Mojim Lyrics

小樓昨夜又東風 】 【 Lyrics 32 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 4.李 個天下的歌聖正是江南好風景一位千古的詞帝小樓昨夜又東風歌一曲中華盛世井水處皆有唐人追根溯源百家姓血濃於水一脈相承(趙錢孫李周吳鄭王馮陳褚衛蔣沈韓楊……)一騎飛將軍塞外引雕弓一代天可汗四海納英雄一方有佳人顧盼傾人
2 7.虞美人 -李煜 Composer 李勉春花秋月何時了往事知多少?小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中。雕闌玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流
3 2.虞美人 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江
4 2.春花秋月1978 978春花秋月何時了往事知多少。小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中。雕闌玉砌應猶在只是朱顏改。問君還有幾多愁恰似一江春水向東流
5 7.春花秋月 李煜 Composer 黎小田*春花秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春水向東流*(重唱*

6 14.虞美人 月何時了往事知多少?小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中!雕欄玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰似 ... 月何時了往事知多少?小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中!雕欄玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰似 ... 月何時了往事知多少?小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中!雕欄玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰似 ... 月何時了往
7 1.春花秋月何時了(live) 陳耀川 Arranger 於海航春花秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江向東流風中有朵雨做的雲一朵雨做的雲雲的心裡全都是雨滴滴全都是你風中有朵雨做的雲一朵雨做的雲雲
8 4.多少恨 李煜 Composer 林育青春花秋月何時了往事知多少。小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中。雕闌玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁恰似一江春水向東流。多少恨昨夜夢魂中還似舊時遊上苑車如流水馬如龍花月正春風
9 10.虞美人 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕闌玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕闌玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... ti to siáu小樓昨夜又東風 siáu lôo tso̍k iā iū tong hong故
10 42.幾多愁 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江
11 6.虞美人 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕闌玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕闌玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江
12 1.春花秋月 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕闌玉砌應猶在啊只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕闌玉砌應猶在啊只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一
13 6.幾多愁 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江
14 10.幾多愁 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江
15 20.幾多愁 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江
16 11.幾多愁 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江
17 21.幾多愁 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江
18 7.幾多愁 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江
19 5.幾多愁 月何時了往事知多少。小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰似 ... 月何時了往事知多少。小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰
20 6.幾多愁 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江

21 11.幾多愁 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江
22 6.幾多愁 月何時了往事知多少。小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰似 ... 月何時了往事知多少。小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰
23 8.幾多愁 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江
24 4.虞美人 李后主 Composer 葉純華春花秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首明月中雕欄玉砌應豫在只是朱顏改問君能有几多愁恰似一江春水向東
25 3.幾多愁 月何時了往事知多少。小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰似 ... 月何時了往事知多少。小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰
26 18.幾多愁 月何時了往事知多少。小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰似 ... 月何時了往事知多少。小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰
27 24.幾多愁 月何時了往事知多少。小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰似 ... 月何時了往事知多少。小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰
28 16.槐花殤 煜、阿輪 Composer 阿輪春花秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春水向東流幾多愁向東流載滿身破碎溫柔詠歌詩嘆分離負千古美麗傳奇願世間煩憂化飄雲飛霜任太虛全收
29 1.幾多愁 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江向 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江
30 3.花兒 成雙近水樓孤芳向月成了愁等到了雙燕紛飛走小樓昨夜又東風人阿等不著花又落紅紅的花兒相思總成空飄落逐水流紅顏夠不夠紅紅的花兒一夜都白頭長夜到盡頭夢醒夢依舊寂寞怨尤靜默相守等
31 8.打電影 聲請您兩位注意聽冤冤相報何時了往事知多少小樓昨夜又東風您來博侷我來當兩人輸贏用博侷王爺氣粺遂輸了了玉帝講博侷是違反天條所以罰伊三頓攏食油條遂工食油條實在真無聊頂懸給挖孔像洞簫油條洞簫歕出來真好聽親像火車駛落崎問
32 3.虞美人 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江春 ... 秋月何時了往事知多少小樓昨夜又東風故國不堪回首月明中雕欄玉砌應猶在只是朱顏改問君能有幾多愁恰似一江