Mojim 歌詞

春天美麗 】 【 歌詞 】 合計15件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 3.醉歸暝 情意還是你從新來選擇新的伴侶你是我唯一的春天美麗天氣如今你熊熊來離開全無講起無彩我對你遐呢真最後是慘淡的劇情害我來為你傷心醉歸暝 Repeat Onc
2 7.美妙主耶穌(feat.顏真謙) 崇我歡喜主做我君王。青翠的草埔樹林的甘露春天美麗樹木草花攏不及耶穌攏不及耶穌祢互我憂'傷變快樂。美妙的君王萬邦所敬奉為著我罪歡喜降世;榮光及尊貴恩典及慈悲永遠到永遠攏屬祢。永遠到永遠攏屬祢
3 4.花路 福是它美麗了春天還是春天美麗了它飛呀飛呀飛呀車輪帶我飛呀音樂一路飄搖我在這個春天出發風啊風啊風啊吹亂 ... 福是它美麗了春天還是春天美麗了它飛呀飛呀飛呀車輪帶我飛呀音樂一路飄搖我在這個春天出發風啊風啊風啊吹
4 11.滿園花香 倆愛不移似花兒芬芳像春天美麗。牆門外飄來陣陣花香春又到人間大地展露出蓬勃朝氣我又想起你。記得在去年的 ... 倆愛不移似花兒芬芳像春天美麗
5 9.慢慢地走 作詞 連衡 作曲 冼華明朗的早晨纏綿的夜鮮艷的春天美麗的秋這樣的良辰美景歲月長讓我倆慢慢地走。昨天的瘋狂今天的夢千萬種歡樂千萬種愁這樣的相親相愛情意長讓我倆慢慢地走。和你同行時光悠悠心連着心手拉着手相依相偎不離左右永

6 10.關達娜美拉 得去年的春天我回到可愛的家園可記得去年的春天美麗鮮花依舊嬌艷也使我朝朝暮暮思念思念着美麗的家園。關達娜美拉美麗的關達娜美拉關達娜美拉美麗的關達娜美拉。可記得去年我倆相見相見在桃花兒樹邊可記得去年我倆相見日日夜夜
7 3.遇見未來 遇見你又換了顆會跳的心愛從雪地開出了花比春天美麗你安慰過的傷痕化作遙遠的星辰淡淡的不帶愛恨幸福是兩個人把愛變成信任不轉過身只看前方路程 Repeat*我原本再也不期待有什麼美好會到來忘了悲哀忘了過得愉快只平靜的
8 32.生命來的巧(旅行者) 葉兒飄呀落滿地冬天寒風吹得緊沒冬天怎知道春天美麗啦……………啦………………一年四季設想得設想得那麼妙因為處虛充滿了生命與活力啦……………啦………………一年四季設想得設想得那麼妙因為每一個生命生命都來得巧世界不像
9 6.遇見未來(韓劇大長今) 遇見你又換了顆會跳的心愛從雪地開出了花比春天美麗你安慰過的傷痕化作遙遠的星辰淡淡的不帶愛恨幸福是兩個人把愛變成信任不轉過身只看前方路程我原本再也不期待有什麼美好會到來忘了悲哀忘了過得愉快只平靜的走卻碰到愛 Yo
10 44.生命來的巧 葉兒飄呀落滿地冬天寒風吹得緊沒冬天怎知道春天美麗啦……………啦………………一年四季設想得設想得那麼妙因為處虛充滿了生命與活力啦……………啦………………一年四季設想得設想得那麼妙因為每一個生命生命都來得巧世界不像
11 15.生命來的巧 葉兒飄呀落滿地冬天寒風吹得緊沒冬天怎知道春天美麗啦……………啦………………一年四季設想得設想得那麼妙因為處虛充滿了生命與活力啦……………啦………………一年四季設想得設想得那麼妙因為每一個生命生命都來得巧世界不像
12 6.生命來得巧 葉兒飄呀茖滿地冬天寒風吹得緊沒冬天怎知道春天美麗啦'''''''''''''''''一年四季設想得設想得那麼妙因為每一個生命生命都來得巧世界不像你想像的那樣悲慼啦''''''''''''''''
13 4.生命來的巧 葉兒飄呀落滿地冬天寒風吹得緊沒冬天怎知道春天美麗啦……………啦………………一年四季設想得設想得那麼妙因為處虛充滿了生命與活力啦……………啦………………一年四季設想得設想得那麼妙因為每一個生命生命都來得巧世界不像
14 30.生命來的巧 葉兒飄呀落滿地冬天寒風吹得緊沒冬天怎知道春天美麗啦……………啦………………一年四季設想得設想得那麼妙因為處虛充滿了生命與活力啦……………啦………………一年四季設想得設想得那麼妙因為每一個生命生命都來得巧世界不像
15 10.生命來的巧 葉兒飄呀落滿地冬天寒風吹得緊沒冬天怎知道春天美麗啦……………啦………………一年四季設想得設想得那麼妙因為處虛充滿了生命與活力啦……………啦………………一年四季設想得設想得那麼妙因為每一個生命生命都來得巧世界不像