Mojim Lyrics

人生 + 走馬燈 】 【 Lyrics 79 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 7.人生的命運 心換酷刑7.人生的命運馬有千里之行無人不能自往蜈蚣百足行不如蛇醃雞翅大飛不如烏人有冲 ... 也命也天地日月界分明人生變化界無常一枝草有一點露用心把握 ... 枝草有一點露用心把握人生人生宛如走馬磴命運可比小帆船有時起起有時落三年一運也照輪輪啊輪纺車輪運也運也好運 ... 運脚踏實地該認份拼出人生也命運天地日月界分明人生
2 17.走馬燈 全記錄17.走馬燈 Lyricist 陳泰翔 Composer 陳泰翔清香的花朵命運靠自己 ... 清香的花朵命運靠自己人生是空虛浮沉在繁華都市風塵風塵啊風塵有錢的大爺是無錢請閃一邊走闖在燈火閃爍的花 ... 夢的春天春天越來越遠人生啊親像走馬燈你說阮裝空啊看破構是怎
3 8.回頭(阿錡&阿芬) 會珍惜一秒一分(男)人生這呢多風雨身不由己在江湖進退已經找無路前途變作一片黑(女) ... 前途變作一片黑(女)人生親像走馬燈風雨是過程只要咱的心堅定總會日出見光明(男)生生聚聚鑽心肝阮會成功乎你看( ... 甲你作陣行(合)拼出人生第一
4 5.新夜市人生 醒5.新夜市人生 Lyricist 郭之儀 Composer 郭之儀 Arranger 尤景仰嘸知多少人前途茫茫找無路嘸知多少人情海 ... 青春甲歲月無情夜市的人生命運親像走馬燈訴出男男女女心情虛虛花花 ... 男男女女心情虛虛花花人生愛恨傷感情夜市的人生悲歡全靠天吃穿看清冷冷暖暖世情恩恩怨怨 ... 冷冷暖暖世情恩恩怨怨人生風過雨就停望天答應----------------------------- ... 青
5 2.世間人(&方瑞娥) 高向鵬-出外人生2.世間人(&方瑞娥) Lyricist 張燕清 Composer 張燕清演唱高向鵬+方瑞娥 ... 藏天頂(合)命運親像走馬燈(男)世間人為何袂公平感情呀為何袂穩定(女)有人愛阮阮不愛青春漸漸也凋零( ... 靜(合)偏偏迷失虛華人生(!

6 10.美麗人生 湖10.美麗人生 Lyricist 郭碁 Composer 郭碁飄浪的心情宛然親像 ... 碁飄浪的心情宛然親像走馬燈看盡美麗的風景看盡人生的不幸看盡人生的風湧看盡人生的愛情冷暖的世情是環境來造成滿腹的真情誰人來完成不免怨歎不免怨歎好好來過-生 ... 好好來過-生創造美麗人生(!
7 21.我在橋上看風景 Composer 林潤明在染缸雜染人生一匹布白襯衫樂意修飾再改造換舞衣讓我能夠閃亮的跳舞望向天空風光不畏高頭頂有漫 ... 漫天密雲為你打開七色走馬燈零星缺憾別太上心*今天身邊幾多對手不需撐腰不必打救七色天梯高飛遠走天闊地
8 9.走唱過一生 轉無停一間過一間親像走馬燈歌聲那唱那悲哀人客那聽那失色這敢是世情走唱冷暖的 ... 這敢是世情走唱冷暖的人生(!
9 16.走馬燈 -光榮16.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分未清何必 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
10 2.人生 語金曲12.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠心頭放乎清不通腳 ... 前進日出見光
11 3.人生 老歌073.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠心頭放乎清不通腳 ... 前進日出見光明
12 17.人生 珍藏417.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠心頭放乎清不通腳 ... 前進日出見光明
13 7.人生 -舊情人7.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠心頭放乎清不通腳 ... 前進日出見光
14 8.人生 專輯198.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川昭介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才袂給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才袂給人來批評過著才光榮永遠心頭給放清嘸通腳 ... 前進日出見光明
15 7.走唱過一生 轉無停一間過一間親像走馬燈歌聲那唱那悲哀人客那聽那失色這敢是世情走唱冷暖的 ... 這敢是世情走唱冷暖的人生-------------------------------------- ... i̍t-king親像走馬燈 tshin-tshiūnn tsáu-bé-ting歌聲那唱那悲哀 ku ... tsîng走唱冷暖的人生 tsáu-tshiùnn líng-luánê jîn-sin
16 1.人生 念老歌21.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠心頭放乎清不通腳 ... 前進日出見光
17 17.人生 專輯117.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川昭介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠心頭放乎清不通腳 ... 前進日出見光明
18 2.人生 歌珍藏12.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠心頭放乎清不通腳 ... 前進日出見光
19 1.人生 葉啟田-人生1.人生原曲1967年村田英雄夫婦春秋 Lyricist 呂金守 Composer 市川昭介 ... 詞呂金守 Composer 市川昭介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才袂給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才袂
20 11.走馬燈 精選集11.走馬燈清香的花朵命運靠自己人生是空需浮沉在繁華都市風塵風塵啊風塵有錢的大爺是無錢請閃一邊走闖在燈火閃爍的花 ... 開美夢的春天越來越遠人生啊親像走馬燈你說阮裝空啊看破構是怎

21 8.組曲-走馬燈+媽媽請你也保重 唱8.組曲-走馬燈+媽媽請你也保重原唱黃乙玲+洪榮宏(1). ... 乙玲+洪榮宏(1).走馬燈 Lyricist 黃玉昤 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分未清何必抱不平星光月光 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變
22 10.人生的電影 你袂圓10.人生的電影 Lyricist 黃士祐 Composer 黃俊銘 Arranger 陳致成 ... Composer 黃俊銘 Arranger 陳致成人生這條路無對錯無好歹命運選擇愛靠自己來好行亦歹行成功亦是失敗在人感受看待 ... 亦是失敗在人感受看待人生的電影難得上演一半擺做自己的主角嘛是袂䆀追夢七彎八拐免求別人喝采自在佇咧自己 ... 命運握佇自己的手內)人生的電影自己做導演才知這齣戲按怎扮才會
23 1.籤詩 惹虛塵春來冬去自有時人生世事若起落博杯求解也煩勞籤筒內玲瓏轉轉過世間 ... 籤筒內玲瓏轉轉過世間走馬燈籤詩籤詩千思萬念順遂過籤詩籤詩好運歹命天註
24 6.惜福 出世就來哭伊知坎坷的人生在等侯歡喜悲傷伴你到老寶貴的青春若通放水流成功失敗免計較紅天赤日仔也會落山後 ... 添憂愁啊...短短的人生何必親像走馬燈惜福的人才是人上人人出世就來哭伊知坎坷的 ... 出世就來哭伊知坎坷的人生在等侯歡喜悲傷伴你到老寶貴的青春若通放水流成功失敗免計較紅天赤日仔也會落山後 ... 添憂愁啊...短短的人生何必親像(
25 8.世間人(&高向鵬) 藏天頂(合)命運親像走馬燈#(男)世間人為何袂公平感情呀為何袂穩定(女)有人愛阮阮不愛青春漸漸也凋零 ... 靜(合)偏偏迷失虛華人生(*重覆
26 1.惜福 出世就來哭伊知崁坷的人生地等侯歡喜悲傷伴你到老寶貴的青春那通放水流成功失敗免計較紅天赤日仔也會落山後 ... 傷自己添憂愁啊短短的人生何必親像走馬燈惜福的人才是人上
27 2.戲棚人生 恩情2.戲棚人生 Lyricist 傑美 Composer 傑美 Arranger 黃文龍 ... 美 Composer 傑美 Arranger 黃文龍人生本是像做戲紅塵滾滾戲棚頂人做少爺做千金阮著拚命才會用受風受雨無奈的 ... 才會用受風受雨無奈的人生一陣一陣浮沉像海湧轉袂停像 ... 陣浮沉像海湧轉袂停像走馬燈何時才會平靜人生無奈像做戲搬什麼角色不由己失敗成功榮華富貴可比戲棚的 ... 功榮華富貴可比戲棚的(
28 10.燦爛人生 歌10.燦爛人生 Lyricist 郭之儀 Composer 郭之儀 Arranger 黃文龍啊藝界的 ... 儀 Arranger 黃文龍啊藝界的人生親像浮沉的海泳爲着成功又成名将感情放一屏有人失去了親情有人犧牲了家庭有誰人了 ... 用性命博感情有人親像走馬燈有人親像海中泳受盡風霜嘛是聽天由命 ... 受盡風霜嘛是聽天由命人生的舞台冷暖的世界無恁的關懷那有永遠的光彩有掌聲的鼓勵感謝恁的愛做藝
29 6.越愛心越驚 愛心越驚親像走馬燈人生誰人了解誰人同情心頭起落像海湧不知何時會平靜真情我為你來犧牲敢講這是愛的過
30 11.走馬燈 選輯)11.走馬燈 Lyricist 黃玉玲 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分抹清何必抱不平 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一重重歷盡滄桑的情景誰人來可憐悲歡離合轉無停無情呀無情冷暖 ... 呀無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈悲歡離合轉無停無情呀無情冷暖世情多演變 ... 呀無情
31 1.走馬燈 個白日夢1.走馬燈*每一顆糖果嘗起來都不錯每一面風景看起來都美不勝收雪白的阿爾卑斯山 ... m做候補十個男生豐富人生 Hey U Guys! It's time to show you Rep ... Repeat*#△走馬燈旋轉花花宇宙天空迷幻我恰好路過經過最後誰和我締造終極傳說 Repeat△
32 5.世間人 藏天頂(合)命運親像走馬燈#(男)世間人為何袂公平感情呀為何袂穩定(女)有人愛阮阮不愛青春漸漸也凋零 ... 靜(合)偏偏迷失虛華人生(!
33 7.世間人 藏天頂(合)命運親像走馬燈#(男)世間人為何袂公平感情呀為何袂穩定(女)有人愛阮阮不愛青春漸漸也凋零 ... 靜(合)偏偏迷失虛華人生 Repeat*#
34 2.走馬燈 灣歌聲]2.走馬燈 Lyricist 黃玉玲 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分未清何必抱不平 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來同情悲歡離合轉無停無情呀無情冷暖 ... 呀無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
35 6.人生走馬燈 生交給你6.人生走馬燈人生可比走馬燈永遠走袂停為著幸福的家庭怨嘆無路用#透早就出門半暝才倒返為著要來顧三頓做
36 29.走馬燈 語歌后29.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分未清何必 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來同情悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
37 4.人生 -卡拉霸4.人生《情義》片尾曲 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介 ... 詞呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才袂給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才袂給人來批評過著才光
38 16.走馬燈 巨星316.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分未清何必 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
39 11.人生 桃1211.人生電視劇情義片尾曲 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介 ... 詞呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮
40 12.人生(吉他人生版)(陳明章特別演出) 桃1212.人生(吉他人生版)(陳明章特別演出) Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介 ... 詞呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人
41 3.走馬燈 台灣民謠3.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分未清何必 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
42 5.走馬燈 的台灣歌5.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分未清何必 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
43 12.走馬燈 亂糟糟12.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分未清何必 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
44 2.心情誰了解 來平靜茫茫前程漂浪的人生誰來造成滿腹的熱情被風來打冷只有自己心肝凝啊...他鄉的月色冷清清想起著故鄉 ... 寞的心情自嘆運命可以走馬燈誰人了解阮心情------------------------------ ... ân-tîng漂浪的人生 phiau-lōngê jîn-sing啥人來造成 siánn-lâng ... ànūn-miā可比走馬燈 khó-pí tsáu-bé-ting啥人瞭解阮心情 siánn-lâ
45 16.走馬燈 選集416.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分未清何必 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!

46 4.走馬燈 珍藏154.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分未清何必 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
47 3.飄浪的人生 存3.飄浪的人生 Lyricist 許杭 Composer 林茂走著在人生旅程可比走馬燈繞無停無怨好歹運命自己意志要堅定異鄉的......露水冷冰冰凍得心頭冷我瞭 ... 不想幸福的愛情飄浪的人生阿......離越遠情越深飄浪的人生過程可比是車輪轉不停無論好歹環境認真打拚為前程今夜的......月娘又沒睏伴 ... 無愛溫暖的家庭飄浪的人生阿......望早人會比
48 1.我在橋上看風景 Arranger 林潤明在染缸雜染人生一匹布白襯衫樂意修飾再改造換舞衣讓我能夠閃亮的跳舞望向天空風光不畏高頭頂有漫 ... 漫天密雲為你打開七色走馬燈零星缺憾別太上心*今天身邊幾多對手不需撐腰不必打救七色天梯高飛遠走天闊地
49 13.人生 歌1313.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠心頭放乎清不通腳 ... 前進日出見光明我
50 14.走馬燈 專輯614.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分未清何必 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
51 2.走馬燈 老歌172.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分未清何必 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
52 14.走馬燈 藏1014.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨分未清何必 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
53 8.走馬燈 佳哉有祢8.走馬燈 Lyricist 天韻有聲出版社 Composer 天韻有聲出版社感謝上帝祢是阮 ... 出版社感謝上帝祢是阮人生的道路阮的命運亻店祢的手中祢是阮生命的倚靠阮的 ... 祢是阮生命的倚靠阮的人生呣是走馬燈感謝上帝祢是阮性命的太陽阮的一生亻店祢的手中祢是阮路途的光明阮的生命呣是青 ... 勿會停啊走勿會停阮的人生親像走馬燈啊!走勿會停啊走
54 3.汗! 個電腦高手身邊的姑娘走馬燈似的走每次聊天都開十個窗口十指如飛不亦樂乎他說網絡就是愛情的樂園缺德缺心眼 ... 要天長地久只要那一宿人生有幾個青春得留點回憶男朋友是鐵打營盤流水的兵其實你只是我的十分之一除非你是一 ... 都得有個人樣這是基本人生原則你媽沒教你嗎(小樣別以為換個馬甲我就不認識你)網絡是大家的公共遊樂場千
55 1.世間人 藏天頂(合)命運親像走馬燈#(男)世間人為何袂公平感情呀為何袂穩定(女)有人愛阮阮不愛青春漸漸也凋零 ... 靜(合)偏偏迷失虛華人生 Repeat*##---------------------------- ... tíng合)命運親像走馬燈 miā-ūn tshin-tshiūnn tsáu-bé-ting男)世 ... ng合)偏偏迷失虛華人生 phian-phian bê-sit hi-hua jîn-sin
56 11.走馬燈 選輯]11.走馬燈 Lyricist 陳泰翔 Composer 陳泰翔 Arranger 亂彈清香的花朵命運靠自己 ... 清香的花朵命運靠自己人生是空虛浮沉在繁華都市風塵風塵啊風塵有錢的大爺是無錢請閃一邊走闖在燈火閃爍的花 ... 夢的春天春天越來越遠人生啊親像走馬燈你說阮裝空啊看破構是怎
57 1.走馬燈 彈-亂彈1.走馬燈 Lyricist 陳泰翔 Composer 陳泰翔 Arranger 亂彈清香的花朵命運靠自己 ... 清香的花朵命運靠自己人生是空虛浮沉在繁華都市風塵風塵啊風塵有錢的大爺是無錢請閃一邊走闖在燈火閃爍的花 ... 夢的春天春天越來越遠人生啊親像走馬燈你說阮裝空啊看破構是怎
58 9.人生 音樂風29.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠心頭放乎清不通腳 ... 前進日出見光
59 1.人生 小雲專輯1.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠心頭放乎清不通腳 ... 前進日出見光
60 6.世間人 藏天頂(合)命運親像走馬燈#(男)世間人為何袂公平感情呀為何袂穩定(女)有人愛阮阮不愛青春漸漸也凋零 ... 靜(合)偏偏迷失虛華人生 Repeat*#
61 1.世間人(方瑞娥&高向鵬) 藏天頂(合)命運親像走馬燈(男)世間人為何袂公平感情呀為何袂穩定(女)有人愛阮阮不愛青春漸漸也凋零( ... 靜(合)偏偏迷失虛華人生(!
62 9.我在橋上看風景 演唱李彩樺在染缸雜染人生一匹布白襯衫樂意修飾再改造換舞衣讓我能夠閃亮的跳舞望向天空風光不畏高頭頂有漫 ... 漫天密雲為你打開七色走馬燈零星缺憾別太上心*今天身邊幾多對手不需撐腰不必打救七色天梯高飛遠走天闊地
63 49.人生 12]49.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介演奏葉啟田 ... 曲市川銘介演奏葉啟田人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠心
64 13.人生 女兒紅13.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介演唱黃妃 ... Composer 市川銘介演唱黃妃人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠
65 15.粉紅色的凸床 的巷仔內底青春親像是走馬燈懷疑世間甘有伊啊粉紅仔色的凸床睡在床邊的是什麼人不通當作你人長得煙就對阮女 ... āi-té青春親像是走馬燈 tshing-tshun tshin-tshiūnn sī tsáu-b ... lâng毋通當做你人生了嫣 m̄-thang tòng-tsuè lí lâng senn liá ... lâng毋通當做你人生了嫣 m̄-thang tòng-tsuè lí lâng senn li
66 2.人生 劇主題曲2.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介演唱黃妃 ... Composer 市川銘介演唱黃妃人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠
67 9.走馬燈 劇主題曲9.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中演唱陳淑樺是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
68 3.走馬燈 and]3.走馬燈 Lyricist 陳泰翔 Composer 陳泰翔演唱亂彈清香的花朵命運靠自己 ... 清香的花朵命運靠自己人生是空虛浮沉在繁華都市風塵風塵啊風塵有錢的大爺是無錢請閃一邊走闖在燈火閃爍的花 ... 夢的春天春天越來越遠人生啊親像走馬燈你說阮裝空啊看破構是怎
69 2.人生 演奏6]2.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠心頭放乎清不通腳 ... 前進日出見光明
70 4.人生 藏精選]4.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介演奏葉啟田 ... 曲市川銘介演奏葉啟田人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永
71 14.人生 老歌714.人生 Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介演奏葉啟田 ... 曲市川銘介演奏葉啟田人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠
72 13.人生(阿吉仔) 台語413.人生(阿吉仔) Lyricist 呂金守 Composer 市川銘介 ... 詞呂金守 Composer 市川銘介人生怨嘆無路用誰人無家庭境遇好歹誰同情自己愛分明我可比 ... 同情自己愛分明我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮有時天光月也明有什通 ... 通停創造著前程我可比走馬燈轉無停啊轉無停凡事著意志愛堅定才未給人來批評過著才光榮永遠心
73 9.走馬燈 歌精選59.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中演唱洪榮宏是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
74 3.走馬燈 歌精選83.走馬燈 Lyricist 吳景中黃玉昤 Composer 吳景中演唱邱蘭芬是幸福是不幸環境來造成恩恩怨怨 ... 抱不平星光月光轉無停人生人生冷暖世情多演變人生宛如走馬燈想今後想早前遭遇一層層歷盡滄桑的情景啥人來可憐悲歡離合轉無停無情啊無情冷暖 ... 啊無情冷暖世情多演變人生宛如走馬燈(!
75 9.慕情 いたの。あれから私は人生の光と影を知り流れ雲染めてゆく夕空に想ってるいつかまた会えるのそれはまるで奇 ... さよなら遥かな時間が走馬燈のように輝いて流れ星追いかけた青春を想ってるきっとまた会えるのあなた気づ
76 1.慕情 いたの。あれから私は人生の光と影を知り流れ雲染めてゆく夕空に想ってるいつかまた会えるのそれはまるで奇 ... さよなら遥かな時間が走馬燈のように輝いて流れ星追いかけた青春を想ってるきっとまた会えるのあなた気づ
77 1.フラッシュバック、夏。 y「ただの氣のせい」人生こそほんのひとときのプレイあのコこっちを見てたっぽいいわゆる「行ってたら行け ... 期の一瞬に見るという走馬燈の準備暗闇の中でもひときわ鮮やかなフラッシュバック、夏
78 7.Tamayura つかってるそれこそが人生のワナじゃんときめきはやや卑猥めまぐるしい胸算用きっぱり両手をあげろよどした ... 玉聲一般的LIFE(人生)如露水玉聲一般的LIGHT(光明)把時間的牢籠踩在腳下燒盡自己變成微粒然後 ... 淹沒了肩膀其實這也是人生的陷阱心慌意亂有點猥褻走馬燈般地在心裡打著算盤舉起雙手和這感覺一刀兩斷怎樣才能獲勝?明天會怎樣?明明知 ...
79 12.ブンブンビート阿波踊り もんじゃないあなたの人生走馬燈あぁすべてキラキラまわる心と心夢と想い出重なりあってあぁみんなまぶたの裏