Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 陪伴阮身邊 > 陪伴阮身邊(& 楊哲)

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

陪伴阮身邊(& 楊哲)

三立八點檔 一家人 片頭曲

Lyricist:廖偉志
Composer:廖偉志
Arranger:張振杰

女:洗盡鉛華為著你 不知甘會棄嫌阮過去
愛這深 情這深 攏是因為我愛你

男:一切攏是命運創治 相信妳也無願意
誰人無愁夜的暝 夠分的愛才是甜
(合) 女:我會永遠陪伴你身邊
Find more lyrics at ※ Mojim.com
(合) 男:請妳永遠陪伴阮身邊

女:疼惜無奈何的稀微 將我捧治你的手中心
愛這深 情這深 攏是因為我愛你----------------------------------------------------


[ti:陪伴阮身邊]
[ar:談詩玲&楊哲]
[al:陪伴阮身邊]
[by:CM-FANG]

[00:04.50]《陪伴阮身邊》
[00:09.00]《談詩玲&楊哲》
[00:13.00]《詞曲:廖偉志》
[00:17.00]《Arranger:張振杰》
[00:21.00]《專輯:陪伴阮身邊》
[00:27.00]《發行:2017-08》
[00:31.49]《LRC:CM-FANG》
[00:36.45]◆☆◇☆
[00:39.96]○洗~~盡~鉛~華~
[00:43.64]~為著~~你~
[00:47.12]~不知甘會~棄~嫌
[00:49.77]阮過~~去~~~
[00:54.38]~愛這~深~~
[00:57.98]~情這~深~~
[01:01.48]~攏是因為~我~ 愛~你
[01:05.39]~~~●
[01:08.63]~一切攏~是~命運創~治
[01:12.23]~相信你也~無~願~意~
[01:15.83]~誰人無~愁~夜的~~暝
[01:20.26]~~~
[01:23.08]~夠分的~愛~~
[01:26.59]~才是~甜~~
[01:30.09]⊕~請你(我會)永遠~
[01:31.91]陪伴~阮(你)身~~邊~~
[01:35.50]~~《陪伴阮身邊》
[01:38.50]《談詩玲&楊哲》
[01:42.50]《Lyricist:廖偉志》
[01:46.50]《Composer:廖偉志》
[01:50.50]《專輯:陪伴阮身邊》
[01:55.50]《發行:2017-08》
[01:59.44]《LRC:CM-FANG》
[02:02.60]★☆★☆
[02:05.87]○疼~~惜~無~奈~何~
[02:09.56]~的虛~~微~
[02:13.07]~將我捧治~你~的
[02:15.75]手~中~~心~~~
[02:20.38]~愛這~深~~
[02:23.85]~情這~深~~
[02:27.35]~攏是因為~我~ 愛~你
[02:31.28]~~~●
[02:34.59]~一切攏~是~命運創~治
[02:38.26]~相信你也~不~得~已~
[02:41.91]~誰人無~心~酸的日~子
[02:45.59]~~~~
[02:49.01]~夠分的~愛~~
[02:52.54]~才是~甜~~
[02:56.11]⊕~請你(我會)永遠~
[02:58.05]陪伴~阮身~~邊~~~~
[03:03.34]~一切攏~是~命運創~治
[03:06.86]~相信你也~不~得~已~
[03:10.51]~誰人無~心~酸的日~子
[03:14.39]~~~~
[03:17.77]~夠分的~愛~~
[03:21.14]~才是~甜~~
[03:24.65]⊕~請你(我會)永遠~
[03:26.52]陪伴~阮(你)身~~邊~~
[03:30.24]~~《陪伴阮身邊》
[03:33.62]《談詩玲&楊哲》
[03:37.00]《LRC:CM-FANG》
[03:40.50]《2022/05/01》
[03:43.50]----------------------------------------------------《陪伴阮身邊》Puê-phuānn Gún Sin-pinn
談詩玲Tâm Si-lîng
楊哲Iûnn Tiat

女) 洗盡鉛華為著你
sé tsīn iân-huâ uī-tio̍h lí
毋知敢會棄嫌阮過去
m̄-tsai kám ē khì-hiâm gún kuè-khì
愛遮深
ài tsiah tshim
情遮深
tsîng tsiah tshim
攏是因為我愛你
lóng-sī in-uī guá ài lí

男) 一切攏是命運創治
it-tshè lóng-sī miā-ūn tshòng-tī
相信你也無願意
siong-sìn lí iā bô guān-ì
啥人無愁夜的暝
siánn-lâng bô tshiû-iā ê mî
夠分的愛才是甜
kàu-hun ê ài tsiah-sī tinn

合)
女)我會永遠陪伴你身邊
guá ē íng-uán puê-phuānn lí sin-pinn
男)請你永遠陪伴阮身邊
tshiánn lí íng-uán puê-phuānn gún sin-pinn

女) 疼惜無奈何的稀微
thiànn-sioh bô-nāi-hô ê hi-bî
將我捀佇你的手中心
tsiong guá phâng tī lí ê tshiú-tiong-sim
愛遮深
ài tsiah tshim
情遮深
tsîng tsiah tshim
攏是因為我愛你
lóng-sī in-uī guá ài lí

男)
一切攏是命運創治
it-tshè lóng-sī miā-ūn tshòng-tī
相信你也不得已
siong-sìn lí iā put-tik-í
啥人無心酸的日子
siánn-lâng bô sim-sng ê ji̍t-tsí
夠分的愛才是甜
kàu-hun ê ài tsiah-sī tinn

合)
女)我會永遠陪伴你身邊
guá ē íng-uán puê-phuānn lí sin-pinn
男)請你永遠陪伴阮身邊
tshiánn lí íng-uán puê-phuānn gún sin-pinn

  1. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen KT for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen