Mojim 歌詞

憂愁的花 】 【 歌詞 】 合計18件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 8.落花紅 梳頭鬃青春變成一場空憂愁的花欉為妳等待為妳夢落花紅不甘風雨來戲弄抬頭望望無心愛彼個人往事渺渺茫茫痴情 ... 梳頭鬃青春變成一場空憂愁的花欉為妳等待為妳夢落花紅不甘風雨來戲弄抬頭望望無心愛彼個人往事渺渺茫茫痴
2 7.希望再相逢(&戴梅君) 你可比天頂月照在故鄉憂愁的花叢男希望等我返來女等你返來合繼續咱的夢男:我在他鄉的情夢夜夜心中只有妳一 ... 你可比天頂月照在故鄉憂愁的花叢男希望等我返來女等你返來合繼續咱的夢男我可比船離港看見前途親像海茫茫女 ... 你可比天頂月照在故鄉憂愁的花叢男希望等我返來女等你返來合繼續咱的
3 15.憂愁的牡丹 稀微女牡丹花富貴味花心暗藏斷腸詩合啊..憂愁的花叢為情在操
4 2.憂愁的牡丹 稀微女牡丹花富貴味花心暗藏斷腸詩合啊..憂愁的花叢為情在操
5 3.憂愁的牡丹 稀微女牡丹花富貴味花心暗藏斷腸詩合啊..憂愁的花叢為情在操

6 7.憂愁的牡丹 稀微女牡丹花富貴味花心暗藏斷腸詩合啊..憂愁的花叢為情在操
7 17.憂愁的牡丹 心暗藏斷腸詩合啊..憂愁的花叢為情在操煩------------------------------ ... 藏斷腸詩陳一郎啊..憂愁的花叢為情在操煩陳一郎我在夢中有看見白色牡丹含帶淚合唱敢是花開不對時醒來只剩 ... 藏斷腸詩陳一郎啊..憂愁的花叢為情在操
8 5.無情明月有情夢 阮將你放山盟海誓煞來變成一場空月娘照樓窗憂愁的花欉寂寞心晟誰人疼痛今生無緣…甲你…作
9 24.憂愁的牡丹 稀微女牡丹花富貴味花心暗藏斷腸詩合啊..憂愁的花叢為情在操
10 16.憂愁的牡丹 稀微女牡丹花富貴味花心暗藏斷腸詩合啊..憂愁的花叢為情在操
11 10.乎甲己歡喜 來HAPPY何必做著憂愁的花蕊免為愛來傷悲免為情來失志今日我要做我自己這感情的路癡情二字若無奈委屈甘 ... Happy何必做著憂愁的花蕊 hô-pit tsuè tio̍h iu-tshiûê hue-l
12 3.希望再相逢 燒在他鄉孤單的冷淡女你可比天頂月照在故鄉憂愁的花叢男希望等我返來女等你返來合繼續咱的
13 5.愛愈深失落愈重 心傳送你到底走去叨位憂愁的花叢夜燈火照在小巷點睏脂等花蕊紅愛的心嘸甘來放 ... 花蕊紅愛的心嘸甘來放憂愁的花叢想你的形影夜夜來入夢為你醉茫茫為你心茫茫想你的形影夜夜來入夢夢醒情也空 ... -khì tó-uī憂愁的花欉 iu-tshiûê hue-tsâng夜燈火照在小巷 iā ting ... m lâi pàng憂愁的花欉 iu-tshiûê hue-tsâng想你的形影 siūnn lí
14 7.憂愁的牡丹 心暗藏斷腸詩合啊..憂愁的花叢為情在操煩男)我在夢中有看見 guá tsāi bāng-tiongū ... si合)啊~ah~憂愁的花欉 iu-tshiûê hue-tsâng為情咧操煩 uī tsîng
15 5.希望再相逢(方怡萍李明洋) 你可比天頂月照在故鄉憂愁的花叢男希望等我返來女等你返來合繼續咱的夢男我在他鄉的情夢夜夜心中只有妳一人 ... 你可比天頂月照在故鄉憂愁的花叢男希望等我返來女等你返來女繼續咱的夢男我可比船離港看見前途親像海茫茫女 ... 你可比天頂月照在故鄉憂愁的花叢男希望等我返來女等你返來合繼續咱的
16 9.憂愁的牡丹(OA江蕙VS洪榮宏) 稀微女牡丹花富貴味花心暗藏斷腸詩合啊..憂愁的花叢為情在操
17 20.憂愁的牡丹 稀微女牡丹花富貴味花心暗藏斷腸詩合啊..憂愁的花叢為情在操
18 11.憂愁的牡丹 稀微女牡丹花富貴味花心暗藏斷腸詩合啊..憂愁的花叢為情在操