Mojim Lyrics

林金池 】 【 Lyrics 17 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 10.月娘晚安 安你若知伊去何位請你通知給阮知影(取材致林金池編之台語懷念老歌精選)------------------------------------------《月娘晚安》Gue̍h-niû Buán-an吳晉淮Ngô
2 2.三聲無奈 選紅歌星2.三聲無奈 Lyricist 林金池 Composer 黃國隆一時貪著阿君仔美痴情目睭格眛眛為君仔假愛來吃虧害阮目屎四喃垂二更過了月斜西想阮那會命即歹花開專望阿君仔採無疑僥倖不應該三聲無奈哭悲哀月娘敢知阮心內失戀傷心
3 12.舊皮箱的流浪兒 2.舊皮箱的流浪兒 Lyricist 呂金守 Composer 林金池 Arranger 張振杰離開著阮故鄉孤單來流浪不是阮愛放蕩有話無地講自從我畢業後找無頭路父母也年老要靠阮前途做著一個男兒應該會…來打拼手提著舊皮箱隨風來飄流阮出外的主張希望會成就
4 2.三聲無奈 四字部)2.三聲無奈 Lyricist 林金池 Composer 黃國隆一時貪著阿君仔美痴情目睭格眛眛為君仔假愛來吃虧害阮目屎四喃垂二更過了月斜西想阮那會命即歹花開專望阿君仔採無疑僥倖不應該三聲無奈哭悲哀月娘敢知阮心內失戀傷心
5 3.三聲無奈 曲專輯)3.三聲無奈 Lyricist 林金池 Composer 黃國隆一時貪著阿君仔美痴情目睭格眛眛為君仔假愛來吃虧害阮目屎四喃垂二更過了月斜西想阮那會命即歹花開專望阿君仔採無疑僥倖不應該三聲無奈哭悲哀月娘敢知阮心內失戀傷心

6 1.最後的火車站 村謙終着駅に灯 Lyricist 正一 Composer 渡久地政信 Arranger 林金池紅紅夕陽雖然好可惜近黃昏夜晚風吹著阮一陣冷酸酸夜快車載阮離開著郎君在車內孤單心頭亂紛紛啊!最後的最後的火車站到底在何方彼時講出的言語你甘放忘記白色的目屎也流落在鬢邊
7 2.可怕的目屎 br>2.可怕的目屎 Lyricist 正一 Arranger 林金池男子漢最驚就是女性的眼淚點點的目~屎是可怕的武器雖然是英雄好漢難免受克虧結~局是真愛情變成空相思做男兒為了愛情何必心苦嘆當作是一場的無聊的眠夢另日的幸福前途猶原有希
8 3.暗淡的月 暗淡的月 Lyricist 葉俊麟 Composer 吳晉淮 Arranger 林金池無論你怎樣妖嬌美麗我已經不再對你癡迷你的形影你的一切總是引起我心裡的怨嗟不管春風怎樣吹也是吹未失我~我~我滿腹的恨火啊~~今夜又是出了暗淡的月無論你怎樣情意對待我已
9 4.阿姊叨位去 阿姊叨位去 Lyricist 陳達儒 Composer 蘇桐 Arranger 林金池姊妹迎春美麗等春夢無疑無誤意愛同一人今日將愛甘願對妹送嘸甘害妹破害好花叢姊妹花蕊本來同根枝蝴蝶害人運命無公平世間至親是阮妹甲姊不甘害妹耽誤青春時姊妹青春雖然無二擺為
10 5.青春的行船姑娘 >5.青春的行船姑娘 Lyricist 正一 Arranger 林金池1紅色的美麗船頂隨風~搖搖弄故鄉的朋友呀再會啦再會離別時希望會快樂來相送船頂的小姑娘啊~~~漂浪~行船人2迷人的紅燈青燈照阮~心茫茫可愛的港口呀再會啦再會無限的大海
11 6.無緣的要出嫁 車站6.無緣的要出嫁 Arranger 林金池演唱郭一男小姑娘真正美麗今年要出嫁放著阮青梅竹馬要去嫁別個聽講要嫁去都市有錢人子弟這也是隨在伊隨在伊啦..阮總是牽著水牛唷..猶原佇草地想不到伊也虛榮給阮目眶紅出世
12 8.破碎的勃露斯 車站8.破碎的勃露斯 Arranger 林金池演唱趙于香永遠不再來啦青春的美夢叫阮怎樣放乎忘記甜蜜的過去啊.....寂寞的月光暝滿腹的哀悲向天來吐氣思思念念伊的情意悲戀的勃露斯暝日懷念彼時空吟青春詩純情花枝插在
13 9.哀愁日記 9.哀愁日記 Lyricist 正一 Arranger 林金池演唱林麗真彼一暝的台北車站小雨毛毛月台邊水滴引阮心稀微加添着無限傷悲從此來分離事到如今夠再想也只有珠淚滴阮總是希望放忘記啊...哀愁的台北車站離別時想真多話要對伊講
14 11.哀愁的台北車站 11.哀愁的台北車站 Arranger 林金池演唱林麗真彼一暝的台北車站小雨毛毛月台邊水滴引阮心稀微加添着無限傷悲從此來分離事到如今夠再想也只有珠淚滴阮總是希望放忘記啊...哀愁的台北車站離別時想真多話要對伊講
15 25.三聲無奈 口白]25.三聲無奈 Lyricist 林金池 Composer 黃國隆一時貪著阿君仔美痴情目睭格眛眛為君仔假愛來吃虧害阮目屎四喃垂二更過了月斜西想阮那會命即歹花開專望阿君仔採無疑僥倖不應該三聲無奈哭悲哀月娘敢知阮心內失戀傷心
16 40.三聲無奈 銷金曲40.三聲無奈 Lyricist 林金池 Composer 黃國隆一時貪著阿君仔美痴情目睭格眛眛為君仔假愛來吃虧害阮目屎四喃垂二更過了月斜西想阮那會命即歹花開專望阿君仔採無疑僥倖不應該站在窗邊啊舉奇看天星哎喲心酸悲害阮暝
17 7.最後的火車站 火車站 Lyricist 正一 Composer 渡久地政信 Arranger 林金池紅紅夕陽雖然好可惜近黃昏夜晚風吹著阮一陣冷酸酸夜快車載阮離開著郎君在車內孤單心頭亂紛紛啊!最後的最後的火車站到底在何方彼時講出的言語你甘放忘記白色的目屎也流落在鬢邊