Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 贏過人生 > 感謝乎我愛過你

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

感謝乎我愛過你

Lyricist:楊彩藝
Composer:文傑、城城

寒冷的冬天 無人陪伴阮身邊
想你不曾停止 孤孤一暝過一暝
風咧笑阮 為愛情睏袂去
月嘛笑阮 魂飛叨位
無聊的晚暝 捧著一杯威士忌
想欲藉著它 會凍溫暖我的心
會凍甭想起 乎我心碎彼一暝
Find more lyrics at ※ Mojim.com
為什麼對愛這呢放袂開
緣來緣去 我只有祝福你
望你會凍幸福快樂過日子
雖然咱不是天生的一對
猶原愛感謝 你乎我愛過你[ti:感謝乎我愛過你]
[ar:談詩玲]
[al:贏過人生]
[by:CM-FANG]

[00:03.00]《感謝乎我愛過你》
[00:06.50]《原唱:談詩玲》
[00:10.00]《專輯:贏過人生》
[00:13.50]《發行:2022-07》
[00:17.00]《Lyricist:楊彩藝》
[00:20.50]《Composer:文傑、城城》
[00:24.00]《LRC:CM-FANG》
[00:26.26]◆☆◇☆
[00:29.65]寒~冷的~冬天~
[00:32.29]~無人陪伴阮~身邊~
[00:36.30]~想你~不曾停~止~
[00:39.51]~孤孤一暝過~一暝~~
[00:43.63]風~咧~笑~阮~
[00:46.25]~為愛情~~睏~袂去~
[00:50.96]月~嘛~笑~阮~
[00:53.62]魂飛~叨~位~~~
[00:57.87]無~聊的~晚暝~
[01:00.26]~捧著一杯~~威~士忌~
[01:04.37]☆想~欲藉~著它~
[01:07.35]~會凍溫暖我~的心~~
[01:12.00]會~凍甭~想起~
[01:14.55]~乎我心碎~~彼一暝~
[01:18.14]~為什~麼對~愛~
[01:20.90]這呢放~袂~~開~~~
[01:25.60]~緣來~~緣~去~
[01:29.08]~我只~有祝~福你~
[01:32.26]~望你~會凍~幸福~~
[01:36.55]快~樂過~日子~~
[01:40.26]雖~然咱~不是~~
[01:43.74]天~生的一~對~
[01:46.51]~猶原愛~感謝
[01:48.80]~你乎我愛~過你~~~
[01:53.37]《感謝乎我愛過你》
[01:58.50]《原唱:談詩玲》
[02:02.00]《專輯:贏過人生》
[02:05.50]《發行:2022-07》
[02:09.00]《Lyricist:楊彩藝》
[02:12.00]《Composer:文傑、城城》
[02:16.00]《LRC:CM-FANG》
[02:19.25]◆☆◇☆
[02:22.55]寒~冷的~冬天~
[02:25.36]~無人陪伴阮~身邊~
[02:28.83]~想你~不曾停~止~
[02:32.39]~孤孤一暝過~一暝~~
[02:36.69]風~咧~笑~阮~
[02:39.44]~為愛情~~睏~袂去~
[02:43.77]月~嘛~笑~阮~
[02:46.46]魂飛~叨~位~~~
[02:50.78]無~聊的~晚暝~
[02:53.51]~捧著一杯~~威~士忌~
[02:56.91]☆想~欲藉~著它~
[03:00.48]~會凍溫暖我~的心~~
[03:04.91]會~凍甭~想起~
[03:07.62]~乎我心碎~~彼一暝~
[03:11.19]~為什~麼對~愛~
[03:13.79]這呢放~袂~開~~~~
[03:18.16]~緣來~~緣~去~
[03:21.72]~我只~有祝~福你~
[03:25.35]~望你~會凍~幸福~~
[03:29.62]快~樂過~日子~~
[03:33.19]雖~然咱~不是~~
[03:36.64]天~生的一~對~
[03:39.54]~猶原愛~感謝~你乎我
[03:42.97]愛~過你~~◆☆◇☆
[03:49.97]~緣來~~緣~去~
[03:53.55]~我只~有祝福~你~
[03:57.02]~望你~會凍~幸福~~
[04:01.41]快~樂過~日子~~
[04:04.90]雖~然咱~不是~~
[04:08.44]天~生的一~對~
[04:11.22]~猶原愛~感謝
[04:13.16]~你乎我愛~過你~~~
[04:18.26]《感謝乎我愛過你》
[04:22.66]《原唱:談詩玲》
[04:26.17]《LRC:CM-FANG》
[04:29.67]《2022/09/18》
[04:32.45]------------------------------------------
18564/《感謝予我愛過你》Kám-siā Hōo Guá Ài Kuè Lí
談詩玲Tâm Si-lîng

寒冷的冬天
hân-líng ê tang-thinn
無人陪伴阮身邊
bô-lâng puê-phuānn gún sin-pinn
想你毋捌停止
siūnn lí m̄-bat thîng-tsí
孤孤一暝過一暝
koo-koo tsi̍t-mî kuè tsi̍t-mî
風咧笑阮
hong teh tshiò gún
為愛情睏袂去
uī ài-tsîng khùn buē-khì
月嘛笑阮
gue̍h mā tshiò gún
魂飛佗位
hûn pue tó-uī

無聊的暗暝
bô-liâu ê àm-mî
捀著一杯whisky
phâng tio̍h tsi̍t-pue whisky
想欲借著伊
siūnn-beh tsioh tio̍h i
會當溫暖我的心
ē-tàng un-luán guá ê sim
會當莫想起
ē-tàng mài siūnn-khí
予我心碎彼一暝
hōo guá sim tshuì hit tsi̍t-mî
為啥物對愛
uī-siánn-mih tuì ài
遮爾放袂開
tsiah-nī pàng buē-khui

緣來緣去
iân lâi, iân khì
我只有祝福你
guá tsí-ū tsiok-hok lí
望你會當
bāng lí ē-tàng
幸福快樂過日子
hīng-hok khuài-lo̍k kuè ji̍t-tsí

雖然咱
sui-jiân lán
毋是天生的一對
m̄-sī thian-sing ê tsi̍t-tuì
猶原愛感謝
iu-guân ài kám-siā
你予我愛過你
lí hōo guá ài kuè lí

  1. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen