Mojim Lyrics

李明洋 + 過去 + 】 【 Lyrics 33 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 2.過去的 李明洋-幸福為你留2.過去的三立八點檔炮仔聲片尾曲 Lyricist 周韋杰 Composer 周韋杰 Arranger Joey今夜夢中又擱 ... 會消失去就來離開啊~過去過去的雙雙對對你在哪裡孤單的孤單的面對傷心我無想要得啊~ ... 對傷心我無想要得啊~過去過去的幸福詛咒猶原囥身邊心愛的人叫我怎樣來放棄心愛的人夢中一瞑擱一
2 7.相思的雨水 李明洋-幸福為你留7.相思的雨水 Lyricist 朱立勛 Composer 朱立勛 Arranger 尤景仰口 ... 落袂離杯酒茫茫到深更過去的千言萬語迷戀如今變空虛啊~啊啊想你想你一暝過一暝啊~啊啊我愛你愛你絕望的傷 ... ê Hōo-tsuí李明洋Lí Bîng-iông↓↓(口白)↓↓若聽著雨聲 nā thiann-tio̍h hōo-siann就代表千言萬語 tiō tāi-piáu tshian-giân bān-gí送予你 sàng hōo lí↑↑(口白)↑↑窗外雨綿綿 thang-g
3 1.過去的 李明洋-三立戲劇台八點檔 炮仔聲1. ... 炮仔聲1.過去的三立戲劇台八點檔炮仔聲片尾曲 Lyricist 周韋杰 Composer 周韋杰今夜夢中又擱夢見你 ... 會消失去就來離開啊~過去過去的雙雙對對你在哪裡孤單的孤單的面對傷心我無想要得啊~ ... 對傷心我無想要得啊~過去過去的幸福詛咒猶原囥身邊心愛的人叫我怎樣來放棄今夜夢中又擱夢見你愛你的心
4 8.酸淚乾杯 李明洋-不得已8.酸淚乾杯 Lyricist 周佳宏 Composer 許明傑想要留著你的美麗將 ... 只剩傷心乎我一直活在過去你若是幸福就是我的安慰我不驚陣陣的寒冷苦味怎會不願退你是我最愛的彼個人置今生 ... 只剩傷心乎我一直活在過去你若是幸福就是我的安慰我不驚陣陣的寒冷苦味怎會不願退你是我最愛的彼個人置今生 ... uī Kan-pue李明洋Lí Bîng-iông想欲留著你的美麗 si
5 9.一生疼惜你 李明洋-不得已9.一生疼惜你 Lyricist 廖偉志 Composer 廖偉志是啥原因乎我對你 ... 放袂離日夜攏想你咱的過去彼呢甜怎忍心來放棄到底你心內有啥米不得已怎無講分明癡情的你變無情我怎樣說服我 ... nn-sioh Lí李明洋Lí Bîng-iông是啥原因 sī siánn guân-in予我對你 ... siūnn lí咱的過去遐爾甜 lánê kuè-khì hiah-nī tinn怎忍心來放棄 t

6 10.癡情男人淚 李明洋-換我做妳的家後10.癡情男人淚 Lyricist 朱立勛 Composer 朱立勛 Arranger 陳 ... 難忘的形影懷念溫柔的過去傷痕介尼深偏偏不願來承認失落的美麗海角天邊原諒癡情的男兒迷戀心痛的名字是無緣 ... 難忘的形影懷念溫柔的過去傷痕介尼深偏偏不願來承認失落的美麗海角天邊原諒癡情的男兒迷戀心痛的名字是無
7 3.阿爸 李明洋-思念你的風若起3.阿爸 Lyricist 李友雄 Composer 李友雄 Arranger 尤景仰口白 ... 爸謝謝你我愛你茫茫想過去思暮親情湧心海絲絲惋惜阿爸看袂著阮現在歲月添無奈懵懂青春心攤橫我以為欲按怎
8 8.彼瞑殘夢 李明洋-思念你的風若起8.彼瞑殘夢 Lyricist 江志豐 Composer 江志豐 Arranger 尤景仰 ... 唸你怎樣袂傷悲若不是過去緣份綁相纏我也袂愈陷愈深想起彼一日彼一瞑糖甘蜜甜彼一日彼一時愛甲彼纏綿轉眼之 ... 唸你怎樣袂傷悲若不是過去緣份綁相纏我也袂愈陷愈深想起彼一日彼一瞑糖甘蜜甜彼一日彼一時愛甲彼纏綿轉眼
9 10.愛情這兩字 李明洋-思念你的風若起10.愛情這兩字 Lyricist 周佳宏 Composer 黃明洲、吳舜 ... 的暗暝懵懂少年已經是過去熱戀雙雙對對如今孤單苦澀相隨啊山盟海誓已經變形怎樣命運來創治喝著心碎心痛的燒 ... 的暗暝懵懂少年已經是過去熱戀雙雙對對如今孤單苦澀相隨啊山盟海誓已經變形怎樣命運來創治喝著心碎心痛的
10 2.解藥 李明洋-欠天一滴淚2.解藥 Lyricist 吳梵 Composer 江志豐 Arranger 尤景仰#-癡情人 ... 意放我一條生路感謝你過去陪我哭陪我笑今夜的風今夜的雨今夜的酒今夜的寂寞全部變成為愛止痛的解藥。..
11 5.夢中沒你 李明洋-欠天一滴淚5.夢中沒你 Lyricist 巴布 Composer 蕭蔓萱 Arranger 張振杰夢中若 ... 阮的情用盡阮的意為何過去想來一片空虛每一句我愛你我愛你我愛你只是傷自己--------------- ... iong Bô Lí李明洋Lí Bîng-iông夢中若無你 bāng-tiong nā bô lí ... īn gúnêì為何過去 uī-hô kuè-khì想來一片空虛 siūnn-- lâi tsi̍
12 1.贖罪 李明洋-贖罪1.贖罪 Lyricist 朱立勛 Composer 朱立勛 Arranger 項仲為小雨綿綿的路邊 ... 著滿滿相思至少有你有過去有安慰起起落落這多年悲歡離合點點滴滴愛恨情仇解袂開面對接受的勇氣我相信今世
13 2.我甘願(&黃思婷) 李明洋-贖罪2.我甘願(&黃思婷) Lyricist 張燕清 Composer 張燕清 Arranger 張振傑 ... 甘已經不願擱留戀女你過去對我的愛只有在夢中甲是永遠男今生要叫我叼位找像妳這款的紅顏合愛過你所有悲傷
14 3.相逢的夢(&陳思安) 李明洋-贖罪3.相逢的夢(&陳思安) Lyricist 石國人 Composer 石國人 Arranger 張振 ... 國人 Arranger 張振杰(女)過去的這段情緣不時出現阮的夢(男)雖然咱分西東心內只有妳一人(女)無奈緣份淺薄
15 10.無緣的情人 李明洋-贖罪10.無緣的情人 Lyricist 李其昇 Composer 李其昇 Arranger 張振杰北海道 ... 的港口全部攏有妳咱的過去啊…分開不得已是環境來所致暫時失去妳無免傷悲啊…已經這多年對妳相思擱相思妳甘 ... Tsîng-jîn李明洋Lí Bîng-iông北海道的桜 Pak-hái-tōê sakura今 ... háu全部攏有你咱的過去 tsuân-pōo lóngū lí lánê kuè-khì啊~分開不
16 1.無緣的情人 李明洋-異鄉的城市1.無緣的情人 Lyricist 李其昇 Composer 李其昇 Arranger 張振杰* ... 的港口全部攏有妳咱的過去#啊…分開不得已是環境來所致暫時失去妳無免傷悲啊…已經這多年對妳相思擱相思
17 4.日月若相逢(VS張蓉蓉) 李明洋-愛啊!4.日月若相逢(VS張蓉蓉) Lyricist 張燕清 Composer 張燕清編 ... 何年何月再相逢(男)過去的我請妳原諒(女)(女)冷落的夜風笑看花落不再紅(男)是我乎妳受傷是我乎妳
18 9.無聊的暗暝 李明洋-愛啊!9.無聊的暗暝 Lyricist 林久登、楚陽 Composer 林久登、楚陽 Arranger ... 講是欲走找伊走找失落過去傷心無藥醫失戀愛情戲憨憨啊在相思惦惦啊在想你情人我愛你感慨愛情戲徘徊惦夜都市 ... 講是欲走找伊走找失落過去傷心無藥醫失戀愛情戲憨憨啊在相思惦惦啊在想你情人我愛你感慨愛情戲徘徊惦夜都
19 4.無你的城市 李明洋-活是為著你4.無你的城市 Lyricist 江志豐 Composer 江志豐 Arranger 張振杰惦 ... 一步步找尋著咱走過的過去啊~茫茫夢夢不知過幾年今生以後來世也愛你惦夢中驚醒多情甘擱有勇氣日有所想變成 ... 一步步找尋著咱走過的過去啊~茫茫夢夢不知過幾年今生以後來世也愛你無你的城市花開無香味無你的城市我要走 ... 一步步找尋著咱走過的過去啊~茫茫夢夢不知過幾
20 1.夜半限時批 李明洋-夜半限時批1.夜半限時批夜半路燈點歸暝惦在路邊等無伊甘是 ... 邊彼個人茫茫渺渺已經過去心愛的人再會△若是收到一張限時批嘸免寫批來回若是收到送乎妳的花表示有緣相找★ ... 示有緣相找★想妳想妳過去講的話親像糖甘蜜甜嘸免擱再癡迷彼條歌望來生的時擱再相會 Repeat*#△★ ... ān-sî-phue李明洋Lí Bîng-iông夜半路燈點規暝 iā-puànn lōo-ti

21 5.傷心yesterday 李明洋-夜半限時批5.傷心yesterday海風一陣一陣對臉微微 ... 甘是遐歹找△講不完的過去傷心話借問這個天公伯這個世界屬於阮的真情真愛慾叨找 Repeat*#△#△------------------------------------------10350《傷心Yesterday》Siong-sim Yesterday ... 心Yesterday》Siong-sim Yesterday李明洋Lí Bîng-iông海風一陣一陣 hái-hong tsi̍t-tsū ... tshuē講袂完的過去傷心話 kóng buē-uânê kuè-khì
22 1.真心能讓世界不相同 李明洋-你好嗎1.真心能讓世界不相同 Lyricist Kent Composer 陳樹 Arranger ... 世界不相同你有太多的過去帶給你痛苦的創傷請你拋棄過去丟下回憶別想別再想你有太多的秘密成了你沉重的回憶請你忘掉 ... 你沉重的回憶請你忘掉過去忘掉悲傷忘到不能忘你可以
23 11.有你的城市 李明洋-你好嗎11.有你的城市 Lyricist 吳嘉祥 Composer 吳嘉祥是不是有一種情 ... 知生生世世的等待想起過去想起你想起聲聲句句的纏綿想要放棄想要醒想要退後找無天你塊叨位欲畏叨位去誰人陪 ... Siânn-tshī李明洋Lí Bîng-iông是毋是有一種情愛 sī-m̄-sīū tsi̍t- ... tán-thāi想起過去 siūnn-khí kuè-khì想起你 siūnn-khí lí想起聲
24 12.有你的城市(深情口琴版) 李明洋-你好嗎12.有你的城市(深情口琴版)是不是有一種情愛永遠 ... 知生生世世的等待想起過去想起你想起聲聲句句的纏綿想要放棄想要醒想要退後找無天你要叨位要去叨位去誰人陪 ... Siânn-tshī李明洋Lí Bîng-iông是毋是有一種情愛 sī-m̄-sīū tsi̍t- ... tán-thāi想起過去 siūnn-khí kuè-khì想起你 siūnn-khí lí想起聲
25 13.有你的城市(卡拉Ok版) 李明洋-你好嗎13.有你的城市(卡拉Ok版)是不是有一種情愛永遠 ... 知生生世世的等待想起過去想起你想起聲聲句句的纏綿想要放棄想要醒想要退後找無天你要叨位要去叨位去誰人陪 ... Siânn-tshī李明洋Lí Bîng-iông是毋是有一種情愛 sī-m̄-sīū tsi̍t- ... tán-thāi想起過去 siūnn-khí kuè-khì想起你 siūnn-khí lí想起聲
26 2.有你的城市 李明洋-抒情一九九四2.有你的城市中視《鹿港大兄》片尾曲 Lyricist 吳嘉 ... 知生生世世的等待想起過去想起你想起聲聲句句的纏綿想要放棄想要醒想要退後找無天你要叨位要去叨位去誰人陪 ... Siânn-tshī李明洋Lí Bîng-iông是毋是有一種情愛 sī-m̄-sīū tsi̍t- ... tán-thāi想起過去 siūnn-khí kuè-khì想起你 siūnn-khí lí想起聲
27 10.淡水河邊 李明洋-成功的期待10.淡水河邊 Lyricist 葉俊麟 Composer 宇佐英雄(日本曲名 ... 黃昏的淡水河邊越頭看過去有一對好情侶坐在河岸邊為怎樣心愛的無情甲無義開聲叫著你名字到底去叨位啊..
28 8.我的人我的夢(&李明洋) 8.我的人我的夢(&李明洋) Lyricist 朱立勛 Composer 朱立勛 Arranger 張振杰#女你是我的人也是我的夢雖然是放阮 ... 月光暝阮懷念著美麗的過去女思慕情深寄乎月暝留戀港邊難忘的甘甜男妳的笑容溫暖阮心肝阮聲聲句句叫著妳的
29 8.有你的城市 你的城市原唱李明洋 Lyricist 吳嘉祥 Composer 吳嘉祥*是不是有一種情愛永遠放置咱心內是不是有一句誓言寫在手 ... 生生世世的等待#想起過去想起你想起聲聲句句的甜蜜想要放棄想要醒想要退後找無天你塊叨位欲畏叨位去誰人
30 7.我若酒醉攏是你 你演唱張秀卿李明洋(女)是我一時糊塗的心將你的燒酒話當作是真對你的感情雖然無改變但是我需要時 ... 會看得開將咱一切放乎過去嘸是我貪戀杯大物飲嚇多攏是為你(女)啊...阮的感情世界嘸敢望有美麗將來(
31 1.無你的城市 李明洋+邱芸子-台語情歌對唱二人組1.無你的城市三立台灣台「鳥來 ... 與十三姨」片頭曲 Lyricist 李明洋 Composer 陳宏銘演唱李明洋邱芸子*(男)窗外雨水落袂離(女)今夜又是落雨暝(合)嘸知你置叨位抹凍甲你 ... 看到你的相片想起你我過去傷心目屎流袂離△(男)無你的城市我歸暝卡想亦是你(女)愛著你想著你無人會凍
32 1.期待有緣 李明洋+邱芸子-暫存1.期待有緣女喂收到你的信講要來為怎樣反悔男 ... 誤會時間會凍證明一切過去所有的關懷是真不是假女雖然斷線的風吹不想要挽回男不願看妳的表情講出傷心話女
33 10.無你的城市 你的城市合唱李明洋邱芸子*(男)窗外雨水落袂離(女)今夜又是落雨暝(合)嘸知你置叨位抹凍甲你 ... 看到你的相片想起你我過去傷心目屎流袂離△(男)無你的城市我歸暝卡想亦是你(女)愛著你想著你無人會凍