Mojim 歌詞

大聲叫 + 我愛你 】 【 歌詞 】 合計7件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 5.照過來 )金光閃閃今夜我尚帕我愛你大聲叫我的名想要快樂自在轟趴請恁攏看對這將你所有熱情攏放大這咧舞台只有你甲我大
2 3.海波浪之霹靂火之東邪西毒 有一個最盧的邢速蘭女大聲叫不願甲你來分開﹝男永惠你在叼位﹞ ... 開﹝男永惠你在叼位﹞大聲叫我愛故鄉我愛你﹝男永惠我愛你﹞若分開已經不知何時何日才會通甲你來相逢男永惠請你一定要相信日子一天一天再 ... 樂樂平平安安過日子女大聲叫不願甲你來分開﹝男永惠你在叼位﹞ ... 開﹝男永惠你在叼位﹞大聲叫我愛故鄉我愛你﹝男永惠
3 10.海波浪 等待等你來團圓(女)大聲叫不願甲你來分開(男)大聲叫我愛故鄉我愛你(合)若分開已經不知何時何日才會通甲你來相逢(OS現實的人生黑暗的江湖人生 ... huân-înn女)大聲叫 tuā-siann kiò毋願佮你來分開 m̄-guān kah lí ... hun-khui男)大聲叫 tuā-siann kiò我愛故鄉我愛你 guáài kòo-hiong guáài lí合)若分開 nā hu
4 10.海波浪 等待等你來團圓(女)大聲叫不願甲你來分開(男)大聲叫我愛故鄉我愛你(合)若分開已經不知何時何日才會通甲你來相
5 1.海波浪(&郭桂彬) 等待等你來團圓(女)大聲叫不願甲你來分開(男)大聲叫我愛故鄉我愛你(合)若分開已經不知何時何日才會通甲你來相

6 9.Hello 到天邊HELLO不敢大聲叫你名字孤單這麼歹滋味為什麼感情放抹離是不是你是不是自己會回心轉意艱苦麥麥麥 ... 酸甜放在心內沒說出嘴我愛你風雨冷冷吹來吹去這稀微想你一人眼睛看著星半暝哭甲滿夜夜思念翻來翻去到何時H ... 到何時HELLO不敢大聲叫你名字孤單這麼歹滋味為什麼感情放抹離是不是你是不是自己會回心轉意艱苦麥麥麥 ... 酸甜放在心
7 1.海波浪 OA黃乙玲VS郭桂彬 等待等你來團圓(女)大聲叫不願甲你來分開(男)大聲叫我愛故鄉我愛你(合)若分開已經不知何時何日才會通甲你來相