Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 贏過人生 > 往事啊往事

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

往事啊往事

Lyricist:陳碩彥
Composer:陳碩彥

傷心的淚 滴滴破心碎
從今以後甭提起 愛情的戲
阮玩袂起 如今傷痕累累
將你留佇過去 這段情 我擔袂起

往事啊往事 甭擱提起 冗早切乎離離
Find more lyrics at ※ Mojim.com
流星飛過天邊 只是目一睨
過去就乎過去
往事啊往事 甭擱提起 勉強的愛袂甜
流盡無奈珠淚 繼續只是凌治
不如想乎開 紅塵來來去去[ti:往事啊往事]
[ar:談詩玲]
[al:贏過人生]
[by:CM-FANG]

[00:01.50]《歌名:往事啊往事》
[00:04.88]《原唱:談詩玲》
[00:08.88]《專輯:贏過人生》
[00:11.88]《發行:2022-06》
[00:14.88]《Lyricist:陳碩彥》
[00:17.88]《Composer:陳碩彥》
[00:20.88]《LRC:CM-FANG》
[00:22.88]◆☆◇☆
[00:25.32]傷心~~的~淚~
[00:27.33]~滴滴破~~心碎~~
[00:30.55]~從~~今以後甭~提起
[00:33.86]~~~~
[00:35.76]愛情~~的~戲~~
[00:38.51]阮玩袂~起~~
[00:40.95]~如~今傷痕累~累
[00:43.84]~~~~~
[00:46.14]將你~~留佇過~去
[00:48.90]~~~
[00:50.65]這段情~~我~ 擔袂起
[00:54.24]~~~
[00:56.24]往事啊~~往~事~
[00:58.63]甭擱~提~~~起~~
[01:01.80]冗~~早~切乎離~離
[01:04.63]~~~
[01:06.46]流星飛~過~天邊~
[01:09.03]只是目~~一~睨~~
[01:12.22]過~去就乎~過~去
[01:15.08]~~~
[01:16.75]往事啊~~往~事~
[01:19.43]甭擱~提~~~起~~
[01:22.74]勉~~強~的愛
[01:24.65]袂~~甜~~
[01:27.27]流盡無奈~珠~淚~
[01:29.87]繼續只是~凌~治~~
[01:33.07]不如~~想~乎~開~
[01:36.48]紅塵~來來~~去~去~~
[01:40.55]《歌名:往事啊往事》
[01:44.88]《原唱:談詩玲》
[01:47.88]《專輯:贏過人生》
[01:50.88]《發行:2022-06》
[01:53.88]《Lyricist:陳碩彥》
[01:55.88]《Composer:陳碩彥》
[01:58.88]《LRC:CM-FANG》
[02:01.88]◆☆◇☆
[02:04.43]傷心~~的~淚~
[02:06.46]~滴滴破~~心碎~~
[02:09.68]~從~~今以後甭~提起
[02:12.75]~~~~
[02:14.90]愛情~~的~戲~~
[02:17.54]阮玩袂~起~~
[02:20.17]~如~今傷痕累~累
[02:22.88]~~~~~
[02:25.34]將你~~留佇過~去
[02:28.06]~~~
[02:29.90]這段情~~我~ 擔袂起
[02:33.20]~~~
[02:35.06]往事啊~~往~事~
[02:37.73]甭擱~提~~~起~~
[02:40.95]冗~~早~切乎離~離
[02:43.72]~~~
[02:45.50]流星飛~過~天邊~
[02:48.12]只是目~~一~睨~~
[02:51.37]過~去就乎~過~去
[02:54.16]~~~
[02:55.90]往事啊~~往~事~
[02:58.54]甭擱~提~~~起~~
[03:01.85]勉~~強~的愛
[03:03.77]袂~~甜~~
[03:06.38]流盡無奈~珠~淚~
[03:09.02]繼續只是~凌~治~~
[03:12.22]不如~~想~乎~開~
[03:15.55]紅塵~來來~~去~去
[03:18.34]~~~
[03:20.09]☆☆☆
[03:22.06]往事啊~~往~事~
[03:24.66]甭擱~提~~~起~~
[03:27.93]冗~~早~切乎離~離
[03:30.64]~~~
[03:32.47]流星飛~過~天邊~
[03:35.08]只是目~~一~睨~~
[03:38.30]過~去就乎~過~去
[03:41.03]~~~
[03:42.83]往事啊~~往~事~
[03:45.44]甭擱~提~~~起~~
[03:48.72]勉~~強~的愛
[03:50.68]袂~~甜~~
[03:53.32]流盡無奈~珠~淚~
[03:55.91]繼續只是~凌~治~~
[03:59.20]不如~~想~乎~開~
[04:02.48]紅塵~來來~~去~去~~
[04:06.58]《歌名:往事啊往事》
[04:09.57]《原唱:談詩玲》
[04:12.21]《LRC:CM-FANG》
[04:16.14]《2022/07/05》
[04:18.23]------------------------------------------
18563/《往事啊往事》Óng-sū--ah Óng-sū
談詩玲Tâm Si-lîng

傷心的淚
siong-sim ê luī
滴滴破心碎
tih-tih phuà sim tshuì
從今以後莫提起
tsiông-kim í-āu mài thê-khí
愛情的戲
ài-tsîng ê hì
阮耍袂起
gún sńg buē-khí
如今傷痕累累
jû-kim siong-hûn luí-luí

將你留佇過去
tsiong lí lâu tī kuè-khì
這段情
tsit tuānn tsîng
我擔袂起
guá tann buē-khí

往事啊往事
óng-sū--ah óng-sū
莫閣提起
mài koh thê-khí
冗早扯予離離
liōng-tsá tshé hōo lī-lī
流星飛過天邊
liû-tshinn pue kuè thinn-pinn
只是目一𥍉
tsí-sī ba̍k tsi̍t-nih
過去就予過去
kuè-khì tiō hōo kuè--khì

往事啊往事
óng-sū--ah óng-sū
莫閣提起
mài koh thê-khí
勉強的愛袂甜
bián-kióng ê ài buē tinn
流盡無奈珠淚
lâu-tsīn bô-nāi tsu-luī
繼續只是凌治
kè-sio̍k tsí-sī lîng-tī
不如想予開
put-jû siūnn hōo khui
紅塵來來去去
âng-tîn lâi-lâi-khì-khì

  1. Special thanks to Hsiung for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen