Mojim 歌詞

思念你 + 謝金燕 】 【 歌詞 】 合計7件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 9.聽寂寞哭出聲 謝金燕-月彎彎9.聽寂寞哭出聲 作詞 鄭識、林從胤 作曲 林從胤 編曲 薛燕 ... 是枉費△聽寂寞哭出聲思念你的心情親像是青暝的螞蟻茫茫渺渺看無影★聽寂寞哭出聲一個人的孤影親像無聲的
2 4.圍巾 謝金燕-愛你辣4.圍巾八大27台第一劇場片頭曲 作詞 林東松 作曲 林東 ... 記治每一個寒天阮特別思念你不管你置遙遠天邊你一定要會記△一條圍巾長長的感情將阮幸福輕輕圍置你的頷頸
3 7.自作多情 謝金燕-精選7.自作多情 作詞 張勇強 作曲 張勇強 編曲 張正杰等待你不知 ... 暝猶原等沒等沒你消息思念你目屎也滲滲滴猶原想你想你到深更啊~這甘是天意偏偏愛著無情的你啊~這甘是阮
4 7.自作多情 謝金燕-燕子放乎飛7.自作多情 作詞 張勇強 作曲 張勇強等待你不知過幾 ... 暝猶原等沒等沒你消息思念你目屎也滲滲滴猶原想你想你到深更啊這甘是天意偏偏愛著無情的你啊這甘是阮的一生 ... k To-tsîng謝金燕Siā Kim-iàn等待你 tán-thāi lí毋知過幾若暝 m̄-t ... í siau-sit思念你 su-liām lí目屎也㴙㴙滴 ba̍k-sái iā tsha̍p
5 10.將心交乎你 謝金燕-月娘的心肝10.將心交乎你 作詞 白進法 作曲 林東松 編曲 鍾興民 ... 這甘是註定望你聽見阮思念你陣陣心聲將心交乎你希望會凍甲你伴相隨夜夜 ... 望會凍甲你伴相隨夜夜思念你寂寞時陣倘好阮安慰將心交乎你甘願惦惦等你的消息雖然無你心空虛阮甘願等下

6 6.自作多情 謝金燕-含淚跳恰恰6.自作多情 作詞 張勇強 作曲 張勇強 編曲 張正傑等待 ... 暝猶原等沒等沒你消息思念你目屎也滲滲滴猶原想你想你到深更啊~這甘是天意偏偏愛著無情的你啊~這甘是阮
7 5.自作多情 謝金燕-青春舞曲5.自作多情 作詞 張勇強 作曲 張勇強 編曲 張正傑等待你 ... 暝猶原等沒等沒你消息思念你目屎也滲滲滴猶原想你想你到深更啊~這甘是天意偏偏愛著無情的你啊~這甘是阮的 ... k To-tsîng謝金燕Siā Kim-iàn等待你 tán-thāi lí毋知過幾若暝 m̄-t ... í siau-sit思念你 su-liām lí目屎也㴙㴙滴 ba̍k-sái iā tsha̍p