Mojim 歌詞

月娘在天邊 】 【 歌詞 】 合計6件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 44.Who...(Chinese version) 端別離渡過的夜晚只見月娘在天邊淚一點一滴流我和你分開兩端別離渡過的夜晚只見 ... 端別離渡過的夜晚只見月娘在天邊淚一直流真的堅強怎樣才對讓我心明白的人那是誰?又曾是誰溫柔以對那感覺
2 9.天下皆醉我獨醒 費我青春為妳來醉生夢死啊~燒酒塊醉人清醒月娘在天邊伊底偷笑糊塗的浪子啊也會醒[01:36.18
3 1.天下皆醉我獨醒 夢死啊燒酒塊醉人清醒月娘在天邊伊塊偷笑糊塗的浪子啊也會醒天下皆醉我獨醒這句話請妳免懷疑因為妳無情無義 ... 夢死啊燒酒塊醉人清醒月娘在天邊伊塊偷笑糊塗的浪子啊也會醒沉迷在妳的花言巧語已經幾落年枉費我青春為妳來 ... 夢死啊燒酒塊醉人清醒月娘在天邊伊塊偷笑糊塗的浪子啊也會醒---------------------- ... ing-tshínn月娘在天邊 gue̍h-niû tsāi thinn-pin
4 5.月娘在天邊 沈文程-流浪的吉他5.月娘在天邊 作詞 沈文程 作曲 沈文程1.2自彼日月光暗暝嘎妳來分開孤一個來到它鄉已經兩三年*想起著過去嘎妳點點滴滴的代誌不覺珠淚滴想袂來飲乎醉醉一切將伊放袂記醉了後更加
5 5.愛人 ng siám-siám-sih-sih月娘在天邊 ge̍h-niû tsāi thinn-pinn你敢會欺騙著阮鄉村的女兒 lí kámē khi-phiàn tio̍h gún hiong-tshunê l

6 3.天下皆醉我獨醒(莊振凱) 夢死啊燒酒塊醉人清醒月娘在天邊伊塊偷笑糊塗的浪子啊也會醒天下皆醉我獨醒這句話請妳免懷疑因為妳無情無義 ... 夢死啊燒酒塊醉人清醒月娘在天邊伊塊偷笑糊塗的浪子啊也會醒沉迷在妳的花言巧語已經幾落年枉費我青春為妳來 ... 夢死啊燒酒塊醉人清醒月娘在天邊伊塊偷笑糊塗的浪子啊也會