Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 贏過人生 > 勇敢人生路

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

勇敢人生路

Lyricist:巴布
Composer:蕭蔓萱

就算我一個人 猶原有美夢
我快樂向前行 行過每一天
不驚艱苦心袂累 人生的路百款

沿路的風景 有光明有黑暗
若跌倒不免驚 笑笑繼續行
看到幸福之前笑一聲 堅持理想不知痛

啊勇敢人生路 身邊越行越多伴
不驚冬天的寒風 七月的燒熱
甲恁做陣行 唱著快樂的歌聲
這條人生路 有咱牽手也快活
我相信幸福每時攏陪伴我------------------------------------------
18538/《勇敢人生路》Ióng-kám Jîn-sing Lōo
談詩玲Tâm Si-lîng

就算我一个人
tiō-sǹg guá tsi̍t-ê lâng
猶原有美夢
iu-guân ū bí-bāng
我快樂向前行
guá khuài-lo̍k hiòng-tsiân kiânn
行過每一工
kiânn kuè muí tsi̍t-kang
毋驚艱苦
m̄-kiann kan-khóo
心袂忝
sim buē thiám
人生的路百款
jîn-sing ê lōo pah-khuán

Find more lyrics at ※ Mojim.com
沿路的風景
iân-lōo ê hong-kíng
有光明有烏暗
ū kong-bîng ū oo-àm
若跋倒
nā pua̍h-tó
毋免驚
m̄-bián kiann
笑笑繼續行
tshiò-tshiò kè-sio̍k kiânn
看著幸福進前
khuànn-tio̍h hīng-hok tsìn-tsîng
笑一聲
tshiò tsi̍t-siann
堅持理想
kian-tshî lí-sióng
毋知疼
m̄-tsai thiànn

啊~勇敢人生路
ah~ ióng-kám jîn-sing lōo
身邊愈行愈濟伴
sin-pinn jú kiânn jú tusē phuānn
毋驚冬天的寒風
m̄-kiann tang-thinn ê hân-hong
七月的燒熱
tshit--gue̍h ê sio-jua̍h
佮恁做陣行
kah lín tsuè-tīn kiânn
唱著快樂的歌聲
tshiùnn tio̍h khuài-lo̍k ê kua-siann
這條人生路
tsit tiâu jîn-sing lōo
有咱牽手也快活
ū lán khan-tshiú iā khuìnn-ua̍h

我相信幸福
guá siong-sìn hīng-hok
每時攏陪伴我
muí-sî lóng puê-phuānn guá

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen