Mojim 歌詞

你是我今生 + 希望 】 【 歌詞 】 合計17件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 2.將你來疼惜 曾瑋中-希望的力量2.將你來疼惜 作詞 陳偉強 作曲 陳偉強 編曲 何其偉我佮你兩个 ... 將你來惜惜惜攏袂變卦你是我今生今世的伴------------------------------
2 1.Rachel 愛你愛的像一個傳說多希望你能夠降落在我的愛為你盛開的沙漠 ... 我的愛為你盛開的沙漠你是我今生尋覓的排骨愛你需要勇氣也不管多苦一輩子的荊棘路只要有你的注目我也幸福地 ... 愛你愛的像一個傳說多希望你能夠降落在我的愛為你盛開的沙漠 ... 我的愛為你盛開的沙漠你是我今生尋覓的排骨愛你需要勇氣也不管多苦一輩子的荊棘路只要有你的注目我也
3 1.恩愛甘甜 妳是我一生最愛的人女你是我今生最大希望男愛你嘛夾最冬阮猶原對妳對妳思思唸唸女阮無聲哈無怨春夏到秋冬跟你到老永永遠
4 8.像我一樣愛你 最後你卻是別人的新娘希望他寵你愛你疼你就像我希望你開心快樂每天好好過希望他溫柔體貼包容就像我啊~你是我今生最後的執著翻開手機滿滿都是你的照片昨日的愛人如今依偎在誰懷裡總是在回憶 ... 最後你卻是別人的新娘希望他寵你愛你疼你就像我希望你開心快樂每天好好過希望他溫柔體貼包容就像我啊~你是我今生最後的執著
5 7.感謝有你(&丁姵均) 牽我的手給我溫暖給我希望的天空(女國)感謝有你(男台)感謝有你(女國) ... 台)感謝有你(女國)你是我今生最美的決定(女國)不離不棄(男台)互相扶持(合國)你是我的唯一(女國) ... 台)感謝有你(男台)你是我今生唯一的選擇(女國)不離不棄(男台)互相扶持(合台)天邊海角伴相

6 10.愛的期限 我為你許下愛的期限我希望是愛你一萬年任它春夏秋冬在變幻始終把你放在我心田我為你許下愛的期限我 ... 我為你許下愛的期限我希望是愛你一萬年你是我今生唯一的緣我下輩子再愛你一遍鎖在抽屜裡的照片鎖住我的心N多天藏在夢中你的 ... 我為你許下愛的期限我希望是愛你一萬年任它春夏秋冬在變幻始終把你放在我心田我為你許下愛的期限我 ... 我為你許
7 1.愛的期限 我為你許下愛的期限我希望是愛你一萬年任它春夏秋冬在變幻始終把你放在我心田我為你許下愛的期限我 ... 我為你許下愛的期限我希望是愛你一萬年你是我今生唯一的緣我下輩子再愛你一遍鎖在抽屜裡的照片鎖住我的心N多天藏在夢中你的 ... 我為你許下愛的期限我希望是愛你一萬年任它春夏秋冬在變幻始終把你放在我心田我為你許下愛的期限我 ... 我為你許
8 10.黃金八點檔連串曲(今生最愛的人+心疼+用真心愛一個人+意難忘) 憨等啊...有望無望你是我今生最愛的人02-心疼窗外的雨聲將夢打破面前的風影將咱拆散今夜的燈火冷淡孤 ... 心若日頭暗找無你我的希望總是為我目眶紅為我癡情心沉重我抹行的彼條路我抹找的彼場夢命中心中雨中無緣咱二 ... 心若日頭暗找無你我的希望總是為我目眶紅為我癡情心沉重我抹行的彼條路我抹找的彼場夢命中心中雨中無緣咱
9 2.是愛都有三分毒 你從天涯到海角我的心希望你明了愛上你讓我無處可逃多想給你一個擁抱陪著你從天荒到地老明明知道愛有三分毒 ... 部不管未來多少坎坷路你是我今生唯一的賭注明明知道動情七分苦情到深處不管是贏是輸不管結局是否會幸福愛上 ... 你我就願賭服輸我的心希望你明了愛上你讓我無處可逃多想給你一個擁抱陪著你從天荒到地老明明知道愛有三分毒 ... 部不管未來
10 5.伴 注定咱的愛堅定免咒誓你是我今生的伴無論未來風多大我會堅心陪你走愛情的戀歌攏唱袂煞牽著手永遠袂孤單無論 ... 雨多大我會為你遮風寒希望的鐘聲咱作陣行你是我永遠的靠岸佮阮惜命
11 3.心願 我向天星國許下心願台希望甲你國直到永遠台不管世事按怎演變只要咱心心相連台我向天星國許下心願台請伊成全 ... 願台請伊成全咱的姻緣你是我今生最愛的人一生一世祙改變------------------------ ... ià xīnyuàn希望佮你 hi-bāng kah lí直到永遠 zhí dào yǒngyuǎn ... ánê in-iân你是我今生最愛的人 lí sī guá kim-sing tsuèàiê lâ
12 4.一生知己 表達你的情我有放心內希望你會瞭解你是我今生知己永遠無來改變我的心你嘛會知樣風風雨雨作陣
13 11.想你的功課 真無采一見鍾情來熟悉你是我今生的愛無論日出日落還是做風颱若有你陪伴就好戲連台 ... 若有你陪伴就好戲連台希望你來拿出勇氣對阮表示牽我入情海嘸通一日放過一日親像一個憨大呆麥擱乎阮愛你的心 ... i si̍k-sāi你是我今生的愛 lí sī guá kim-singêài無論日出日落 bô-l ... ì liân-tâi希望你來提出勇氣 hi-bāng lí lâi the̍h tshut ión
14 6.今生愛過的人 ....啊.....你是我今生永遠的希望(!
15 11.今生愛過的人 ....啊.....你是我今生永遠的希望(!
16 6.今生愛過的人 ....啊.....你是我今生永遠的希望-------------------------------------- ... ī guá今生永遠的希望 kim-singíng-uánê hi-bān
17 1.美麗時光 嗎問題好像有點差我真希望在這一刻你和我永遠這樣月初賬單破了紀錄好像不該這麼想這是我的好時光我永遠都不 ... 發光連星星都東躲西藏你是我今生的新娘感謝祖先幫忙我抽中了頭獎這是我的好時光我永遠都不會忘每一秒我都