Mojim Lyrics

來唱山歌 】 【 Lyrics 12 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 6.日頭出來唱山歌(&羅茵茵) 步6.日頭出來唱山歌(&羅茵茵) Lyricist 黃鎮炘 Composer 黃鎮炘隔壁的阿妹唷當久沒看到捱係个阿興 ... 唉唷伊呀偎歡喜日頭出來唱山歌唉唷伊呀偎歌聲不驚老唉唷伊呀偎歡喜日頭出 ... 唉唷伊呀偎歡喜日頭出來唱山歌(!
2 1.種樹 分雨水轉擺種分南風吹來唱山歌種分離鄉介人種分忒闊介路面種分歸毋得介心情種分留鄉介人種分落難介童年種分 ... 分雨水轉擺種分南風吹來唱山歌(!
3 1.教你唱山歌 唱到三更無半夜。恩就來唱山歌你唱頭來我唱尾;恩就來打採茶你打鑼鼓我鋸弦。大家 ... 你打鑼鼓我鋸弦。大家來唱山歌對台北唱到屏東;大家來打採茶對山頂項唱到海邊。阿哥來打鑼鼓咚咚隆冬鏘咚
4 24.花兒納吉 嘍仄嘍漂亮的妹妹跟我來唱山歌嘍我隨你來唱山歌嘍就我唱你來和嘍就你唱我來歌聲溜溜打成了結嘞把你的心來牽嘞牽山牽水一牽就 ... 嘍仄嘍漂亮的妹妹跟我來唱山歌嘍(花兒納吉)我隨你來唱山歌嘍就我唱你來和嘍(花花兒嘞)就你唱我來和嘍歌聲溜溜打成了結喲把你的心來
5 1.秀仔歸來 交工樂隊-我等就來唱山歌1.秀仔歸來記一群歸鄉的年輕人 Lyricist 鍾永豐 Composer 林生祥主唱林生祥秀仔決定歸來歸到愛恨交雜感情落根介所在(重複)厥個決定淨難講直別同事問佢你按吶打算撖好

6 2.下淡水河寫著我等介族譜 交工樂隊-我等就來唱山歌2.下淡水河寫著我等介族譜美濃開莊簡史河流版 Lyricist 鍾永豐 Composer 林生祥主唱林生祥阿太介阿太太介時節下淡水河撩刁起雄武洛莊水打水抨涯等介祖先趨上毋趨下尋啊
7 3.夜行巴士 交工樂隊-我等就來唱山歌3.夜行巴士記一位老農的心情 Lyricist 鍾永豐 Composer 林生祥主唱林生祥透夜趨路遊覽巴士佢緊行緊北頭腦暈暈目珠瞪瞪涯看著夜色烏雲食月一擺過一擺分涯愐起第頭擺介頭
8 4.我等就來唱山歌 交工樂隊-我等就來唱山歌4.我等就來唱山歌記一九九三年立法院行動 Lyricist 鍾永豐 Composer 林生祥小鼓廟鼓八音鼓鈸梆子鍾 ... 作自家夥房來!捱等就來唱山歌好冇?來!捱等就來唱山歌(好!捱等就來唱山歌)(重複)捱等唱卑伊目珠金金(有!)捱等唱卑伊心頭順順(有!)唱啊到樓屋 ... 家的三合院來!我們就來唱山歌好不好?來!我們就來唱山歌(好
9 5.山歌唱來解心煩 交工樂隊-我等就來唱山歌5.山歌唱來解心煩 Lyricist 鍾永豐 Composer 林生祥鈴鼓月琴水桶主唱林生祥山歌毋唱心毋開大路毋行生溜苔(山歌子)長纏故事毋再怨邀串來到立法院左驚右愁懊懆時山歌唱
10 6.水庫係築得屎嘛吃得 交工樂隊-我等就來唱山歌6.水庫係築得屎嘛吃得 Lyricist 採訪鍾永豐林生祥 Composer 林生祥整理林生祥鈸八音鼓鍾成達空心貝斯陳主唱林生祥曹啟鴻(立法委員)「我們應該以謙卑、感恩的心情來回
11 7.同志好好喂睡 交工樂隊-我等就來唱山歌7.同志好好喂睡獻給反水庫同志 Lyricist 鍾永豐 Composer 林生祥小鼓鍾成達嗩吶郭進財吉他主唱林生祥從山線串啊到海線從部落連啊到河洛莊擔過幾多硬斗事忍吶幾多介壓折
12 8.好男好女反水庫 交工樂隊-我等就來唱山歌8.好男好女反水庫 Lyricist 鍾永豐林生祥 Composer 林生祥吉他廟鼓主唱林生祥嗩嗩吶郭進財月光探頭看著荖濃溪太武伸手攬著南台灣河壩撩動捱等介下頦唱出捱等介情歌河壩