10.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
57 7.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽
58 2.為錢賭性命 人站在世間講話無人聽歹命人就要打拼不通乎人驚啊~世間的世間的 ... 人驚啊~世間的世間的歹命人為錢賭性命為錢賭性命千金女妖嬌浪漫人講真好命紅塵女招夫嫁婿人講討客兄苦命女 ... 探聽啊~世間的世間的歹命人為錢賭性命為錢賭性命--------------------------- ... âng thiann歹命人 pháinn-miā-lâng著愛拍拚 tio̍h-ài phah-pi ... sè-kanê世間的歹命人 sè-kanê pháinn-mi
59 10.為錢賭生命 惦在世間說話無人聽#歹命人就要打拼不通給人驚啊~啊~世間的世間的 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命千金女姚嬌浪漫人說真好命風塵女招夫嫁尪人說討客兄歹命女 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命 Repeat*
60 2.為錢賭生命 惦在世間說話無人聽#歹命人就要打拼不通給人驚啊~啊~世間的世間的 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命千金女姚嬌浪漫人說真好命風塵女招夫嫁尪人說討客兄歹命女 ... 啊~啊~世間的世間的歹命人為錢賭生命為錢賭生命 Repeat*
61 4.為錢賭性命 人站在世間講話無人聽歹命人就要打拼不通乎人驚啊~世間的世間的 ... 人驚啊~世間的世間的歹命人為錢賭性命為錢賭性命千金女妖嬌浪漫人講真好命紅塵女招夫嫁婿人講討客兄苦命女 ... 探聽啊~世間的世間的歹命人為錢賭性命為錢賭性
62 13.燒肉粽 肉粽燒肉粽賣燒肉粽燒肉粽)(一)自悲自嘆歹命人父母本來真疼痛乎我讀書幾多冬出業頭路無半項暫時來賣燒肉粽燒肉粽燒肉粽賣燒肉粽(二)要做生理真困難那無本錢做未動不正行為是不通所以暫時做這項今著認真賣肉粽燒肉粽燒肉粽