Mojim Lyrics

思念你的風若起 + 】 【 Lyrics 10 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 1.異鄉的憨子 李明洋-思念你的風若起1.異鄉的憨子 Lyricist 林東松 Composer 林東松 Arranger 戴維雄口白媽好啦你就不免擱甲我煩惱阿阿好阿煩惱~壞也煩惱~我現在過得很好也喔媽媽請您保重寸寸離鄉路留心
2 2.思念你的風若起 李明洋-思念你的風若起2.思念你的風若起 Lyricist 林東松 Composer 林東松 Arranger 戴维雄欲離開彼一瞑雨落袂停一粒心行 ... 個人心內面剩滿腹空虛思念你的風若起心掛念的當時忍袂條的目屎滴落阮手內想起離別彼一幕含淚淋著雨風吹心酸 ... 個人心內面剩滿腹空虛思念你的風若起心掛念的當時忍袂條的目屎滴落阮手內想起離別彼一幕含淚淋著雨風吹心
3 3.阿爸 李明洋-思念你的風若起3.阿爸 Lyricist 李友雄 Composer 李友雄 Arranger 尤景仰口白爸爸跟我說將來不管遇到什麼困難一定要勇敢不能害怕這樣才是乖孩子爸爸謝謝你我愛你茫茫想過去思暮親情湧
4 4.我毋驚 李明洋-思念你的風若起4.我毋驚 Lyricist 陳偉強 Composer 陳偉強 Arranger 戴維雄命三分是天注定運七成靠咱打拚人生短短只有幾十冬小小失敗甲痛苦哪有算啥風雨我毋驚甘苦我照行為著留下我的
5 5.有你尚水(&一綾) 李明洋-思念你的風若起5.有你尚水(&一綾) Lyricist 竹間也 Composer 黃俊銘 Arranger 尤景仰男彼日下埔落著大雨咱有同款的腳步同款的TEMPO同款的速度心內有滿滿幸福女我有你來甲阮照

6 6.紅線 李明洋-思念你的風若起6.紅線 Lyricist 張燕清 Composer 張燕清 Arranger 尤景仰厝內無你的影我找無內衫照腳無你的汗飯菜失鹽淡感謝藏在心肝悲歡有你作伴一粒目屎為你換心笑一聲無論人生抹對
7 7.決心愛你 李明洋-思念你的風若起7.決心愛你 Lyricist 王尚宏 Composer 王尚宏 Arranger 戴维雄又擱是無情一場雨是思念乎我染著寂寞陰暗的音樂淡薄啊哀傷面對面你我無話通講我親像漂流的一陣風欲走找當
8 8.彼瞑殘夢 李明洋-思念你的風若起8.彼瞑殘夢 Lyricist 江志豐 Composer 江志豐 Arranger 尤景仰情若放袂離愛要怎放棄思思唸唸你怎樣袂傷悲若不是過去緣份綁相纏我也袂愈陷愈深想起彼一日彼一瞑糖甘蜜甜
9 9.夢中河 李明洋-思念你的風若起9.夢中河 Lyricist 吳梵 Composer 黃俊銘 Arranger 尤景仰山頂的管芒花聽說寂寞有來過潦過思念的溪歲月啊流去兌問天問地秋天霜冬天雪一生冷暖也要過飛在風中的信心內的
10 10.愛情這兩字 李明洋-思念你的風若起10.愛情這兩字 Lyricist 周佳宏 Composer 黃明洲、吳舜華 Arranger 戴维雄稀微的夜景冷冷的暗暝懵懂少年已經是過去熱戀雙雙對對如今孤單苦澀相隨啊山盟海誓已經變形怎