Mojim Lyrics

愛放袂 】 【 Lyrics 13 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 6.愛放袂開 一條紅線6.愛放袂開 Lyricist 江志豐 Composer 江志豐失去你以後才知今生最愛你若想要看你只有在夢中 ... 給我最後的勇氣再愛你愛放袂開放袂開風風雨雨這多年越頭找回頭牽要你陪在我身邊放袂開放袂開又擱夢中驚醒我 ... 給我最後的勇氣再愛你愛放袂開放袂開風風雨雨這多年越頭找回頭牽要你陪在我身邊放袂開放袂開又擱夢中驚醒我 ... 驚醒我愛比個人早離開
2 9.愛放袂開 豐-望天9.愛放袂開 Lyricist 江志豐 Composer 江志豐 Arranger 張振杰失去妳以後才知今生最愛你若想要看你 ... 給我最後的勇氣再愛你愛放袂開放袂開風風雨雨這多年越頭找回頭牽要你陪在我身邊 ... 回頭牽要你陪在我身邊愛放袂開放袂開又擱夢中驚醒我愛比個人早離開你早已經離開我身
3 8.明明有講過 只是七逃咪天光了後就愛放袂記明明有講過牽阮的雙手永遠愛到死明明有提起世界末日也昧來拆分開 AH~人講 ... g liáu-āu著愛放袂記 tio̍h-ài pàng-buē-kì---明明有講過 bîng-
4 4.人生旅途 m̄-thang siong-pi好歹愛放袂記 hó-pháinnài pàng-buē-kì雖然我在他鄉 sui-jiân guá tsāi thann-hiong猶未順利 iáu-buē sūn-lī艱苦
5 6.愛恨入心 想起你愛恨已是無藥醫愛放袂開呀~恨放袂開心頭亂紛紛親像是針線結歸堆 ... 紛紛親像是針線結歸堆愛放袂開呀~恨放袂開風雨落歸暝不知是雨水還~是淚經過這多年為啥咪痛還袂止明知影想 ... 想起你愛恨已是無藥醫愛放袂開呀~恨放袂開心頭亂紛紛親像是針線結歸堆 ... 紛紛親像是針線結歸堆愛放袂開呀~恨放袂開風雨落歸暝不知是雨水還~是淚 ... 暝不知是雨

6 5.愛的證據(&翁立友) 斷愛情絲才袂夜夜纏將愛放袂記(女)將情來放棄(合)無緣的愛只有夢中見(男)無人了解的傷悲此情可問天( ... 斷愛情絲才袂夜夜纏將愛放袂記(女)將情來放棄(合)無緣的愛只有夢中見(男)無人了解的傷悲此情可問天
7 1.愛的證據(&翁立友) 怨嘆無路用男只有斬斷愛情絲這袂夜夜纏男將愛放袂記女將情來放棄合無緣的愛只有夢中見男無人瞭解的傷悲此情可問天女情深緣淺怨天來創治男心中刻著你名字永遠的相思女綿綿的雨女是我愛你合愛你的證
8 7.天塊流目屎 曲許志皇五苑十色的酒場內男男女女虛情甲假愛放袂開暫時的按捺買袂到一時的曖昧五光十色的人生舞台虛虛華華褪色的風采放袂開暫時的世界找袂到溫~柔的所在天塊流目屎為何世間人這歹款待天塊流目屎為何世間人無惜真愛啊天塊流目
9 3.青春美夢 ún tòng gōng-lâng合)敢愛放袂記喲 kámài pàng-buē-kì--iooh合)提出勇氣 the̍h tshut ióng-khì對伊表示真情意 tuì i piáu-sī tsin ts
10 2.老情歌舊情人 tsám-tn̄g tsîng-si將愛放袂記 tsiongài pàng-buē-kì結束這段 kiat-sok tsit tuānn感情的酸苦味 kám-tsîngê sng-khóo-b
11 5.尚舊的新衫 -tio̍h tsi̍t-ê lâng著愛放袂記 tio̍h-ài pàng buē-kì家己是啥人 ka-kī sī siánn-lâng彼領衫 hit niá sann一直到你離開 it-ti̍t kàu
12 6.愛的證據 斷愛情絲才袂夜夜纏將愛放袂記(女)將情來放棄(合)無緣的愛只有夢中見(男)無人了解的傷悲此情可問天( ... 斷愛情絲才袂夜夜纏將愛放袂記(女)將情來放棄(合)無緣的愛只有夢中見(男)無人了解的傷悲此情可問天
13 7.愛放袂離情放袂開(高瑞屏&蕭玉芬) 愛狂想曲7.愛放袂離情放袂開(高瑞屏&蕭玉芬) Lyricist 郭之儀 Composer 郭之儀 Arranger G-Tone ... 癡情的人只有偷偷療傷愛放袂離要分手無勇氣你對我的愛有什麼意義是情放袂開才著白費心機這段難忘的情演到