Lumang Tugtugin Lyrics APO Hiking Society( APO ) ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > APO Hiking Society( APO ) > Pagkatapos ng Palabas > Lumang Tugtugin

APO Hiking Society( APO )Lyrics
Album list
Singer Intro
Related Video

APO Hiking Society( APO )

Lumang Tugtugin

I
Kahit saan ka man
Ang awit ay naririnig
Sari-saring magugustuhan
Mga lumang at bagong himig
Ngunit isa lang ang aking gusto
Isa lamang ang napapansin
Masarap madaling kantahin
Ang lumang tugtugin
II
May awit para sa sayaw
May awit na puro sigaw
May tungkol sa buhay
Meron din ang naghihiwalay
Ngunit and madaling sabayan
Lalo na kung nagkakantahan
Simple lang at alam na natin
Ang lumang tugtugin
REFRAIN I
Pamulinawen
Madaling sabayan oo
Lumang tugtugin
Atin Cu pung singsing
Masarap pakinggan oo
Lumang tutugin
Leron-leron sinta
Madaling sabayan oo
Lumang tugtugin
III
Talagang masarap pakinggan
Lalo na kung nagkakantahan
Simple lang at alam na natin
Ang lumang tugtugin
IV
Kahit na dito sa atin
O kaya sa ibang bansa
Kahit na saan manggaling
Masarap malimutan
Find more lyrics at ※ Mojim.com
Mga lumang tugtugin
( REPEAT II )

REFRAIN II
Sitsiritsit alibangbang
Masarap pakinggan oo
Lumang tugtugin
Bahay Kubo
Madaling sabayan oo
Lumang tugtugin
Masarap pakinggan oo
Lumang tugtugin
Happy Birthday to you
Madaling sabayan oo
Lumang tugtugin
Balot, Penoy
Masarap pakinggan oo
Masarap kainin
Pen pen de sarapen
De kutsilyo de almasin
Haw haw de carabao batuten
Sipit namimilipit
Gintong pilak namumulaklak
Sa tabi ng dagat
CODA
Madaling sabayan oo
Lumang tugtugin
Mga kababayan ko
Masarap pakinggan oo
Sariling atin
Iba ang may pinagsamahan
Masarap pakinggan oo
Pag nag-iinuman
Sa Linggo na po
Sa Linggo na po
Sa Linggo na po sila ...
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics