Mojim Lyrics

女性 + 志氣 】 【 Lyrics 17 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 14.Liya 的氣息堅定的前進結交志氣相投的摯友鑄造你們的夢用無畏的單純和這世界的惡意爭鬥心虛的眼神顫抖的針頭無處 ... 獨立自信是個新時代的女性你親眼所見的世界和被灌輸的資訊有偏差自初潮之後你很少有這樣的尷尬再一次你向
2 18.癡情的男性 今著狼貝妳放我找別個女性著多只愛妳這個可愛的可愛的可愛的黑色眼睛引阮來癡迷這款男性那裡找不通放阮孤一 ... 偏偏走近伊身邊恨我沒志氣被騙也未覺醒堂堂男兒失去理知迷人的迷人的迷人的櫻桃嘴唇引阮來癡迷尤原留在阮
3 5.癡情的男性 今著狼貝妳放我找別個女性著多只愛妳這個可愛的可愛的可愛的黑色眼睛引阮來癡迷這款男性那裡找不通放阮孤一 ... 偏偏走近伊身邊恨我沒志氣被騙也未覺醒堂堂男兒失去理知迷人的迷人的迷人的櫻桃嘴唇引阮來癡迷尤原留在阮
4 3.新男性的復仇 性要緊頭一層就是要有志氣我失志的時陣受人恥辱被心所愛的人放捨消極的人為著要解消失戀的痛苦往往行上絕路 ... 漂飄ˊ的男性你敢會被女性來甲你放捨是母!男是啦!三年前我呼一位 ... 是啦!三年前我呼一位女性來甲我放捨母擱咱麥講彼!來BOY上啊彼個CHIVAS提一罐來哩!唱無情無義 ... 一罐來哩!唱無情無義女性不應誼三年仇恨永記在心內男小美!你的名叫做
5 13.男性的復仇 男性要緊頭一層就是有志氣阮失志的時候受人恥辱被所愛的人放棄一時想要解決失戀的痛苦消極的人有的自殺有的 ... 是因為三年前我呼一個女性來加我放棄受著精神的打擊應該是自殺去了但是我再改著人生觀當做失戀是一種好經驗 ... 你這三年內賭著男子的志氣建設著我的地位宣傳我的名聲利用著我的成功甲發展今日專工要來報復你啦錦秀不是阿 ... 等呢明華明

6 4.癡情的男性 今著狼貝妳放我找別個女性著多只愛妳這個可愛的可愛的可愛的黑色眼睛引阮來癡迷這款男性那裡找不通放阮孤一 ... 偏偏走近伊身邊恨我沒志氣被騙也未覺醒堂堂男兒失去理知迷人的迷人的迷人的櫻桃嘴唇引阮來癡迷尤原留在阮
7 14.毒玫瑰 si̍t-ê無價值的女性 bô kè-ta̍tê lú-sìng我我已經 guá guáí-king ... 白)---↑↑美貌的女性 bí-māuê lú-sìng雖然人歡迎 sui-jiân lâng hu ... -tio̍h我男性的志氣 guá lâm-sìngê tsì-khì奮鬥努力 hùn-tàu lóo ... 白)---↑↑僥心的女性 hiau-simê lú-sìng哪有真情愛 ná-ū tsin tsî
8 3.做人做事 卿-人生算來是海海.女性中的女性3.做人做事(做人做事)(1976)原曲夏台瑄(寒星與流雲) ... Composer 駱明道做人著愛有志氣才袂予人來警示遵從爸母的言語對待朋友重情義做事著愛認是非認真拍拚做代誌事事項 ... khing做人著愛有志氣 tsuè-lâng tio̍h-àiū tsì-khì才袂予人來警示 t
9 8.成功靠自己 …不願永遠乎人看袂起女性總有堅強的志氣向前衝成功日子靠自
10 8.成功靠自己 …不願永遠乎人看袂起女性總有堅強的志氣向前衝成功日子靠自
11 7.思啊思想起 夜雨思情心稀微也不是女性志氣阮心肝親像月娘半屏圓茫霧路燈光線暗淡無元氣只有片片的秋葉瞭解阮的情意秋葉落地 ... 夜雨思情心稀微也不是女性志氣阮心肝親像月娘半屏圓茫霧路燈光線暗淡無元氣只有片片的秋葉瞭解阮的情意也不是 ... 葉瞭解阮的情意也不是女性志氣阮心肝親像月娘半屏圓茫霧路燈光線暗淡無元氣只有片片的秋葉瞭解阮
12 11.男兒的條件 去)做男....兒有志氣不倘墬落去靠自己打拼才是勇敢的男兒雖然你誠心誠意對我表情意阮不敢害你為着 ... 表情意阮不敢害你為着女性來失敗做男....兒有志氣不倘心傷悲應該着認真打拼才有好將來一切的快樂美夢不倘再想起無論是怎樣工苦也是 ... 落去做男....兒有志氣不倘來失志為前途為着將來打拼做生意--------------------- ... ̍h-khì做男兒有志氣 tsuè lâm-j
13 7.新男性的復仇 男性要緊頭一層就是有志氣阮失志的時候受人恥辱被所愛的人放棄一時想要解決失戀的痛苦消極的人有的自殺有的 ... 前因為三年前我呼一個女性來加我放捨受著精神的打擊應該是自殺去了但是我再改變著人生觀當做失戀是一種好經 ... 你這三年內賭著男子的志氣建設著我的地位宣傳我的名聲利用著我的成功甲發展今日專工要來報復你啦錦秀不是
14 4.新男性的復仇 性要緊頭一層就是要有志氣我失志的時陣受人恥辱被心所愛的人放捨消極的人為著要解消失戀的痛苦往往行上絕路 ... 漂飄ˊ的男性你敢會被女性來甲你放捨是母!男是啦!三年前我呼一位 ... 是啦!三年前我呼一位女性來甲我放捨母擱咱麥講彼!歐里桑啊彼個CHIVAS提一罐來哩!唱無情無義 ... 一罐來哩!唱無情無義女性不應該三年仇恨銘記在心內男小美!你的名叫做
15 14.男性的復仇 男性要緊頭一層就是有志氣阮失志的時候受人恥辱被所愛的人放棄一時想要解決失戀的痛苦消極的人有的自殺有的 ... 是因為三年前我呼一個女性來加我放棄受著精神的打擊應該是自殺去了但是我再改著人生觀當做失戀是一種好經驗 ... 你這三年內賭著男子的志氣建設著我的地位宣傳我的名聲利用著我的成功甲發展今日專工要來報復你啦錦秀不是阿 ... 等呢明華明
16 12.思啊思想起 夜雨思情心稀微也不是女性志氣阮心肝親像月娘半屏圓茫霧路燈光線暗淡無元氣只有片片的秋葉瞭解阮的情
17 15.男性的復仇 男性要緊頭一層就是有志氣阮失志的時候受人恥辱被所愛的人放棄一時想要解決失戀的痛苦消極的人有的自殺有的 ... 是因為三年前我呼一個女性來加我放棄受著精神的打擊應該是自殺去了但是我再改著人生觀當做失戀是一種好經驗 ... 你這三年內賭著男子的志氣建設著我的地位宣傳我的名聲利用著我的成功甲發展今日專工要來報復你啦錦秀不是阿 ... 等呢明華明